Module Verlieskunde

Module Verlieskunde

De meesten van ons worden op een bepaald moment in ons leven geconfronteerd met verliessituaties. Dit kan gaan om overlijden, echtscheiding, ziekte, emigratie, ontslag, faillissement, amputatie, onvruchtbaarheid, doodgeboorte of zelfs het verlies van een huisdier.

De vaak plotselinge confrontatie met verlies kan diepe emotionele wonden slaan, de verwerking hiervan is een transitieproces en een adequate professionele begeleiding is hierbij essentieel. Verlieskunde gaat uit van de rouwbehoeften van mensen en omvat methoden van verliesbegeleiding en zelfzorg.

Binnen de module Verlieskunde leert de begeleider op empathische en professionele wijze aan te sluiten bij de behoeften van de rouwende cliënt. Welke verliesbegeleidingsmethoden zijn er en hoe word je daarin competent? Hoe stimuleer je de informele support vanuit de directe omgeving? Hoe kun je rouwenden effectief opvangen in de eerstelijnszorg, op scholen, in bedrijven, in zorginstellingen? Verlieskunde geeft antwoord op deze en vele andere vragen. 
 

 

Voor wie bestemd?
 

De module Verlieskunde is gericht op Seniorencoaches, personeel in gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen, artsen, verloskundigen, leerkrachten, leidinggevenden en andere professionals die werken met mensen die met verlies te maken hebben.  
 
Module Verlieskunde VK01
Start opleiding 1 mei 2018
Locatie Koetshuis - Scherpenzeel
Studiedagen 5 dinsdagen, verdeeld over twee maanden
Studiebelasting 4-6 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau, openstaand voor feedback
Collegegeld €750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lesprogramma Module Verlieskunde:

 
Lesdag 1

Levensfase gerelateerde
problematiek (Erik Erikson)

Theorie van Erik Erikson
De acht ontwikkelingsfasen
Eenzaamheid, depressie en trauma
Onomkeerbaarheid van tijd en feiten
Lesdag 2 Omgaan met ziekte / mantelzorg  De vijf meest voorkomende vormen van dementie
Coaching bij (mantelzorgers van) mensen met dementie  en  Parkinson
Coaching  bij CVA 
Lesdag 3 Basismethodiek Verlieskunde Psychologie
Omgangskunde
Communicatie bij verliesbegeleiding
Lesdag 4 Stervensbegeleiding en nazorg Aspecten rond  stervensbegeleiding
De basishouding van de coach
Wat zijn verlies en dood vanuit een persoonlijk,
maatschappelijk en religieus perspectief?
Verlies van het leven en dood begeleiden.
Omgaan met angsten en emoties

Begeleiding van nabestaanden voor en na de uitvaart.
De uitvaart
Ruimte maken voor rouw.
Rituelen, woorden en beelden van hoop
Troosten
Nazorg
Lesdag 5 Rouwverwerking Theorieën in rouwbegeleiding en het eigen rouwproces.
Fases van rouwverwerking
Begeleidingstechnieken
De Seniorencoach als begeleider bij rouw.
Aan bod komt wat jou als begeleider dient, steunt en
welke valkuilen op kunnen treden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerdoelen:

  • De begeleider heeft inzicht in de aspecten van verlieskunde
  • De begeleider kan rouwenden effectief begeleiden in hun rouwproces
  • De begeleider kent de basisprincipes van de ontwikkelingsfasen van Erik Erikson
  • De begeleider is bekend met de belangrijkste ouderdomsziekten
  • De begeleider is bekend met de psychologie en communictie bij verlies
  • De begeleider is bekend met de aspecten rond stervensbegeleiding
  • De begeleider is bekend met de belangrijkste rouwverwerkingstheorieën  
 
 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops