Module Life Coach

Life coach

Een praktijkgerichte module tot Life coach, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Life coach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Deelname aan deze module is mogelijk na afronding van de opleiding Professioneel Coach of een andere erkende basis Coach opleiding

Coachvragen zijn overwegend toekomst gericht (wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?) . Een Life coach beheerst naast de basis coachtechnieken tevens therapeutische technieken om onderliggende problematiek, welke aan de coachvraag ten grondslag ligt, samen met de cliënt op effectieve wijze te onderzoeken.

Einddoelen module Life coach

Als Life Coach ben je in staat om cliënten met persoonlijke- of werkgerelateerde problematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
- Je zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces
- Je onderzoekt de onderliggende (therapeutische)problematiek die aan de coachvraag ten grondslag ligt
- Je onderzoekt de interactiepatronen tussen de cliënt en zijn/haar omgeving
- Je herkent en benoemt interactiepatronen tussen de gecoachte en jezelf
- Je geeft de gecoachte feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan
- Je kent je grenzen en mogelijkheden als coach.


Module Life coach - 7 maandagen en 1 zondag - start 4 september 2017

Soort opleiding Module Life coach
Groepsnaam LC01
Start opleiding 4 september 2017
Locatie Koetshuis Scherpenzeel 
Lesdagen 7 maandagen en 1 zondag, verdeeld over 3 maanden
Lestijden van 10.00-17.00u.
Studiebelasting 4 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau. Professioneel Coach reeds doorlopen
of elders een erkende basis coachopleiding gevolgd. Openstaand
voor zelfreflectie en feedback. 
Collegegeld €1.150,= (incl. syllabus)
Accreditatie NBVH: 48 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Opmerkingen :  

- Additionele kosten voor studieboeken ± €90.
- Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het lesgeld
   tegen meerkosten.
 

Studiebelasting module Life coach

Studiebelasting SBU's
Collegedagen   64
Thuisstudie   55
Totaal 119

 

 

 


 


Lesprogramma - Module Life coach
 

Delenwerk (Transactionele Analyse en Ego State)
Innerlijk Kindwerk 1 en 2   
RET (Rationeel Emotieve Therapie) 1 en 2
Overlevingsstrategieën
Familieopstellingen 3 en 4


  
  

 

 

Delenwerk (Transactionele Analyse en Ego State)

Ieder mens bestaat uit meerdere persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen.

Met Transactionele Analyse en Ego State kun je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen. Elk deel heeft een specifiek patroon van acteren en reageren. Uitgangspunt is dat elk deel een positieve intentie heeft en dus het beste nastreeft voor de gehele persoonlijkheid. Bij delenwerk gaan wij op zoek naar de conflicterende delen in onszelf. We onderzoeken wat de beste manier is om de onderlinge delen met elkaar te laten samenwerken.

Innerlijk Kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kinddeel", te ontdekken en te verwerken.

Tijdens deze lesdagen wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. Veel cliënten hebben gewonde kinddelen en om deze cliënten goed te kunnen begeleiden dienen we eerst onze eigen delen te helen. De technieken die je in de opleiding ondergaat en leert zijn essentieel voor een succesvol en gelukkig leven.

RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Cognitieve herstructureringen zijn bij een effectieve therapie onontbeerlijk. Een effectieve therapievorm die zich bezighoudt met cognitieve herstructurering, is RET (Rationeel-Emotieve Therapie).

Het centrale thema van RET is dat de mens zowel een uniek rationeel als een uniek irrationeel wezen is. Hij denkt dat zijn emotionele en geestelijke moeilijkheden grotendeels voortspruiten uit zijn onlogisch denken en dat hij zichzelf van zijn psychische problemen kan bevrijden door te leren het rationele denken te maximaliseren en het irrationele denken te minimaliseren.

Irrationele aannames beïnvloeden de waarneming en origineel foutieve interpretaties verharden tot eeuwige waarheden en geloofsstructuren. Ellis: Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties ervan, die men voortdurend op het heden blijft betrekken.

Overlevingsstrategieën

Zoals het fysieke afweersysteem ons beschermt tegen bacteriën en virussen beschermen psychische afweermechanismen ons tegen pijn en angst. Psychische afweer wordt ook aangeduid met overlevingsstrategieën of coping. Dank zij deze strategieën overleven we. Later in ons leven kunnen we last hebben van de strategieën die ons dienden, dan kan iemand zich tot een therapeut of coach wenden. Deze les behandelt verschillende theorieën en verschillende manieren om hiermee te werken. We werken aan het herkennen van onze eigen strategieën, dit dient ons in de begeleiding van cliënten. 

Familieopstellingen

De bedenker van familieopstellingen, Bert Hellinger, ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen.

Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt.

Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.

 

Lesagenda Life coach LC01
Lesagenda LC01downloads: 1106 | type: xls | size: 75 kB

Download hier de lesagenda

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops