Seniorencoach

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

 

Opleiding Seniorencoach

Lees ook ons laatste blogbericht: 'Waarom Seniorencoaching?'

Een praktijkgerichte basisopleiding tot Seniorencoach met diepgang, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Seniorencoach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat de basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke- en organisatievraagstukken op effectieve wijze te begeleiden. 

De Academie voor Psychodynamica heeft als doel onze coaches zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne coachtechnieken en therapievormen en deze in onze opleidingen verweven. Onze coachopleiding is ontstaan vanuit een succesvolle beroepsopleiding voor Psychodynamisch therapeuten.

Senioren coach


Waarom kiezen voor deze opleiding?

• Integrale benadering:
Inhoudelijke theoretische kennis van het coachvak wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.

• Persoonlijke ontwikkeling:
Een succesvol coach is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdacht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

• Praktijkondersteuning:
Al tijdens de opleiding ga je senioren begeleiden en leer je, hoe jij je met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van ander coaches.

• Persoonlijke begeleiding:
Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie.  Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 


Opleiding Seniorencoach

Een praktijkgerichte beroepsopleiding tot Seniorencoach, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig coach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat alle basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke vraagstukken van senioren op effectieve wijze te begeleiden.

Wij hebben onze coachopleiding opgedeeld in twee modules:

Module 1:       Seniorencoach Foundation

Binnen de module Seniorencoach Foundation leer je alle benodigde basisvaardigheden en –kennis, om senioren op professionele wijze en verdiepend te coachen op levensvragen en seniorenproblematiek. Na het afronden van deze module ben je een startbekwaam Seniorencoach.

Module 2:       Seniorencoach Practitioner

Binnen de module Seniorencoach Practitioner doe je verdiepende kennis op van seniorenproblematiek, ga je praktisch aan de slag met senioren en verricht je een onderzoek op een specifiek onderwerp t.a.v. ouderproblematiek.
 

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

 

Opleiding Seniorencoach – Module 1 - Foundation
Start dinsdag 18 oktober 2016

 Groep SC03

 Module 1 – Seniorencoach Foundation

 Start opleiding

 18 oktober, 2016                       

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 11 dinsdagen, verdeeld over 5 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 1.550,=
 Additionele kosten ± €220,= (zie opmerkingen)Opleiding Seniorencoach – Module 2 - Practitioner
Start dinsdag 18 april 2017

 Groep SC03

 Seniorencoach Practitioner

 Start opleiding

 18 april, 2017

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 11 dinsdagen, verdeeld over 6 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 1.550,=
 Additionele kosten ± €400,= (zie opmerkingen)Opleiding Seniorencoach – Module 1 - Foundation
Start dinsdag 9 mei 2017

 Groep SC04

 Module 1 – Seniorencoach Foundation

 Start opleiding

 9 mei, 2017                       

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 11 dinsdagen, verdeeld over 6 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 1.550,=
 Additionele kosten ± €220,= (zie opmerkingen)Opleiding Seniorencoach – Module 2 - Practitioner
Start dinsdag 9 januari 2018

 Groep SC03

 Seniorencoach Practitioner

 Start opleiding

 9 januari, 2018

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 11 dinsdagen, verdeeld over 4 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 1.550,=
 Additionele kosten ± €400,= (zie opmerkingen)

 


Vroegboekkorting:

Als je minimaal drie maanden vóór de start van een module inschrijft, krijg je €100,= korting op het lesgeld voor deze module.

Opmerkingen :      

-           Additionele kosten voor studieboeken (± €120,=) en supervisie (± €100,=) in Module 1
             en coachsessies (± €400,=) in Module 2, zijn in bovengenoemde kosten niet inbegrepen.
-           Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld in vier termijnen, tegen meerkosten.
-           Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
-           Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen.


Studiebelasting

 Studiebelasting in SBU’s

 Module 1

 Module 2

 College (10 lesdagen)

105

105

 Intervisie (4 u./mnd.)

48

48

 Supervisie & theoretische toetsing

14

14

 Leertherapie (4 sessies à 1,5 u.)

 

12

 Praktijkontwikkeling (10 sessies à 1,5 u.)

 

30

 Thuisstudie (syllabus, literatuur en verslagen)

60

120

 Totaal SBU’s

227

329

 


Lesprogramma Seniorencoach

Module 1: Seniorencoach Foundation
 

Lesdag

Lesvak

Inhoud

Docent

Lesdag 1

Intake / Ethiek en wetgeving

Inleiding senioren, definities en werkveld
Intake gesprek, beroepscode, ethiek en wetgeving

SL

Lesdag 2

Communicatie (basis)

Communicatieve basisvaardigheden
Verdiepende gesprekstechnieken
Communicatie met dementerende ouderen

CVE

Lesdag 3

Geweldloze communicatie (Rosenberg)

Onderscheid tussen waarnemen en oordelen, gedachten & gevoelens en de onderliggende (on)vervulde behoeften.
Het verwoorden van eisen en verzoeken.
Compassie voor jezelf en de ander om van daaruit te luisteren en verwoorden.

SL 

Lesdag 4

Systemisch werk

Basisbegrippen van het systemisch werk
Werken met het Genogram
Werken met individuele Familieopstellingen

NVL

Lesdag 5

Assen van Verandering 1

Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’

HR

Lesdag 6 Assen van verandering 2
Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’
 
HR

Lesdag 7

Stervensbegeleiding

Aspecten rond  stervensbegeleiding
De basishouding van de coach
Wat zijn verlies en dood vanuit een persoonlijk, maatschappelijk en religieus perspectief?
Verlies van het leven en dood begeleiden.
Omgaan met angsten en emoties

RE

Lesdag 8

Rouwverwerking

Theorieën in rouwbegeleiding en het eigen rouwproces.
Fases van rouwverwerking
Begeleidingstechnieken

RE

Lesdag 9

Levensfase gerelateerde problematiek (Erik Erikson)

Theorie van Erik Erikson
De acht ontwikkelingsfasen
Eenzaamheid, depressie en trauma
Onomkeerbaarheid van tijd en feiten

MB

Lesdag 10

Omgaan met ziekte / mantelzorg

De vijf vormen van dementie
Behandeling en therapie bij Alzheimer en  Parkinson
Behandeling en therapie bij CVA en TIA

MB


Lesdag 11

 
Examen Seniorencoach Foundation  Theorie en praktijkexamen CVE/NVL

 

Module 2: Seniorencoach Practitioner
 

Lesdag

Lesvak

Inhoud

Docent

Lesdag 1

Systemisch werk 2

Familieopstellingen
Interventie idiomen
Familie lot

NVL

Lesdag 2

Stervensbegeleiding en nazorg

Begeleiding van nabestaanden voor en na de uitvaart.
De uitvaart
Ruimte maken voor rouw.
Rituelen, woorden en beelden van hoop
Troosten
Nazorg

RE

Lesdag 3

Rouwverwerking 2

De Seniorencoach als begeleider bij rouw.
Aan bod komt wat jou als begeleider dient, steunt en welke valkuilen op kunnen treden.

RE

Lesdag 4

Zingeving en levenskunst

Mindfulness en meditatie

JC?

Lesdag 5

Weerbaarheid en mishandeling

Weerbaarheid van senioren bevorderen.
Signalen en signaleren van mishandeling
Omgaan met grensoverschrijdende situaties
Dader- en slachtofferschap
Misplaatste loyaliteit

RE

Lesdag 6

Relatietherapie (EFT & Bowlby)

Uitgangspunten van de Emotionally Focused Therapy (EFT) Hechtingstheorie van Bowlby

JV

Lesdag 7

Praktijkdag / supervisie

Oefenen met gespreksvoering met senioren

CVE/NVL

Lesdag 8

Verslavingen

Herkennen van- en omgaan met verslavingen

CVE
 

Praktijkopdrachten

Voorbereiding praktijkopdrachten op thema’s rond ouder worden

Lesdag 9

Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit, intimiteit en gesprekvoering

MB

Lesdag 10

Presentatie praktijkopdrachten

Presenteren van onderzoeksuitkomsten n.a.v. praktijkopdrachten

CVE/NVL

Lesdag 11

Examen Seniorencoach Practitioner

Theorie en praktijkexamen

CVE/NVL


 

Senioren coach


Einddoelen: 

Als Seniorencoach speel je in op de meest fundamentele hulpvragen van senioren. Je bent in staat om senioren met persoonlijke problematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
• De Seniorencoach zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces.
• De Seniorencoach onderzoekt onderliggende problematiek die aan de coachvraag ten
  grondslag ligt.
• De Seniorencoach helpt de senior bij het ontdekken van de persoonlijke kracht biedt mogelijkheden
  om vanuit wensen en verlangens vorm en inhoud te geven aan wat de senior werkelijk wil in het leven.
• De Seniorencoach werkt op een persoonlijke manier en is betrokken bij haar cliënten en opdrachtgevers.
• De Seniorencoach is een gelijkwaardige gesprekspartner die denkt vanuit mogelijkheden en die
   de senior laat ontdekken wat deze wil en wat bij hem/haar past.
• De Seniorencoach helpt bij de rouwverwerking van verlies. Niet alleen het verlies van naasten, maar
  ook door het leven. Verlies van bijvoorbeeld werk, huwelijk, goede vriendschap of van gezondheid.
• De Seniorencoach begeleidt bij ervaren van de eigen eindigheid van het leven door de senior.
• De Seniorencoach onderzoekt de interactiepatronen tussen de senior en zijn/haar omgeving.
• De Seniorencoach herkent en benoemt interactiepatronen tussen de senior en zichzelf.
• De Seniorencoach geeft de senior feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan.
• De Seniorencoach kent de grenzen en mogelijkheden als coach en kan indien nodig door verwijzen.


Toelatingscriteria

Deelname aan de coach opleiding wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO vooropleiding of HBO werk- en denkniveau. Bij inschrijving word je uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek kan mogelijk vervallen wanneer je aan een introductiemiddag hebt deelgenomen.

 
Belastingaftrek studiekosten

De kosten voor de coach opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl   Beroepsvereniging:

Onze coach opleiding is getoetst door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) op verstrekking van juistheid van informatie. Afgestudeerde coaches van onze coachopleiding komen in aanmerking voor een basisaansluiting  bij het NOBCO.

NOBCO   EMCC

 

CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in 2014 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding seniorencoach aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Vroegboekkorting

Als je minimaal drie maanden vóór de start van
de opleiding inschrijft, krijg je een
vroegboekkorting op het collegegeld.   

Module 1:  €100,=
Module 2:  €100,=

Lesagenda SC04
Lesagendadownloads: 1037 | type: xls | size: 81 kB

Download hier de lesagenda

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops