Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Voordat iemand kan veranderen, dient hij eerst de huidige, ongewenste situatie te erkennen en te accepteren. Pas daarna kan iemand effectief een veranderingsproces aangaan.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. ACT is effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

In deze module leer je dat niet de inhoud van het denken centraal staat, maar dat de focus ligt op het aangaan van een andere relatie met je gedachten. Je leert niet om positiever te denken of om van belemmerende gedachten of gevoelens af te komen, want pijn en lijden maken nu eenmaal deel uit van het bestaan. Je leert wèl hoe je op een andere, slimmere manier om kunt gaan met vervelende gedachten, gevoelens en ervaringen.

ACT zorgt er voor dat cliënten echt in actie komen en in staat zijn om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven. ACT is gestoeld op zes pijlers: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Betekenis van deze zuilen in het kort:

- Acceptatie:                          Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en
                                               omstandigheden en op een flexibele manier omgaan met de obstakels
                                               die je tegenkomt.

- Defusie:                               Loskomen en afstand nemen van je gedachten, zodat deze je minder
                                               snel zullen raken.

- Zelf als Context:                 Een andere, meer flexibele relatie met je zelf(beeld).

- Hier en Nu:                         In contact komen met het hier en nu.

- Waarden:                            Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

- Toegewijd Handelen:         Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat de psychologische flexibiliteit van cliënten vergroot wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.


 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops