Trainingen, na- en bijscholingen

Wij bieden een uniek concept waarbij therapeuten en coaches na- en bijscholingen kunnen volgen binnen onze lesgroepen. Een aantal van deze na- en bijscholingen zijn geaccrediteerd door het KTNO en/of NBVH.

 

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing)

EMDR is een zeer effectieve en wetenschappelijk bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Daarnaast kan deze methode ook effectief ingezet worden bij angstklachten, rouwverwerking, gebrek aan zelfvertrouwen, verslavingen en chronische pijn.

EMDR combineert een herbeleving met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd zoals dit ook plaats vindt tijdens de REM-slaap. Wetenschappelijk onderzoek  heeft uitgewezen dat EMDR voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit valt.

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Cor van Ewijk
NBVH: 12 punten
KTNO: geaccrediteerd
Data: Dag 1: 20 maart 2019
  Dag 2: 21 maart 2019
Kosten: € 280,= 
 

 

 

 

 


Voice Dialogue

Voice Dialogue is de meest geëvolueerde vorm van deelpersoonlijkheden therapie. Een methode voor training in zelfbewustzijn en zelfreflectie, maar ook een zeer bruikbaar instrument binnen relatietherapie. Voice Dialogue is een manier om in gesprek te komen met onze innerlijke stemmen.
Voice Dialogue is een uitermate effectieve manier om bewust te worden van je innerlijke wereld. Centraal staat het ontdekken van aangeleerde oude (overlevings,-) patronen en het creëren van wenselijke nieuwe mogelijkheden. De eerste deelpersonen ontstaan al op heel jonge leeftijd en in de loop van je leven ontwikkel je er velen. Ieder met hun eigen kwaliteiten en positieve intenties voor jou. Enkele daarvan komen je zeker bekend voor: de criticus, de perfectionist, de pleaser, de controleur en b.v. de innerlijke kinderen. Het doel van Voice Dialogue is, dat niet de deelpersoonlijkheden de baas over jou zijn en je keuzes bepalen, maar dat je zelf weer bewust kunt kiezen welk deel je wilt leven.

Afbeeldingsresultaat voor voice dialogue
Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Annette Weers
Data: 5 en 6 januari 2019
KTNO geaccrediteerd
NBVH 12 punten
Kosten: €280,=
 

 

 

 


Relatietherapie (De Bejegeningsmethode) 

De Bejegeningsmethode is een moderne en diepgaande communicatietechniek, gericht op het onderzoeken en uitwerken van relatieproblemen. Deze methode is ontwikkeld door de Belgische filosoof en psycholoog Ferdinand Cuvelier. 

Binnen relaties kunnen we op verschillende manieren met elkaar omgaan: in harmonie, in conflict of afstandelijk. Vaak zijn wij ons niet bewust van hoe wij ons naar de ander gedragen. Op de Axenroos wordt duidelijk welke communicatiepatronen wij inzetten om de ander te beïnvloeden. De Axenroos leert ons hoe wij oude gedragspatronen binnen relaties kunnen vervangen voor nieuwe gedragspatronen welke de relatie ‘deugd’ doen.

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Cor van Ewijk
NBVH: 12 punten
Data: Dag 1: 15 mrt. 2019
  Dag 2: 29 mrt. 2019
Kosten: €280,=
 

 

 

 

 


Burn-out - een holistische aanpak 

Een praktijkgerichte tweedaagse training over de behandeling van Burn-out gebaseerd op een holistische benadering.

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.

Binnen de holistische aanpak wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden. Het gaat om acceptatie, balans tussen inspanning en ontspanning, contact met lichaam en hart, stofwisseling, steun en zelfinzicht. Tijdens de training komen naast deze herstelfactoren ook onderwerpen aan bod als 'wat is een burn-out', de kenmerken van de intake, re-integratie, energie-herstel als eerste prioriteit, contact met werkgevers en bedrijfsartsen en preventie van herhaling. Korte theoretische toelichtingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen.
 

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):  
Streefkerk, F. & de Bont, T., Holistische aanpak burn-out, Piramidions, 2016, ISBN 9789492247551 (€19,95)

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docenten:  Fred Streefkerk & Tanja de Bont
KTNO: Geaccrediteerd
NBVH: Geaccrediteerd (12 punten)
Data: Dag 1: 6 april 2019 
  Dag 2: 11 mei 2019 
Kosten: €280,= 


Praktijkmanagement 

Je hebt je bekwaamd in alle coachtechnieken, maar hoe zet je nu een bloeiende praktijk op? Een groot percentage afgestudeerde coaches komt er uiteindelijk niet toe werkelijk een eigen praktijk te starten. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende zelfverzekerdheid, voortkomend uit onbekendheid met bedrijfsvoeringaspecten. 

Het is ons streven dat iedere coach die afstudeert aan onze opleiding uiteindelijk ook werkelijk zijn/haar kennis in de praktijk brengt.

In de module Praktijk Management leren wij je hoe je je eigen praktijk opzet, hoe je een administratie voert en hoe je erkenning verkrijgt van de beroepsvereniging(en). Tevens helpen wij je voldoende zelfvertrouwen op te bouwen om daadwerkelijk te starten en  trainen wij je in hoe je een praktijk “verkoopt”. 

Type: Een dag nascholing voor coaches
Docent:  Kirsten kok
Data: 16 april of 21 oktober 2019
Kosten: €140,=
 


 


Systemische Jaaropleiding 

Binnen deze jaartraining van 16 dagen leer je familie- en organisatieopstellingen te begeleiden.  
NBVH: 90 punten

Klik hier voor meer informatie

 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops