Familieopstellingen

  Inschrijven  Introductieworkshop

 

Opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen

De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familieopstellingen en Organisatieopstellingen.

Middels deze opleiding kun je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert familieopstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit werk.

Familieopstellingen

 

Groep SY20 - Systemische Jaartraining Familieopstellingen

Soort opleiding Systemische Jaartraining Familieopstellingen
Groepsnaam SY20                                                                        VOLGEBOEKT        
Start opleiding 17 november, 2021
Locatie Koetshuis – Scherpenzeel
Lesdagen 16 lesdagen verdeeld over 8 lesblokken op woensdag/donderdag 
Lestijden van 10.00 – 17.00u.
Studiebelasting  4 uur per week
Toelatingscriteria

HBO werk- en denkniveau. Psychosociale-, therapeutische-
of coach vooropleiding (Professioneel coach of Kindercoach).

Collegegeld € 2.900,= (incl. syllabus)
Accreditatiepunten  NBVH: 90 punten
 NOBCO: 96 PE uren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep SY21 - Systemische Jaartraining Familieopstellingen - weekendgroep

Soort opleiding Systemische Jaartraining Familieopstellingen
Groepsnaam SY21                                                                               
Start opleiding 27 november, 2021
Locatie Koetshuis – Scherpenzeel
Lesdagen 16 lesdagen verdeeld over 8 weekend lesblokken  
Lestijden van 10.00 – 17.00u.
Studiebelasting  4 uur per week
Toelatingscriteria

HBO werk- en denkniveau. Psychosociale-, therapeutische-
of coach vooropleiding (Professioneel coach of Kindercoach).

Collegegeld € 2.900,= (incl. syllabus)
Accreditatiepunten  NBVH: 90 punten
 NOBCO: 96 PE uren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inschrijven  Introductieworkshop

Opmerkingen: 

- Additionele kosten voor studieboeken (± €30,=).
- Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld in vier termijnen,
   tegen 100 Euro meerkosten.
- Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig. 

Studiebelasting: 

Studiebelasting SBU's
College (16 lesdagen) 112
Intervisie (8x4 u.)   32
Thuisstudie   90
Totaal 234

 

 

 

  

 

Accreditatie:

De opleiding familieopstellingen is geaccrediteerd door de VNT, NBVH en KTNO voor de beroepsvereniging VBAG.

     NBVH      VBAG

 


Verplichte literatuur: 

De verborgen dynamiek van familiebanden  Bert Hellinger    ISBN 90-6963-4759

Intervisie

Er worden intervisiegroepen samengesteld, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in de periode tussen de opleidingsblokken.
 

Familieopstellingen

 

Inhoud van de opleiding Familieopstellingen

Algemeen

De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familie- en Organisatieopstellingen.

Middels deze opleiding kun je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert opstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit werk.

Duur

De opleiding omvat 8 blokken van 2 dagen en zal plaatsvinden op maandag en dinsdag.

Klik hier voor de lesagenda 


Toelatingseisen

De opleiding richt  zich op hen die werkzaam zijn in het veld van psychosociale zorg en is bedoeld als aanvulling op een eigen (therapeutische) beroepsopleiding.  Er is tevens  ruimte voor andere aanverwante beroepsgroepen.

Intervisie

Er worden intervisiegroepen samengesteld, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in de periode tussen de opleidingsblokken.

Inhoud van de opleiding

De opleiding biedt een integratie tussen theoretische kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen, demonstratie van werk, het leren zelf met opstellingen te werken in groepen en met individuele cliënten en supervisie op het werken met opstellingen in de groep.

 

Blok 1

Basisprincipes en de werking van het geweten

In het eerste blok maak je kennis met de vier basisprincipes van het systemische werk. Vanuit deze principes leer je om gericht waar te nemen. Wanneer je leert waarnemen vanuit deze principes is het mogelijk om in het volgende blok de fenomenologische waarneming te verdiepen. Het zijn de richtlijnen van het systemische werk. Verder leer je in dit blok te werken met het systemisch interview:

-           Wat is het verschil met een individueel gericht interview? 
-           Hoe krijg je de systemische vraagstelling helder?

Naast het interview besteden we aandacht aan het maken van een genogram,  waardoor er al veel systemische patronen duidelijk kunnen worden. Vervolgens zullen we een begin maken met het bestuderen van de verschillende vormen van het geweten. Wat zijn de verschillen en hoe werkt dit geweten door in een opstelling. Hoe werkt het geweten in je eigen systeem? Tot slot besteden we aandacht aan binding, de magische liefde en de doorwerking hiervan.

Blok 2

Het helen van de moeder- en vaderwond

Aansluitend op blok 1 gaan we meer de diepte in m.b.t. de relatie met onze moeder en vader. Wanneer onze ouders niet emotioneel beschikbaar zijn en/of er sprake is van een onveilige en dysfunctionele hechting met de ouders ontstaat er een moeder- en vaderwond. Centraal hierbij is de onderbroken uitreiking. Het kind heeft het uitreiken naar de ouder(s) opgegeven omdat het te pijnlijk is geworden om de afwijzing te verdragen. Daarnaast ontwikkelt het kind een strategie om de liefde van haar ouders te krijgen en ook haar liefde aan haar ouders te geven.

Het zichtbaar maken en erkennen van deze onderbroken uitreiking en verborgen liefde staat centraal in dit blok. Daar vanuit kunnen we de nodige stappen zetten om de verbinding te herstellen met zowel de onderliggende pijn en verlangens van het kind als de verbinding met de (innerlijke) ouders. 

Blok 3

Familielot, Dader (s) – slachtoffer(s)

In het derde blok gaan we dieper in op de dynamiek tussen dader en slachtoffer. We zullen veel praktisch werken met de voorbeelden die vanuit onze eigen systemen voortkomen. We zullen de dynamiek bestuderen, interventies testen en het effect daarvan ervaren. Welke interventie maakt dat de energie weer vrij kan stromen?

Daarnaast gaan we werken met het familielot. Ieder mens draagt zaken met zich mee die vanuit het familiesysteem komen, soms al generaties lang. Dit maakt dat we onvrij zijn in het maken van onze eigen keuzes en vanuit de loyaliteit voor het familiesysteem blijven we dit, zo nodig, ons hele leven doen. Door te werken met het familielot kunnen we zaken weer terugleggen, daar waar ze thuishoren en in vrijheid verder ons eigen pad bewandelen. Hier zullen we ook veel oefenen met de idiomen. Idiomen raken de kern van erkennen. Erkennen is nodig om los te kunnenlaten en heeft een ongelooflijk diepe werking.

Blok 4

Het gebruik van opstellingen in de individuele praktijk

M.b.v. poppetjes, sjablonen en visualisaties  kunnen opstellingen ook in een individuele situatie toegepast worden. Wat is het verschil met een groepssituatie, wat zijn de beperkingen, wat zijn de voordelen hiervan? Hoe kan je jezelf als begeleider inzetten?

Iedere methode zal gedemonstreerd worden waarna er in kleine groepjes geoefend kan worden.

Blok 5

Andere vormen van opstellingen

Blok vijf zal in het teken staan van diverse verschillende vormen die we kunnen gebruiken in het opstellingenwerk. Hierin komen o.a. organisatie-, blinde-, structuur- en procesgeoriënteerde opstellingen aan de orde. Structuuropstellingen zijn bijzonder behulpzaam om patronen te verhelderen en losser te maken. We maken dan gebruik van abstracte elementen, zoals het Ik, het Zelf, het Thema waar het om gaat en het Thema achter het thema. Bij structuuropstellingen wordt er vaak verdekt gewerkt, zonder dat iemand (de cliënt) de inhoud vooraf openbaart. De mogelijkheden zijn heel divers en hebben een diepgaande werking.

Blok 6

'Man/vrouw energie opstellingen'

Ongeacht onze gender en seksuele geaardheid hebben we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons en dat geldt voor elk systeem. Tijdens dit blok verdiepen we ons in de alchemie en onderlinge dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe we dit systemisch kunnen inzetten. Hoe we verstrikt kunnen raken in de schaduw kwaliteiten en ook hoe deze energieën samen kunnen werken en elkaar dienen. Heel belangrijk in relaties en familie dynamieken maar zeker ook van belang in andere vormen van opstellingen.

Blok 7

Zelf oefenen met opstellingen

Hier ligt de nadruk op het zelf oefenen met opstellingen onder supervisie en feedback van de begeleiders. Er zal geoefend worden in 2 groepen.

Thema’s die hier (opnieuw) aandacht krijgen zijn:

·    de systemische vraagstelling helder krijgen

·   de start van een opstelling

·   het zoeken en zichtbaar maken van de dynamiek

·   wat zijn keuzemomenten

·   oplossingen m.b.t. verbale uitspraken en non-verbale rituelen

·   basispresentie en vaardigheden van de opsteller

Blok 8

Integratie en Afsluiting

Wat heb je ontwikkeld tijdens de opleiding? Hoe past dit binnen je huidige levens- en beroepservaring? Welke thema’s hebben nog aandacht nodig van jou? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wat wil je met dit werk? Al deze vragen kunnen een plek krijgen binnen dit laatste blok.

Als afronding maakt iedereen zijn eigen eindevaluatie en krijgt persoonlijk feedback.
 


Recensies:

De systemische jaartraining is vanuit theorie vooral erg praktisch. Doordat je als student veelal de gelegenheid krijgt zelf onder begeleiding diverse vormen van opstellingen te begeleiden krijg je er gevoel bij hoe het veld voor je werkt. Tevens ben je zelf representant of breng je een hulpvraag in. Dit maakt dat je ook hierin ervaringsdeskundigheid opbouwt in deze jaartraining. Persoonlijk heeft het mij op zielsniveau geraakt en geheeld. Dit dankzij de liefdevolle begeleiding die Nicole, Marion en Otteline geven. De systemische jaartraining is voor mij waardevol gebleken voor in mijn praktijk maar ook persoonlijk. Ik had het niet willen missen.

Alice Pul (2e jaars Psychodynamica)


Wat een mooie manier om dieper in het wezen van mijn zijn te kijken. En het zijn van andere mensen. Heel inzicht gevend in huidige uitdagingen van het leven, mooie manier om met deze uitdagingen om te gaan. Als iedere wereldburger deze opleiding zou volgen zou er een hoop goeds op de wereld kunnen ontstaan en veel problemen opgelost kunnen worden. Kortom, ik zeg: iedereen aan de systemische jaaropleiding!

Marissa de Blois (kindercoach)


Ik heb geleerd om te kijken naar dat wat er is.
Ik heb mogen zien en voelen wat zichtbaar wilde worden.
Voor mij een jaar met vele inzichten en bewustwording.
Bewustwording maakte mij duidelijk dat ik zelf een keuze had, al voelde dat vaak niet zo.
Door te zien wat er is, te nemen wat er komt en verantwoordelijkheid te dragen voor mijn eigen keuzes,
durf ik nu steeds meer en vaker te kiezen voor het leven. Vrij uit de greep van mijn systeem.
Ik heb getuige mogen zijn van vele mooie, diepe en intense processen.
Kennis mogen maken met deze magische manier van werken. Je manier van waarnemen verandert.
Soms haast oordeelloos waardoor ruimte ontstaat voor dat wat er werkelijk is.
Gelachen en gehuild, zoveel geleerd, zo genoten en zo dankbaar!
Een cadeau voor jezelf (en daarmee ook voor de ander)

Kimberly de Veth (2e jaars Psychodynamica)

 

In het hoge gras lag mijn mildheid soms verstopt ondeugend als een kleine jongen.
Na onze systemische maai opvoeding is de strengheid op een zachter level gezet.
Daarnaast zit ik steeds meer in het besef dat ik het niet hoef te weten.
Dat niet weten poogde ik altijd wel, maar vanuit loyaliteit, controle en normerende patronen lukte me dat steeds minder en dan paste ik me aan.
Daar heb ik goed naar kunnen kijken, familiegewijs, maar zeker ook richting mijn professionele attitude.
Kortom, ik heb veel van mijn originele authenticiteit weer mogen aanschouwen en dat zal een blijvende koestering zijn.
Als leerling blessed to see dat de scherpte bij de begeleiders tijdens de processen altijd zorgt voor zachtheid.
Ik mocht er zijn, soms klein verstopt als een jongen, steeds vaker groot als een volwassen man.
En nu onderweg naar nieuwe avonturen…….

Michiel Zeegers (Mi Bellio Productions/trainer en coach)


Na de opleiding tot Kindercoach heb ik gekozen om het systemisch lesjaar te volgen. Een geweldig goede keuze als aanvulling en verdieping! Ik heb geleerd systemen (zowel mijn eigen als van de ander) te verduidelijken, inzicht te krijgen en te gebruiken om meer en meer jezelf te zijn; een prachtig mens met vele facetten.

Corien Kwekkeboom (kindercoach)

 

De jaartraining systeem werk heeft mij veel gebracht. Voor mij persoonlijk heeft het mij nieuwe inzichten gebracht in mijn eigen processen en patronen waarmee ik weer nieuwe stappen kan zetten.Soms heel heftig en altijd heel waardevol.
In mijn praktijk ( lichaamsgerichte coach voor volwassene/ kinderen) heeft het mij een betere basis gegeven om binnen de processen van mijn cliënte  te erkennen waar het echt om gaat, een meer compleet beeld te kunnen zien, eerder hun patronen te herkennen en hun zo te ondersteunen op hun weg. Ik vond de verschillende werkwijzen van de 2 trainers Nicole en Otteline heel fijn om van te leren en aanvullend op elkaar.

Britta Palm (kindercoach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding familie- en organisatieopstellingen aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

Inschrijven  Introductieworkshop

Onze contactgegevens

Tel. 033-2778873 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00u.)

Email:  info@psychodynamica.nl

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops