Familieopstellingen

  Inschrijven

 

Opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen

De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familieopstellingen en Organisatieopstellingen.

Middels deze opleiding kun je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert familieopstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit werk.

Familieopstellingen

 

Groep SY09 - Systemische Jaartraining Familieopstellingen

Soort opleiding Systemische Jaartraining Familieopstellingen
Groepsnaam SY10                                            
Start opleiding  20 maart, 2017
Locatie Koetshuis – Scherpenzeel
Lesdagen 16 lesdagen verdeeld over 8 lesblokken op maandag-dinsdag 
Lestijden van 10.00 – 17.00u.
Studiebelasting  4-6 uur per week
Toelatingscriteria

HBO werk- en denkniveau. Psychosociale-, therapeutische-
of Professioneel Coach vooropleiding.

Collegegeld € 2.400,= (incl. syllabus)
Accreditatiepunten  NBVH: 90 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inschrijven


Opmerkingen: 

- Additionele kosten voor studieboeken (± €30,=).
- Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld in vier termijnen,
   tegen meerkosten.
- Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig. 

Studiebelasting: 

Studiebelasting SBU's
College (16 lesdagen) 112
Intervisie (8x4 u.)   32
Thuisstudie   90
Totaal 234

 

 

 

  

 

Accreditatie:

De opleiding familieopstellingen is geaccrediteerd door de VNT, NBVH en KTNO voor de beroepsvereniging VBAG.

KTNO     NBVH      VBAG

 


Verplichte literatuur: 

De verborgen dynamiek van familiebanden  Bert Hellinger    ISBN 90-6963-4759

Intervisie

Er worden intervisiegroepen samengesteld, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in de periode tussen de opleidingsblokken.

Intake

Voor de opleiding familieopstellingen worden persoonlijke intakegesprekken gehouden i.p.v. introductieworkshops. Je kunt je telefonisch opgeven voor een intakegesprek.  

Familieopstellingen

 

Inhoud van de opleiding Familieopstellingen

De opleiding familieopstellingen biedt een integratie tussen theoretische kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen, demonstratie van werk, het leren zelf met opstellingen te werken in groepen en met individuele cliënten en supervisie op het werken met opstellingen in de groep.

Blok 1    Basisprincipes en de werking van het geweten
door Nicole van Leeuwen

In het eerste blok maak je kennis met de vier basisprincipes van het systemisch werk. Vanuit deze principes leer je om gericht waar te nemen. Wanneer je leert waarnemen vanuit deze principes is het mogelijk om in het volgende blok de fenomenologische waarneming te verdiepen. Het zijn de richtlijnen van het systemisch werk. Verder leer je in dit blok te werken met het systemisch interview:

- Wat is het verschil met een individueel gericht interview?
- Hoe krijg je de systemische vraagstelling helder?

Naast het interview besteden we aandacht aan het maken van een genogram,  waardoor er al veel systemische patronen duidelijk kunnen worden. Vervolgens zullen we een begin maken met het bestuderen van de verschillende vormen van het geweten. Wat zijn de verschillen en hoe werkt dit geweten door in een opstelling. Hoe werkt het geweten in je eigen systeem? Tot slot besteden we aandacht aan binding, de magische liefde en de doorwerking hiervan. 

Blok 2     Fenomenologische veldwaarneming
door Otteline Lamet

In dit blok familieopstellingen wordt aandacht besteed aan hoe je, zowel je cliënt als het veld van de
opstelling, fenomenologisch kunt waarnemen.
-  Waar let je op bij een eerste opstellingsbeeld en hoe kan je
    werkhypothese eruit zien? 
-  Wat word je eerste systemische interventie en waarom?
-  Hoe “lees”  je het verloop van een opstelling?
-  Welke dynamieken kun je waarnemen en hoe werkt het
     individuele en het collectieve geweten hierin?
-  Wat is een systemische positie, hoe neem je die in en
     wanneer dreig je die positie te verlaten?
-  (Hoe) kun je aanwezig blijven in het “niet-weten”?

Blok 3     Dader – slachtoffer / ziektes
door Nicole van Leeuwen

In het derde blok familieopstellingen gaan we dieper in op de dynamiek tussen dader en slachtoffer. We zullen veel praktisch werken met de voorbeelden die vanuit onze eigen systemen voortkomen. We zullen de dynamiek bestuderen, interventies testen en het effect daarvan ervaren. Welke interventie maakt dat de energie weer vrij kan stromen?

Daarnaast pakken we het thema (levensbedreigende) ziektes op. Hoe werkt dit in het eigen systeem, in de familie, wat dragen we mee uit het familiesysteem? Hebben we hierin een vrije keuze? Hoe zit dat met het familielot?

Blok 4     Het gebruik van opstellingen in de individuele praktijk
door Otteline Lamet

M.b.v. poppetjes, sjablonen en visualisaties  kunnen opstellingen ook in een individuele situatie toegepast worden. Wat is het verschil met een groepssituatie, wat zijn de beperkingen, wat zijn de voordelen hiervan? Hoe kan je jezelf als begeleider inzetten? Iedere methode zal gedemonstreerd worden waarna er in kleine groepjes geoefend kan worden.

Blok 5    Zelf oefenen met opstellingen
Supervisie door Nicole van Leeuwen en Otteline Lamet

In dit blok ligt de nadruk op het zelf oefenen met familie opstellingen onder supervisie en feedback van de begeleiders. Er zal geoefend worden in 2 groepen.
Thema’s die hier (opnieuw) aandacht krijgen zijn:
•  de systemische vraagstelling helder krijgen
•  de start van een opstelling
•  het zoeken en zichtbaar maken van de dynamiek
•  wat zijn keuzemomenten
•  oplossingen m.b.t. verbale uitspraken en non-verbale rituelen
•  basispresentie en vaardigheden van de opsteller

Blok 6     Andere vormen van opstellingen
door Nicole van Leeuwen

Blok zes zal in het teken staan van diverse verschillende vormen die we kunnen gebruiken in het opstellingenwerk. Hierin komen o.a. organisatie-, blinde-, structuur- en procesgeoriënteerde opstellingen aan de orde. Structuuropstellingen zijn bijzonder behulpzaam om patronen te verhelderen en losser te maken. We maken dan gebruik van abstracte elementen, zoals het Ik, het Zelf, het Thema waar het om gaat en het Thema achter het thema. Bij structuuropstellingen wordt er vaak verdekt gewerkt, zonder dat iemand (de cliënt) de inhoud vooraf openbaart. De mogelijkheden zijn heel divers en hebben een diepgaande werking.

Blok 7     Partnerrelaties en (stief)ouderschap
door Otteline Lamet

In dit blok familieopstellingen komen al die zaken aan de orde die specifiek te maken hebben met loyaliteiten en rangorde van generaties en systemen in de tijd. Te denken valt aan de invulling van ouderschap en de speciale moeilijkheden bij uiteengevallen gezinnen, samengestelde nieuwe gezinnen, adoptie- en pleegkinderen. Ook het begrip onderbroken uitreiking en de werking ervan komt hier aan de orde. Tevens is hier aandacht voor welke condities een partnerrelatie bemoeilijken en vergemakkelijken. Voor een paar cursisten bestaat de mogelijkheid om hun partner mee te nemen voor een familieopstelling.

Blok 8    Integratie en Afsluiting
door Nicole van Leeuwen en Otteline Lamet

Wat heb je ontwikkeld tijdens de opleiding? Hoe past dit binnen je huidige levens- en beroepservaring? Welke thema’s hebben nog aandacht nodig van jou? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wat wil je met dit werk? Al deze vragen kunnen een plek krijgen binnen dit laatste blok.
Als afronding maakt iedereen zijn eigen eindevaluatie en krijgt persoonlijk feedback.

Familieopstellingen

De docenten

Drs. Otteline Lamet

Otteline richt zich in haar systemisch werk voornamelijk op multigenerationele problematiek, waarbij persoonlijke en collectieve trauma's, die in de generaties ervaren zijn, doorgegeven worden. Zicht krijgen op alle krachten die hun invloed uitoefenen op een systeem, maakt het voor de cliënt gemakkelijker om zich (weer) te verzoenen met zijn oorsprong. De onderbroken uitreiking naar de ouders herstellen is hierin een belangrijk onderdeel. Zij doet dit vanuit een spirituele houding, waarbij presentie, niet oordelende perceptie, compassie en inclusie van essentieel belang zijn.

Ze heeft het systemisch werk leren kennen bij Hunter Beaumont in 1993 en sinds die tijd gewerkt met Bert Hellinger, Gunthard Weber, Franz Ruppert, Albrecht Mahr, Heidi Baitinger, Judith Hemming en vele anderen. Haar opleiding heeft ze gedaan bij Dagmar en Friedrich Ingwersen in Rastede (Dld). Tevens is ze een aantal keren bij de jaarlijkse International Intensive Training in Zuid-Duitsland geweest. Ze volgt nog steeds workshops van ervaren opstellers om het werk steeds verder te verdiepen en te integreren in haar psychotherapeutische achtergrond. Sinds 1997 geeft ze (samen met haar partner) regelmatig opleiding, bijscholing en workshops familieopstellingen in binnen- en buitenland.

Nicole van Leeuwen

Nicole richt zich voor een groot deel op de structuur van de systeemdynamiek waardoor het waarnemen van de verschillende dynamieken gekoppeld kunnen worden aan de problematiek van het systeem. Door deze manier van waarnemen leren de deelnemers gericht interventies toepassen die zowel in groepen als de individuele praktijk kunnen worden ingezet. Haar specialiteit zijn korte probleemgerichte opstellingen die gemakkelijk integreren. Hierdoor kunnen oude patronen worden losgelaten en ontstaat er een nieuwe manier van verbinden vanuit het hart. Gevolg hiervan is dat de omgeving meebeweegt en op een breed vlak transformatie kan plaatsvinden. Ze werkt vanuit respect en liefde en is voortdurend op zoek naar waar de beweging ‘onaf’ is. Door op dit punt van vastzetting te erkennen wat er is, komt als vanzelf de energie terug in het systeem en zet alles in beweging.

Het systemisch werk heeft haar bij toeval gegrepen en brengt voor haar alle psychodynamische technieken bij elkaar. In haar opleiding heeft ze les gekregen van Franz Ruppert, Lorentz Wiest, Bert Hellinger en Marianne Franken. De speelse en dynamische aanpak van Marianne is voor haar een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest. Sinds 2002 geeft ze losse workshops en trainingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De laatste jaren doet ze dit vanuit haar eigen opleidingsinstituut. Samen met Cor van Ewijk geeft ze systemische trainingen, de zgn. organisatieopstellingen,  in het bedrijfsleven.

Daarnaast is haar grote passie om dit mooie werk op een professionele manier uit te dragen aan coaches en therapeuten die het in hun eigen praktijk kunnen toepassen.

Marion Schiphorst (Co-docent)

Marion richt zich voor een groot deel op de innerlijke structuur van de cliënt, die gekoppeld is aan het oorspronkelijk systeem. Deze werkvorm toont wat zich in “het klein” laat zien een afspiegeling is van “het grote” systeem.
Het werken met een geformuleerd verlangen, geeft een scherpe focus en een verrassende ontvouwing van de betekenis van de woorden, die verbonden zijn met de dynamieken van het oorspronkelijke systeem.
Haar accent ligt op de autonomie van de cliënt, waarbij het bereik van de opstelling bepaald wordt door de grens van de cliënt. Hierdoor kan deze opstellingsvorm ook procesmatig worden ingezet.

Het systemisch werk kwam niet toevallig, maar was een bewuste zoektocht naar die ontbrekende en verbindende schakel in haar persoonlijk en professionele leven.
Ze is “hier” opgeleid door drs. Otteline Lamet en Nicole van Leeuwen, die voor haar nog steeds grote inspiratiebronnen zijn. Otteline met haar prikkelende vraagstelling en humor waarmee ze veel in beweging zet, Nicole door haar verbindende liefde en de speelsheid waarmee ze de opstelling begeleidt.
Marion vervolgde haar opleidingen bij o.a Ingrid Dykstra, Peter van Zuilekom, Margriet Wentink & Wim Wassink en Bibi Schreuder.
Haar verlangen om haar systemische spectrum verder te verdiepen en te verbreden is nog in volle gang. Gedreven door passie, bevlogenheid en oprechte interesse maakt ze steeds opnieuw kennis met het “onbekende”.

 

 

 

Digitale brochure opleiding familieopstellingen aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

Inschrijven

Onze contactgegevens

Tel. 033-2778873 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00u.)

Email:  info@psychodynamica.nl

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops