Systemische praktijkdagen

Systemische Thema- en Praktijkdagen

De afgelopen jaren hebben wij met grote regelmaat systemische praktijkdagen georganiseerd. Dat blijkt een groot succes te zijn en daarin heeft onze ontwikkeling niet stil gestaan. Uit de praktijk is gebleken dat er ook een enorme behoefte is aan een verdieping op de bestaande Systemische Jaartraining. Daarom zijn we afgelopen jaar begonnen met Systemische Themadagen. Het aanbod van verschillende thema’s zal in 2017 veel groter zijn, waardoor wij een diversiteit aan inspirerende bij- en nascholingen kunnen verzorgen.

Ook het team zijn we aan het uitbreiden, meerdere docenten & trainers zullen naast Nicole van Leeuwen en Marion Schiphorst hun bijdrage leveren op hun eigen specifieke gebied.

Met de ontwikkeling en het niveau dat we aanbieden is het niet meer haalbaar om dezelfde prijs als afgelopen jaar te hanteren. De kosten zullen met ingang van 1 januari 2017 totaal 125,- euro per lesdag worden.

Daarnaast zullen er nog steeds praktijkdagen worden georganiseerd. De insteek van alle dagen is dat er ruimte blijft voor afgestudeerde systemische begeleiders die het podium kunnen pakken in de begeleidersrol. Vanzelfsprekend staat er dan, indien nodig, een ervaren en deskundige begeleider naast je.

Tijdens de praktijkdagen krijgen een aantal mensen de gelegenheid om hun hulpvraag in te brengen en op te stellen. Niet iedere hulpvraag kan aan bod komen, maar onze ervaring is dat deze dagen iedereen precies datgene brengt wat op dat moment nodig is. Wil je een hulpvraag inbrengen, geef dat dan bij je aanmelding aan.

Na afloop van de dag krijg je een bewijs van deelname.

Voor wie:

Voor afgestudeerde studenten die de systemische jaartraining hebben gedaan een plek om bij te blijven, te oefenen en verder te ontwikkelen.

Voor studenten van een van onze opleidingen om ervaring op te doen als representant en meer kennis en ervaring op te doen in het werken met systemisch waarnemen.

Voor afgestudeerde therapeuten die een podium zoeken om hun cliënt de mogelijkheid te bieden om in een groep met representanten hun vraagstuk in te brengen.

Voor iedereen die een onderzoeksvraag heeft die hij of zij wil onderzoeken met een systemische methodiek.

Voor iedereen die het systemische werk wil leren kennen…….

Kortom, iedereen is welkom.

Wanneer:

Dinsdag 31 januari                    Over ziekte door Otteline Lamet en Marion Schiphorst

Donderdag 23 februari             Kijken en werken in organisaties door Marion Schiphorst en Eddy Roosendaal

Donderdag 30 maart                 Partnerrelaties en samengestelde gezinnen door Otteline Lamet

Woensdag 19 april                     Mannen en Vrouwen door Nicole van Leeuwen en Gerard Roseval

Maandag 22 mei                         Systemische praktijkdag door Nicole van Leeuwen en Marion Schiphorst

Maandag 26 juni                         Systemische praktijkdag door Nicole van Leeuwen en Chantal Kortenhorst


We starten om 10.00 uur en stoppen om 17.00 uur.

 

Opgeven:

Via de mail naar info@psychodynamica.nl

 

Dinsdag 31 januari

Themadag: Over ziekte

Als het lichaam kon spreken…

Tijdens deze themadag staat ziekte centraal. Hoe kijk je aan tegen ziekte en hoe ga je er mee om? Meestal ervaren we het als een ongemak waar we snel vanaf moeten zien te komen door het slikken medicijnen. Blijft een ziekte aanhouden dan belanden we nogal eens in een molen van medisch onderzoek om tot een juiste diagnose te komen. In het vinden van de oorzaak hopen we dan een oplossing te vinden. Maar lang niet altijd is dit zo eenvoudig. En wat als (een) ziekte je vaste begeleider wordt in het leven?

Het kan ook zo zijn dat ziekte een doel dient dat we niet kennen. Waar we wellicht ook niet aan willen. Het is daarmee meer een symptoom voor een dieperliggende oorzaak geworden. In ieder geval een onbalans in je fysieke en/of emotionele systeem. En waar gaat het dan over? Soms krijgen we eczeem omdat onbewust iemand ons te dicht op de huid zit. Soms krijgen we burn out verschijnselen omdat we niet genoeg luisteren naar onze fysieke en emotionele behoeften en mogelijkheden. En soms hebben we gewoon pech, omdat we ziektes erven door middel van het DNA van onze ouders. Iedere situatie is weer verschillend.

Tijdens deze dag gaan we op diverse manieren kijken naar ziektebeelden, mogelijke symptomen en andere ongemakken. Hierbij gaat het niet over het zoeken naar bevrijding ervan, maar over het ruimte te geven aan mogelijke onbewuste elementen die hierin mee kunnen spelen en hoe we hier naar beste vermogen mee kunnen omgaan.

We laten het lichaam spreken….

 

Donderdag 23 februari

Themadag: Kijken en werken in organisaties

Op herhaling! Inhoud is hetzelfde als op 3 november 2016. In september zal er een verdiepingsdag worden georganiseerd.

Bij veel organisatievraagstukken kan het systemisch kijken en werken helpen inzicht te verkrijgen en oplossingen te vinden. Voorbeelden daarvan zijn:

•          Niet goed functionerende teams.

•          Teams die een scherp, gezamenlijk beeld willen hebben van hun toekomst.

•          Managers die ervaren dat veranderingen vastlopen. Managers die hun effect

           willen vergroten.


Tijdens deze themadag kijken we samen naar dit soort vraagstukken vanuit een systemisch perspectief.

•          De principes van het systemisch kijken naar teams in een organisatie komen aan

            bod. Denk daarbij aan de ordening in het team, het erbij horen van elk teamlid, de

            balans tussen geven en nemen en het geven van erkenning.

•          We doen praktische oefeningen die zowel op teams gericht zijn als op managers;

•          Daarnaast behandelen we een aantal typische organisatiethema’s, zoals het

            afscheid nemen en vertrekken van mensen;.

•          Tijdens deze dag is er veel ruimte voor de deelnemers om de eigen

            organisatievraagstukken in te brengen.

 

Donderdag 30 maart

Themadag: partnerrelaties en samengestelde gezinnen

Het leven in een partnerrelatie is geen gemakkelijke opgave. Steeds weer zie je dat de liefde na verloop van tijd naar de achtergrond verdwijnt en plaats maakt voor irritaties en ruzies.

Je hart gaat dicht, intimiteit verdwijnt en wat overblijft bij de partners is ‘plicht’ en ‘je best doen’.

Een relatie voldoet uiteindelijk nooit aan alle verwachtingen en verlangens die ieder van ons heeft. Steeds vaker kom je het tegen dat partners gaan scheiden en weer een volgende relatie beginnen. Niet alleen dezelfde moeilijkheden doen zich dan (vaak) voor, ook het systeem waarin ze leven wordt steeds ingewikkelder. Moeilijkheden met de ex-partner, ex-schoonfamilie, en kinderen uit die verbintenis komen zeer regelmatig voor.

Een familieopstelling kan veel helderheid bieden over wat de belangrijke systemische dynamieken zijn die een relatie bemoeilijken en hoe hiermee om te gaan.

Op deze doe-dag kun je een vraag inbrengen zowel vanuit je partnerrelatie als vanuit je werk met een cliëntsysteem zodat een optimaal leerklimaat mogelijk is. Heb je een vraag over je partnerrelatie en wil je partner niet meekomen, of wil jijzelf je partner er liever niet bij hebben, dan kan alleen gekeken worden naar jouw deel in de relatie. Dit is trouwens ook een mooie manier om inzicht te geven bij (vecht)scheidingen.

 

Woensdag 19 april

Themadag: Mannen en Vrouwen

Deze dag komen de typische mannen- en vrouwen thema’s aan bod. In opstellingen zien we regelmatig verstrikkingen met moeders en dochter. Dit zijn vaak heftige verstrikkingen en loskomen daarvan vraagt weer een specifieke aanpak.

Veel minder vaak zien we de verstrikkingen tussen vaders en zonen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de moeder degene is die het kind 9 maanden ‘draagt’ en de vader daar fysiek sowieso verder vanaf staat. Bij vader en zoon dynamieken zien we vaak dat er te weinig steun en vertrouwen is geweest, waardoor de zoon niet stevig op eigen benen kan staan.

In de mate waarin wij ons al dan niet veilig hebben kunnen hechten met onze ouders wordt ook veel bepaald van wat wij later in onze relaties tegenkomen. Daarin willen we ook de ontwikkeling van de seksualiteit meenemen. Hoe onze ouders hun eigen seksualiteit hebben beleefd is van grote invloed op onze eigen ontwikkeling. Want juist op dit thema zijn we op ons kwetsbaarst als we ons werkelijk durven te openen.

Mannen hebben behoefte aan steun van andere mannen en vrouwen kunnen zich veilig openen als ze zich gesteund en gekoesterd voelen door de vrouwen.

Ontroerend om in een gemengde groep te mogen kijken is deze typische totaal verschillende dynamieken.

Een aanrader voor iedereen en mannen…..dit is je kans!

 

Maandag 22 mei

Systemische praktijkdag

Tijdens de praktijkdagen krijgen een aantal mensen de gelegenheid om hun hulpvraag in te brengen en op te stellen. Niet iedere hulpvraag kan aan bod komen, maar onze ervaring is dat deze dagen iedereen precies datgene brengt wat op dat moment nodig is. Wil je een hulpvraag inbrengen, geef dat dan bij je aanmelding aan.

 

Maandag 26 juni

Systemische praktijkdag

 

 

Zullen wij u terugbellen? 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*
*
*
*:
Geef de tekst in

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops