Filosofie en missie

Visie van de  Academie voor Psychodynamica:

De Academie voor Psychodynamica wil een opleidingsinstituut zijn waar studenten verzekerd zijn van een kwalitatief hoogwaardige opleiding. De Academie voor Psychodynamica kenmerkt zich sterk als een opleiding waar de drie-eenheid hart, ziel en verstand samenkomen.

Wanneer het hart spreekt toont de academie een liefdevolle, veilige en open organisatiecultuur waar docenten en studenten snel het gevoel hebben zich thuis te voelen. De bezieling waarmee de directie en docenten hun onvoorwaardelijke passie en vakbekwaamheid overdragen aan de studenten is het grote voorbeeld voor onze studenten. De drie-eenheid is echt compleet doordat de Academie voor Psychodynamica een opleidingsinstituut is waar studenten niet alleen leren voor en zich ontwikkelen tot volwaardige professionele hulpverleners door opgedane theoretische kennis, maar vooral door vele praktijkgerichte activiteiten.

De Academie voor Psychodynamica is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat iedereen gezamenlijk in dienst staat van de eigen ontwikkeling en met name die van de studenten die door onze ervaren docenten en mentoren uitgedaagd en gestimuleerd worden om middels zelfreflectie, te leren en zich verder te ontwikkelen.

De opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica zijn uniek, innovatief en kenmerken zich door de hoge kwaliteit. Het brede aanbod in technieken vraagt om vakbekwame docenten die zich voortdurend openstellen voor feedback en vernieuwingen. Als rode draad is in de opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica de psychodynamische werkwijze zichtbaar. Mede daardoor stimuleert de directie docenten om te experimenteren met nieuwe technieken en lesvormen.

De directie van de Academie voor Psychodynamica is sterk gefocust op de bewaking van de kwaliteit van de opleiding(en) door de toepassing van een continu proces van plannen, doen, checken en bijstellen (PDCA-cirkel) en maakt daarbij dankbaar gebruik van de kennis, inzichten en input van het personeel.

De opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica zijn niet een doel op zich. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze studenten de opleiding succesvol afronden om vervolgens na het behalen van een diploma of een certificaat verder te kunnen als professionele en bekwame hulpverleners die theoretisch en vooral praktisch goed onderlegd zijn.


Missie:

Het  is onze missie hoogwaardige therapeuten en coaches op te leiden. Dit houdt in dat er zowel gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van de aspirant therapeut/coach, als aan de opbouw van hoogwaardige theoretische en praktische kennis. Daartoe bieden wij een uitzonderlijk breed, gevarieerd en boeiend lesprogramma.

Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Al in een vroeg stadium van de opleiding zul jij je als aspirant therapeut/coach bekwamen in het werken met cliënten. Door deze praktische benadering, intervisie en supervisie zul je na de opleiding met zelfvertrouwen jouw nieuwe toekomst als therapeut/coach tegemoet treden.

Een Psychodynamisch Therapeut/Coach heeft een hoog zelfbewustzijnsniveau. Daarom richt onze opleiding zich in belangrijke mate op de ontwikkeling van jouw zelfinzicht en zelfbewustzijn. Oude maskers afwerpen en eindelijk jezelf worden. Als therapeut en mens zul je hierdoor gelukkiger en zelfbewuster in het leven staan.  

Dit maakt ons bijzonder:

 • Persoonlijke begeleiding:
  Ons deskundige en enthousiaste team staat klaar om jou te ondersteunen bij studievraagstukken en bij jouw persoonlijke ontwikkeling met als doel het beste in jou naar boven te halen.
 • Openheid en respect:
  Zowel binnen ons team als naar onze studenten streven wij naar een open houding en respect voor ieder individu.
 • Dynamische innovatie:
  Ons werkveld is continu in beweging, daarom ondersteunen wij initiatieven waarbij oude dogma's losgelaten worden en nieuwe paden bewandeld worden, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied.
 • Samenwerking: 
  Zowel extern als intern gebruik maken van de kwaliteiten van ieder individu en daarmee gezamenlijk tot optimale resultaten komen.

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops