Seniorencoach

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

 

Opleiding Seniorencoach

Lees ook ons laatste blogbericht: 'Waarom Seniorencoaching?'

Een praktijkgerichte basisopleiding tot Seniorencoach met diepgang, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Seniorencoach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat de basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke- en organisatievraagstukken op effectieve wijze te begeleiden. 

De Academie voor Psychodynamica heeft als doel onze coaches zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne coachtechnieken en therapievormen en deze in onze opleidingen verweven. Onze coachopleiding is ontstaan vanuit een succesvolle beroepsopleiding voor Psychodynamisch therapeuten.

Senioren coach


Waarom kiezen voor deze opleiding?

• Integrale benadering:
Inhoudelijke theoretische kennis van het coachvak wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.

• Persoonlijke ontwikkeling:
Een succesvol coach is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdacht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

• Praktijkondersteuning:
Al tijdens de opleiding ga je senioren begeleiden en leer je, hoe jij je met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van ander coaches.

• Persoonlijke begeleiding:
Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie.  Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 
 


Opleiding Seniorencoach

Een praktijkgerichte beroepsopleiding tot Seniorencoach, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig coach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat alle basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke vraagstukken van senioren op effectieve wijze te begeleiden.

Wij hebben onze coachopleiding opgedeeld in twee modules:

Module 1:       Psychodynamische basiskennis

Betreft een opleiding Psychodynamische basiskennis en vaardigheden, voor hen die nog geen Psychodynamische vooropleiding gevolgd hebben.

Module 2:       Seniorencoach Practitioner

Binnen de module Seniorencoach Practitioner leer je alle benodigde basisvaardigheden en –kennis, om senioren op professionele wijze en verdiepend te coachen op levensvragen en seniorenproblematiek. Na het afronden van deze module ben je een startbekwaam Seniorencoach.
 

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

 

Opleiding Seniorencoach – Module 1 - Psychodynamische Basiskennis
Start donderdag 30 november 2017

 Groep SC04

 Module 1 – Psychodynamische Basiskennis                  

 Start opleiding

 30 november 2017                       

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 6 lesdagen op donderdag/vrijdag, verdeeld over 3 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 950,=Opleiding Seniorencoach – Module 2 - Practitioner
Start donderdag 15 maart 2018

 Groep SC04

 Seniorencoach Practitioner

 Start opleiding

 15 maart, 2018

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 16 donderdagen, verdeeld over 9 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 2.400,=
 Additionele kosten ± €620,= (zie opmerkingen)


Vroegboekkorting:

Als je minimaal drie maanden vóór de start van module 2 inschrijft, krijg je €200,= korting op het lesgeld voor deze module.

Opmerkingen :      

-           Additionele kosten voor studieboeken (± €120,=), supervisie (± €100,=) 
             en coachsessies (± €400,=) in Module 2.
-           Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld voor module 2 in vier termijnen, tegen meerkosten.
-           Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
-           Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen.


Studiebelasting

 Studiebelasting in SBU’s

 Module 1

 Module 2

 College 

74

168

 Intervisie (4 u./mnd.)

 

72

 Supervisie & theoretische toetsing

 

7

 Leertherapie (4 sessies à 1,5 u.)

 

12

 Praktijkontwikkeling (4 sessies à 1,5 u.)

 

12

 Thuisstudie (syllabus, literatuur en verslagen)

20

160

 Totaal SBU’s

94

431

 


Lesprogramma Seniorencoach

Module 1: Psychodynamische basiskennis
 

Lesdag

Lesvak

Inhoud

Docent

Lesdag 1

Communicatie 1 


Binnen de module ‘Communicatie’ leer je op een verdiepende wijze te communiceren, emotionele ladingen te herkennen en vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem te werken.
 

CVE

Lesdag 2

Communicatie 2
 

Binnen de module ‘Communicatie’ leer je op een verdiepende wijze te communiceren, emotionele ladingen te herkennen en vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem te werken.
 

CVE

Lesdag 3 Communicatie 3
Binnen de module ‘Communicatie’ leer je op een verdiepende wijze te communiceren, emotionele ladingen te herkennen en vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem te werken.
 
VN

Lesdag 4

Systemisch werk 1

Binnen de module ‘Systemisch werk’ leer je de basiskennis  van Familieopstellingen, hoe werken gezinssystemen? Hoe maak je een organigram?

NVL

Lesdag 5 Systemisch werk 2
Binnen de module ‘Systemisch werk’ leer je de basiskennis  van Familieopstellingen, hoe werken gezinssystemen? Hoe maak je een organigram?
 
NVL
Lesdag 6 Innerlijk Kindwerk
De module ‘Innerlijk kindwerk’ is een procesblok. Hier leer je middels zelfreflectie jouw eigen kinddelen te herkennen en deze effectief in te zetten als coachinstrument.
 
VN/MVS
Lesdag 7 Innerlijk Kindwerk De module ‘Innerlijk kindwerk’ is een procesblok. Hier leer je middels zelfreflectie jouw eigen kinddelen te herkennen en deze effectief in te zetten als coachinstrument. VN/MVS

 

Module 2: Seniorencoach Practitioner
 

Lesdag

Lesvak

Inhoud

Docent

Lesdag 1 Geweldloze communicatie (Rosenberg)
Ethiek & wetgeving

Onderscheid tussen waarnemen en oordelen, gedachten & gevoelens en de onderliggende (on)vervulde behoeften.
Het verwoorden van eisen en verzoeken.
Compassie voor jezelf en de ander om van daaruit te luisteren en verwoorden.

Praktijkopdracht Ethiek & wetgeving
 
MVK
Lesdag 2 Assen van Verandering 1
Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’
 
HR
Lesdag 3 Assen van Verandering 2
Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’
 
HR

Lesdag 4

Zingeving & levenskunst

Mindfulness en meditatie

JC

Lesdag 5 Relatietherapie 1
EFT & Bowbly

Uitgangspunten van de Emotionally Focused Therapy (EFT) Hechtingstheorie van Bowlby
 
JV
Lesdag 6

Relatietherapie 2
Seksualiteit en intimiteit

 

Seksualiteit, intimiteit en gespreksvoering MB
Lesdag 7 Weerbaarheid en mishandeling 
Weerbaarheid van senioren bevorderen.
Signalen en signaleren van mishandeling
Omgaan met grensoverschrijdende situaties
Dader- en slachtofferschap
Misplaatste loyaliteit
 
RE
Lesdag 8 Verslavingen

Praktijkopdrachten

Herkennen van- en omgaan met verslavingen.

Voorbereiding praktijkopdrachten op thema’s rond ouder worden
 
KK
Lesdag 9 Praktijkdag / supervisie
Oefenen met gespreksvoering met senioren
 
VN
Lesdag 10 Verlieskunde 1
Levensfase gerelateerde problematiek (Erik Eriksen)

Theorie van Erik Eriksen
De acht ontwikkelingsfasen
Eenzaamheid, depressie en trauma
Onomkeerbaarheid van tijd en feiten
 
MB
Lesdag 11 Verlieskunde 2
Omgaan met ziekte / mantelzorg 

De vijf vormen van dementie
Behandeling en therapie bij Alzheimer en  Parkinson
Behandeling en therapie bij CVA en TIA
 
MB
Lesdag 12 Verlieskunde 3
Basismethodiek

Psychologie
Omgangskunde
Communicatie bij verliesbegeleiding
 
RE
Lesdag 13 Verlieskunde 4
Stervensbegeleiding en nazorg

Aspecten rond  stervensbegeleiding
De basishouding van de coach
Wat zijn verlies en dood vanuit een persoonlijk, maatschappelijk en religieus perspectief?
Verlies van het leven en dood begeleiden.
Omgaan met angsten en emoties

Begeleiding van nabestaanden voor en na de uitvaart.
De uitvaart
Ruimte maken voor rouw.
Rituelen, woorden en beelden van hoop
Troosten
Nazorg
RE
Lesdag 14 Verlieskunde 5
Rouwverwerking 

Theorieën in rouwbegeleiding en het eigen rouwproces.
Fases van rouwverwerking
Begeleidingstechnieken
De Seniorencoach als begeleider bij rouw.
Aan bod komt wat jou als begeleider dient, steunt en welke valkuilen op kunnen treden.
 
RE
Lesdag 15 Presentatie praktijkopdrachten 
Presenteren van onderzoeksuitkomsten n.a.v. praktijkopdrachten
 
VN
Lesdag 16 Examen Seniorencoach
Theorie en praktijkexamen
 
VN

 

Senioren coach


Einddoelen: 

Als Seniorencoach speel je in op de meest fundamentele hulpvragen van senioren. Je bent in staat om senioren met persoonlijke problematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
• De Seniorencoach zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces.
• De Seniorencoach onderzoekt onderliggende problematiek die aan de coachvraag ten
  grondslag ligt.
• De Seniorencoach helpt de senior bij het ontdekken van de persoonlijke kracht biedt mogelijkheden
  om vanuit wensen en verlangens vorm en inhoud te geven aan wat de senior werkelijk wil in het leven.
• De Seniorencoach werkt op een persoonlijke manier en is betrokken bij haar cliënten en opdrachtgevers.
• De Seniorencoach is een gelijkwaardige gesprekspartner die denkt vanuit mogelijkheden en die
   de senior laat ontdekken wat deze wil en wat bij hem/haar past.
• De Seniorencoach helpt bij de rouwverwerking van verlies. Niet alleen het verlies van naasten, maar
  ook door het leven. Verlies van bijvoorbeeld werk, huwelijk, goede vriendschap of van gezondheid.
• De Seniorencoach begeleidt bij ervaren van de eigen eindigheid van het leven door de senior.
• De Seniorencoach onderzoekt de interactiepatronen tussen de senior en zijn/haar omgeving.
• De Seniorencoach herkent en benoemt interactiepatronen tussen de senior en zichzelf.
• De Seniorencoach geeft de senior feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan.
• De Seniorencoach kent de grenzen en mogelijkheden als coach en kan indien nodig door verwijzen.


Toelatingscriteria

Deelname aan de coach opleiding wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO vooropleiding of HBO werk- en denkniveau. Bij inschrijving word je uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek kan mogelijk vervallen wanneer je aan een introductiemiddag hebt deelgenomen.

 
Belastingaftrek studiekosten

De kosten voor de coach opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl   


 

Certificering:

Als je aan alle studietaken hebt voldaan en het examen met een voldoende hebt afgerond, kom je in aanmerking voor het diploma Seniorenoach. Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alle lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.  


Beroepsvereniging:

Afgestudeerde Seniorencoaches komen in aanmerking voor een basisaansluiting bij het NOBCO.

   

 

CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in 2014 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding seniorencoach aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Vroegboekkorting

Als je minimaal drie maanden vóór de start van
module 2 inschrijft, krijg je een
vroegboekkorting op het collegegeld.   

Module 2:  €200,=

Lesagenda SC04
Lesagendadownloads: 1669 | type: xls | size: 81 kB

Download hier de lesagenda

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops