Familieopstellingen

  Inschrijven

 

Opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen

De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familieopstellingen en Organisatieopstellingen.

Middels deze opleiding kun je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert familieopstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit werk.

Familieopstellingen

 

Groep SY11 - Systemische Jaartraining Familieopstellingen

Soort opleiding Systemische Jaartraining Familieopstellingen
Groepsnaam SY11                                            
Start opleiding 21 september, 2017
Locatie Koetshuis – Scherpenzeel
Lesdagen 16 lesdagen verdeeld over 8 lesblokken op donderdag-vrijdag 
Lestijden van 10.00 – 17.00u.
Studiebelasting  4-6 uur per week
Toelatingscriteria

HBO werk- en denkniveau. Psychosociale-, therapeutische-
of coach vooropleiding (Professioneel coach, Kindercoach of Seniorencoach).

Collegegeld € 2.400,= (incl. syllabus)
Accreditatiepunten  NBVH: 90 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inschrijven


Opmerkingen: 

- Additionele kosten voor studieboeken (± €30,=).
- Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld in vier termijnen,
   tegen meerkosten.
- Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig. 

Studiebelasting: 

Studiebelasting SBU's
College (16 lesdagen) 112
Intervisie (8x4 u.)   32
Thuisstudie   90
Totaal 234

 

 

 

  

 

Accreditatie:

De opleiding familieopstellingen is geaccrediteerd door de VNT, NBVH en KTNO voor de beroepsvereniging VBAG.

KTNO     NBVH      VBAG

 


Verplichte literatuur: 

De verborgen dynamiek van familiebanden  Bert Hellinger    ISBN 90-6963-4759

Intervisie

Er worden intervisiegroepen samengesteld, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in de periode tussen de opleidingsblokken.

Intake

Voor de opleiding familieopstellingen worden persoonlijke intakegesprekken gehouden i.p.v. introductieworkshops. Je kunt je telefonisch opgeven voor een intakegesprek.  

Familieopstellingen

 

Inhoud van de opleiding Familieopstellingen

Algemeen


De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familie- en Organisatieopstellingen.

Middels deze opleiding kun je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert opstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit werk.

Duur

De opleiding omvat 8 blokken van 2 dagen en zal plaatsvinden op donderdag en vrijdag.

Data  2017        Blok 1        21 en 22 september

                            Blok 2        26 en 27 oktober

                            Blok 3        23 en 24 november

Data 2018         Blok 4        11 en 12 januari

                            Blok 5        8 en 9 februari

                            Blok 6        15 en 16 maart

                            Blok 7        19 en 20 april

                            Blok 8        17 en 18 mei

Toelatingseisen

De opleiding richt  zich op hen die werkzaam zijn in het veld van psychosociale zorg en is bedoeld als aanvulling op een eigen (therapeutische) beroepsopleiding.  Er is tevens  ruimte voor andere aanverwante beroepsgroepen.

Intervisie

Er worden intervisiegroepen samengesteld, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in de periode tussen de opleidingsblokken.

Inhoud van de opleiding

De opleiding biedt een integratie tussen theoretische kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen, demonstratie van werk, het leren zelf met opstellingen te werken in groepen en met individuele cliënten en supervisie op het werken met opstellingen in de groep.

 

Blok 1

Basisprincipes en de werking van het geweten

door Nicole van Leeuwen en Marion Schiphorst

In het eerste blok maak je kennis met de vier basisprincipes van het systemische werk. Vanuit deze principes leer je om gericht waar te nemen. Wanneer je leert waarnemen vanuit deze principes is het mogelijk om in het volgende blok de fenomenologische waarneming te verdiepen. Het zijn de richtlijnen van het systemische werk. Verder leer je in dit blok te werken met het systemisch interview:

-           Wat is het verschil met een individueel gericht interview? 
-           Hoe krijg je de systemische vraagstelling helder?

Naast het interview besteden we aandacht aan het maken van een genogram,  waardoor er al veel systemische patronen duidelijk kunnen worden. Vervolgens zullen we een begin maken met het bestuderen van de verschillende vormen van het geweten. Wat zijn de verschillen en hoe werkt dit geweten door in een opstelling. Hoe werkt het geweten in je eigen systeem? Tot slot besteden we aandacht aan binding, de magische liefde en de doorwerking hiervan.

Blok 2

Fenomenologische veldwaarneming

door Otteline Lamet en Marion Schiphorst

In dit blok wordt aandacht besteed aan hoe je, zowel je cliënt als het veld van de opstelling, fenomenologisch kunt waarnemen.

-        Waar let je op bij een eerste opstellingsbeeld en hoe kan je werkhypothese
         eruit zien?  

-        Wat word je eerste systemische interventie en waarom?

-        Hoe “lees”  je het verloop van een opstelling?

-        Welke dynamieken kun je waarnemen en hoe werkt het individuele en het
         collectieve geweten hierin?

-        Wat is een systemische positie, hoe neem je die in en wanneer dreig je die
         positie te verlaten?

-        (Hoe) kun je aanwezig blijven in het “niet-weten”?

Blok 3

Familielot, Dader (s) – slachtoffer(s)

door Nicole van Leeuwen en Marion Schiphorst

In het derde blok gaan we dieper in op de dynamiek tussen dader en slachtoffer. We zullen veel praktisch werken met de voorbeelden die vanuit onze eigen systemen voortkomen. We zullen de dynamiek bestuderen, interventies testen en het effect daarvan ervaren. Welke interventie maakt dat de energie weer vrij kan stromen?

Daarnaast gaan we werken met het familielot. Ieder mens draagt zaken met zich mee die vanuit het familiesysteem komen, soms al generaties lang. Dit maakt dat we onvrij zijn in het maken van onze eigen keuzes en vanuit de loyaliteit voor het familiesysteem blijven we dit, zo nodig, ons hele leven doen. Door te werken met het familielot kunnen we zaken weer terugleggen, daar waar ze thuishoren en in vrijheid verder ons eigen pad bewandelen. Hier zullen we ook veel oefenen met de idiomen. Idiomen raken de kern van erkennen. Erkennen is nodig om los te kunnenlaten en heeft een ongelooflijk diepe werking.

Blok 4

Het gebruik van opstellingen in de individuele praktijk

door Otteline Lamet en Marion Schiphorst

M.b.v. poppetjes, sjablonen en visualisaties  kunnen opstellingen ook in een individuele situatie toegepast worden. Wat is het verschil met een groepssituatie, wat zijn de beperkingen, wat zijn de voordelen hiervan? Hoe kan je jezelf als begeleider inzetten?

Iedere methode zal gedemonstreerd worden waarna er in kleine groepjes geoefend kan worden.

Blok 5

Andere vormen van opstellingen

door Nicole van Leeuwen en Marion Schiphorst

Blok vijf zal in het teken staan van diverse verschillende vormen die we kunnen gebruiken in het opstellingenwerk. Hierin komen o.a. organisatie-, blinde-, structuur- en procesgeoriënteerde opstellingen aan de orde. Structuuropstellingen zijn bijzonder behulpzaam om patronen te verhelderen en losser te maken. We maken dan gebruik van abstracte elementen, zoals het Ik, het Zelf, het Thema waar het om gaat en het Thema achter het thema. Bij structuuropstellingen wordt er vaak verdekt gewerkt, zonder dat iemand (de cliënt) de inhoud vooraf openbaart. De mogelijkheden zijn heel divers en hebben een diepgaande werking.

Marion Schiphorst is tevens geschoold in het werk van Franz Ruppert. Hier werken we vanuit het verlangen met verschillende innerlijke delen. Denk daarbij aan het trauma deel, het overlevings deel en het gezonde deel. Met deze methode zien we het innerlijke landschap van de cliënt. Dit legt vooral de patronen bloot waardoor de cliënt zich hiervan bewust wordt. Dit geeft de richting die men zou kunnen gaan om te veranderen. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt  is hierin essentieel.

Blok 6

Partnerrelaties en (stief)ouderschap

door Otteline Lamet en Marion Schiphorst

In dit blok komen al die zaken aan de orde die specifiek te maken hebben met loyaliteiten en rangorde van generaties en systemen in de tijd. Te denken valt aan de invulling van ouderschap en de speciale moeilijkheden bij uiteengevallen gezinnen, samengestelde nieuwe gezinnen, adoptie- en pleegkinderen. Ook het begrip onderbroken uitreiking en de werking ervan komt hier aan de orde.

Tevens is hier aandacht voor welke condities een partnerrelatie bemoeilijken en vergemakkelijken.

Voor een paar cursisten bestaat de mogelijkheid om hun partner mee te nemen voor een opstelling.

Blok 7

Zelf oefenen met opstellingen

Supervisie door Nicole van Leeuwen, Otteline Lamet en Marion Schiphorst

Hier ligt de nadruk op het zelf oefenen met opstellingen onder supervisie en feedback van de begeleiders. Er zal geoefend worden in 2 groepen.

Thema’s die hier (opnieuw) aandacht krijgen zijn:

·    de systemische vraagstelling helder krijgen

·   de start van een opstelling

·   het zoeken en zichtbaar maken van de dynamiek

·   wat zijn keuzemomenten

·   oplossingen m.b.t. verbale uitspraken en non-verbale rituelen

·   basispresentie en vaardigheden van de opsteller

Blok 8

Integratie en Afsluiting

door Nicole van Leeuwen, Otteline Lamet en Marion Schiphorst

Wat heb je ontwikkeld tijdens de opleiding? Hoe past dit binnen je huidige levens- en beroepservaring? Welke thema’s hebben nog aandacht nodig van jou? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wat wil je met dit werk? Al deze vragen kunnen een plek krijgen binnen dit laatste blok.

Als afronding maakt iedereen zijn eigen eindevaluatie en krijgt persoonlijk feedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding familieopstellingen aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

Inschrijven

Onze contactgegevens

Tel. 033-2778873 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00u.)

Email:  info@psychodynamica.nl

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops