Leefstijlcoach

  Inschrijven  Introductieworkshop

 

Eénjarige Post-HBO Registeropleiding tot Leefstijlcoach

Je wilt mensen begeleiden bij Leefstijlgerelateerde vraagstukken en bent op zoek naar een erkende opleiding tot Leefstijlcoach. Onze beroepsopleiding tot Leefstijlcoach is een praktijkgerichte coachopleiding met diepgang, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Leefstijlcoach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat alle basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke- en organisatievraagstukken op effectieve wijze te begeleiden. 

Wat maakt deze opleiding bijzonder?

De meeste opleidingen tot Leefstijlcoach richten zich op coaching, voeding, beweging, slaap en stressmanagement. Belangrijke onderdelen in het begeleiden van mensen met een ongezonde leefstijl. Waar echter aan voorbij gegaan wordt, is het vinden van de reden waarom iemand geen gezonde leefstijl hanteert. Want we weten inmiddels allemaal wel wat de voorwaarden zijn voor een gezonde leefstijl: voldoende bewegen, gezond eten en een juiste mindset.

Hoe komt het dan dat niet iedereen een gezonde leefstijl hanteert en dat juist een groeiend percentage mensen te kampen heeft met overgewicht en een ongezonde leefstijl? Het antwoord is simpel; omdat de meesten wel een verlangen hebben om gezond te leven, maar belemmerd worden door psychische en emotionele blokkades. Deze blokkades kunnen al ontstaan tijdens de kindertijd onder invloed van opvoeders, omgeving, beperkende overtuigingen of zelfs psychotrauma.

De opleiding Leefstijlcoach van de Academie voor Psychodynamica richt zich naast de bekende leefstijl elementen, vooral op het onderzoeken van de vraag waarom iemand nog geen gezonde leefstijl hanteert. Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen: verslaving, misbruik, emotionele problemen of psychotrauma. Wanneer de psychische en emotionele blokkades weggenomen worden, is de weg vrij naar een duurzame gedragsverandering, een gezonde leefstijl en wordt de kans op terugval aanzienlijk verminderd.

In de begeleiding passen wij moderne coachings- en therapeutische interventietechnieken toe, zoals: ACT, NLP, RET, EMDR en Mindfulness.


Wat kan een Leefstijlcoach?

Een Leefstijlcoach heeft kennis en inzicht in de integrale begeleiding van cliënten naar duurzame leefstijlverandering op het vlak van voeding, beweging, mindset en gedrag. De Leefstijlcoach helpt de cliënt psychische en emotionele blokkades op te sporen en te verwerken. Ook helpt hij de coachee zelf gezonde keuzes te maken om zo een succesvolle en duurzame verandering in leefstijl te bewerkstelligen.

Het beroep van Leefstijlcoach kun je zowel zelfstandig in een praktijk of als aanvulling in je bestaande functie uitvoeren. Als Leefstijlcoach leer je mensen één op één te begeleiden en in kleine groepen.

Einddoelen:

Als Leefstijlcoach ben je in staat om cliënten met leefstijlproblematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
-           Je zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces
-           Je herkent en benoemt interactiepatronen tussen de coachee en jezelf
-           Je geeft de coachee feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan
-           Je kent je grenzen en mogelijkheden als coach. 


 

Waarom kiezen voor deze coach opleiding?

• Integrale benadering:
Inhoudelijke theoretische kennis van het coachvak wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.

• Persoonlijke ontwikkeling:
Een succesvol coach is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze coach opleiding.

• Praktijkondersteuning:
Al tijdens de opleiding ga je echte coachees begeleiden, leer je hoe je een coach praktijk opzet en hoe jij je, met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van andere coaches. 

• Persoonlijke begeleiding:
Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie. Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.

• Certificering:
De opleiding Leefstijlcoach is als Post-HBO Registeropleiding geaccrediteerd door het CPION. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

• Beroepsvereniging:
Na het afronden van deze opleiding kom je in aanmerking voor een basis aansluiting bij het NOBCO. 

 

 

  Inschrijven  Introductieworkshop

Opleiding tot Leefstijlcoach - weekendgroep - start oktober 2021

Soort opleiding Leefstijlcoach Post-HBO
Groepsnaam LC05                                                                                         
Start opleiding Zaterdag 16 oktober 2021                                                                   
Locatie Van der Valk hotel - Sassenheim/Leiden
Lesdagen 10 weekendblokken, verdeeld over 10 maanden
Lestijden van 10.00-17.00u.
Studiebelasting 4-6 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback
Collegegeld €4.050,= (inclusief catering)
Additionele kosten ± €850,- (zie opmerkingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding tot Leefstijlcoach - vrijdaggroep - start oktober 2021

Soort opleiding Leefstijlcoach Post-HBO
Groepsnaam LC06                                                                                        
Start opleiding Vrijdag 29 oktober 2021                                                                   
Locatie Koetshuis Scherpenzeel
Lesdagen 20 vrijdagen, verdeeld over 10 maanden
Lestijden van 10.00-17.00u.
Studiebelasting 4-6 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback
Collegegeld €3.900,= 
Additionele kosten ± €850,- (zie opmerkingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

-  Additionele kosten voor studieboeken (± €350,=), intervisie onder supervisie (€100,=) en
   coachsessies (± €400,=) zijn in  bovengenoemde kosten niet inbegrepen.
-  Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het collegegeld in vier termijnen, tegen 100 Euro meerkosten.
-  Het collegegeld voor de coach opleiding is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
-  Lesgroepen starten bij een minumum aantal van 10 inschrijvingen.
 

Studiebelastinguren SBU's
Contacturen college   200
Contacturen overig 61
Praktijkontwikkeling 64
Intervisie 64
Literatuurstudie en syllabus 80
Werkstukken en verslagen 96
Totaal 565

 

  

 

 

 

 

 

Belastingaftrek studiekosten 

De kosten voor de coach opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Toelatingscriteria  

Deelname aan de coach opleiding wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO werk- en denkniveau. Bij inschrijving word je uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek kan mogelijk vervallen wanneer je aan een introductiemiddag hebt deelgenomen.


 

Certificering

Als je aan alle studietaken hebt voldaan en het examen met een voldoende hebt afgerond, kom je in aanmerking voor het diploma Leefstijlcoach. Je komt dan in aanmerking voor een basisaansluiting bij het NOBCO en je kunt je inschrijven in het Post HBO register van het CPION (kosten voor inschrijving in het CPION Post HBO register bedragen €75,-). Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alle lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.  

Post HBO certificering:

De opleiding Leefstijlcoach Post-HBO is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Daarmee is de opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl. 
 

Beroepsvereniging:

Afgestudeerde Leefstijlcoaches komen in aanmerking voor een basisaansluiting bij het NOBCO, mits je voldoet aan de voorwaarden voor de basisaansluiting. Zie hiervoor de website van de NOBCO.CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Op social media en in het nieuws wordt de laatste tijd vaak gemeldt dat Leefstijlcoaching vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit is niet onjuist, maar geldt slechts voor een klein deel van de coachees welke extreem overgewicht hebben. Verder dient de Leefstijlcoach aan een aantal eisen te voldoen:

 • Je hebt een leefstijlcoach opleiding met een diploma afgerond op Post Hbo-niveau en de opleiding is geaccrediteerd door BLCN
 • Je bent lid van de BLCN
 • Je bent in het bezit van een officieel erkend hbo-, bachelor- of wo-diploma (van willekeurig vakgebied)
 • Je bent in het bezit van de licentie voor het COOL-, Beweegkuur - of SLIMMER -programma (verplichte deelname aan de startinstructie)
 • Verwijzing door de huisarts
 • De coachee heeft extreem overgewicht met een Body Mass Index (BMI) vanaf:
 • 30
 • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
 • 25 en artrose of slaapapneu

 

 

Lesprogramma Leefstijlcoach

Klik op de onderstaande coachingstechnieken voor meer informatie
 

Communicatie 1 & 2

Burn-out en stress

Intake en Leefstijl analyse

Energiemanagement (intern gericht)

Praktische Medische Basiskennis

Energiemanagement (extern gericht)

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Ondernemerschap

Voeding & Psyche

Vitaliteit in het bedrijfsleven

Beweging en belastbaarheid

Mindfulness

Rationeel Emotieve Therapie (RET) 1 & 2

Familie opstellingen

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

Werken met verslavingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toepassingsvormen:

Een Leefstijlcoach begeleidt coachees bij uiteenlopende vraagstukken zoals:

 • Leefstijl gerelateerde problematiek
 • Optimaliseren van communicative vaardigheden
 • Omgaan met veranderingen
 • Stress- en emotiemanagement
 • Zingevingsvraagstukken
 • Ontkrachten van beperkende overtuigingen en emoties


Beroepsperspectief:

Als Leefstijlcoach word je opgeleid om zelfstandig een eigen coachpraktijk te starten. Onze afgestudeerde coaches vinden echter ook werk binnen bedrijven, scholen, ziekenhuizen, (welzijns)organisaties  en trainingsbureaus.

 

Opleidingslocaties

Wij hebben drie opleidingslocaties, één locatie in Scherpenzeel (Gelderland), praktisch het geografisch centrum van Nederland, een locatie West in Leiden/Sassenheim en een locatie Zuid in 's Herthogenbosch / Vught.

Locatie midden Nederland - Koetshuis - Scherpenzeel

Ons pand is een landelijk gelegen koetshuis op het landgoed 'Kasteel Huize Scherpenzeel'. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

     


Locatie west - Van der Valk Hotel – Leiden/Sassenheim

Dit gezellig ingerichte van der Valk hotel, is centraal gelegen in Sassenheim (tussen Amsterdam en den Haag) aan de snelweg A44 en is eenvoudig bereikbaar per auto en openbaar vervoer, vanuit de gehele randstad. Het hotel heeft voldoende (gratis) parkeergelegenheid en het treinstation Sassenheim ligt op 10 min. lopen van het hotel.

     


Contact

Ons administratieadres is :
Academie voor Psychodynamica
Burgemeester Royaardslaan 3
3925 GG Scherpenzeel

Tel. 033-2778873
E-mail  : info@psychodynamica.nl
Website: www.psychodynamica.nl

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding leefstijlcoach aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

  Inschrijven  Introductieworkshop

Vroegboekkorting

Als je minimaal drie maanden vóór de start van een opleiding inschrijft, krijg je €200,= korting op het collegegeld voor het eerste lesjaar.    

Onze contactgegevens

Tel. 033-2778873 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00u.)

Email:  info@psychodynamica.nl

Lesagenda LC05
Lesagendadownloads: 7249 | type: xls | size: 81 kB

Download hier de lesagenda

Lesagenda LC06
Lesagenda LC06downloads: 2043 | type: xls | size: 82 kB

Download hier de lesagenda

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops