Medische Basiskennis PSBK

Het afgelopen jaar hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden binnen ons beroepenveld, waarover wij jullie willen informeren.

Rol van de FONG:

Een belangrijke verandering is de rol van de FONG. Tot voor kort accrediteerde de FONG beroepsopleidingen binnen de natuurgeneeskundige zorg. Inmiddels is haar rol gewijzigd naar een adviserende rol richting de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Tevens begeleidt zij de aangesloten opleidingsinstituten naar het HBO Bachelor niveau, wat een aantal zorgverzekeraars eisen vanaf 01-01-2017.

In het verleden bepaalde de FONG dat de MBK en EHBO geïntegreerd moesten zijn in de vierjarige opleiding. Nu de rol van de FONG veranderd is, hebben wij besloten om de module Anatomie, fysiologie en pathologie (AFP) van de MBK en de EHBO los te koppelen van de opleiding tot Psychodynamisch Therapeut, zodat zij geen voorwaarde meer vormen voor het behalen van het diploma Psychodynamisch Therapeut.

Keuzemogelijkheden:

Hierdoor krijgen onze studenten de volgende keuzemogelijkheden:

1.    Zelfstandig een praktijk starten zonder aansluiting bij een beroepsvereniging. Gezien de ontwikkelingen binnen de medische zorg, waarbij vergoedingen steeds verder worden teruggedraaid en opleidingseisen verhoogd worden, zou dit voor veel therapeuten een geschikte keuze kunnen zijn, waarbij optimale vrijheid wordt behouden.

2.    Zelfstandig een praktijk starten en de volledige medische basiskennis plus EHBO volgen, wat tot aansluiting bij een beroepsvereniging en (geringe) zorgvergoeding zou kunnen leiden. Risico is wel dat op den duur bijscholing naar het HBO bachelor niveau gevolgd dient te worden. De gevolgen zijn nog onduidelijk omdat zowel de richtlijnen als de accrediterende instanties hiervoor nog niet bekend zijn.

Medische basiskennis:

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat enkele zorgverzekeraars nieuwe eisen hebben opgesteld t.a.v. de medische basiskennis. Psychosociale opleidingen als de onze dienen te voldoen aan een specifieke vorm van medische basiskennis, de PSBK volgens PLATO normen. De PSBK omvat de volgende onderdelen:
-       Anatomie, fysiologie en pathologie (AFP)
-       Psychosociale basiskennis (PSB)
-       Praktijkmanagement (PRM)
-       Communicatie (COM)
-       Psychopathologie (PAT) 

De meeste onderdelen zijn reeds verweven in onze vierjarige opleiding, met uitzondering van de module AFP welke wij nu in het vierde lesjaar optioneel aanbieden.
Vrijstellingen worden verleend voor een aantal specifieke vooropleidingen. Deze staan vermeld op de website van het CPION.

 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops