Psychodynamica

In technische bewoording betekent dynamica “energie in beweging”, wat zich uit in “kracht”.

De term Psychodynamica werd het eerst gebruikt door Sigmund Freud. Freudiaanse benaderingen zien een individu, door instincten gedreven, die tegengesteld zijn aan de omgeving. Deze instincten staan later in het leven tegenover het geïnternaliseerde milieu van het über-ich.

In moderne bewoordingen is Psychodynamica het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.

Meestal zijn wij ons geheel niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vragen wij ons af waarom onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijgen wij inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen wij een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen. 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops