Trainingen, na- en bijscholingen

Wij bieden een uniek concept waarbij therapeuten en coaches na- en bijscholingen kunnen volgen binnen onze lesgroepen. Een aantal van deze na- en bijscholingen zijn geaccrediteerd door het KTNO en/of NBVH.

Direct inschrijven
 

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing)

EMDR is een zeer effectieve en wetenschappelijk bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Daarnaast kan deze methode ook effectief ingezet worden bij angstklachten, rouwverwerking, gebrek aan zelfvertrouwen, verslavingen en chronische pijn.

EMDR combineert een herbeleving met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd zoals dit ook plaats vindt tijdens de REM-slaap. Wetenschappelijk onderzoek  heeft uitgewezen dat EMDR voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit valt.

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Cor van Ewijk
NBVH: 12 punten
KTNO: geaccrediteerd
Data: Dag 1: 16 december 2019
  Dag 2: 17 december 2019
Kosten: € 280,= 
 

 

 

 

 


Voice Dialogue

Voice Dialogue is de meest geëvolueerde vorm van deelpersoonlijkheden therapie. Een methode voor training in zelfbewustzijn en zelfreflectie, maar ook een zeer bruikbaar instrument binnen relatietherapie. Voice Dialogue is een manier om in gesprek te komen met onze innerlijke stemmen.
Voice Dialogue is een uitermate effectieve manier om bewust te worden van je innerlijke wereld. Centraal staat het ontdekken van aangeleerde oude (overlevings,-) patronen en het creëren van wenselijke nieuwe mogelijkheden. De eerste deelpersonen ontstaan al op heel jonge leeftijd en in de loop van je leven ontwikkel je er velen. Ieder met hun eigen kwaliteiten en positieve intenties voor jou. Enkele daarvan komen je zeker bekend voor: de criticus, de perfectionist, de pleaser, de controleur en b.v. de innerlijke kinderen. Het doel van Voice Dialogue is, dat niet de deelpersoonlijkheden de baas over jou zijn en je keuzes bepalen, maar dat je zelf weer bewust kunt kiezen welk deel je wilt leven.

Afbeeldingsresultaat voor voice dialogue
Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Annette Weers
Data: 4 en 5 januari 2020
KTNO geaccrediteerd
NBVH 12 punten
Kosten: €280,=
 

 

 

 


Relatietherapie (De Bejegeningsmethode) 

De Bejegeningsmethode is een moderne en diepgaande communicatietechniek, gericht op het onderzoeken en uitwerken van relatieproblemen. Deze methode is ontwikkeld door de Belgische filosoof en psycholoog Ferdinand Cuvelier. 

Binnen relaties kunnen we op verschillende manieren met elkaar omgaan: in harmonie, in conflict of afstandelijk. Vaak zijn wij ons niet bewust van hoe wij ons naar de ander gedragen. Op de Axenroos wordt duidelijk welke communicatiepatronen wij inzetten om de ander te beïnvloeden. De Axenroos leert ons hoe wij oude gedragspatronen binnen relaties kunnen vervangen voor nieuwe gedragspatronen welke de relatie ‘deugd’ doen.

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent:  Cor van Ewijk
NBVH: 12 punten
Data: Dag 1: 5 okt. 2019
  Dag 2: 6 okt. 2019
Kosten: €280,=
 

 

 

 

 


Burn-out - een holistische aanpak 

Een praktijkgerichte tweedaagse training over de behandeling van Burn-out gebaseerd op een holistische benadering.

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.

Binnen de holistische aanpak wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden. Het gaat om acceptatie, balans tussen inspanning en ontspanning, contact met lichaam en hart, stofwisseling, steun en zelfinzicht. Tijdens de training komen naast deze herstelfactoren ook onderwerpen aan bod als 'wat is een burn-out', de kenmerken van de intake, re-integratie, energie-herstel als eerste prioriteit, contact met werkgevers en bedrijfsartsen en preventie van herhaling. Korte theoretische toelichtingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen.
 

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):  
Streefkerk, F. & de Bont, T., Holistische aanpak burn-out, Piramidions, 2016, ISBN 9789492247551 (€19,95)

Type: Tweedaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docenten:  Fred Streefkerk & Tanja de Bont
KTNO: Geaccrediteerd
NBVH: Geaccrediteerd (12 punten)
Data: Dag 1: 9 november 2019 
  Dag 2: 24 november 2019 
Kosten: €280,= 


Praktijkmanagement 

Je hebt je bekwaamd in alle coachtechnieken, maar hoe zet je nu een bloeiende praktijk op? Een groot percentage afgestudeerde coaches komt er uiteindelijk niet toe werkelijk een eigen praktijk te starten. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende zelfverzekerdheid, voortkomend uit onbekendheid met bedrijfsvoeringaspecten. 

Het is ons streven dat iedere coach die afstudeert aan onze opleiding uiteindelijk ook werkelijk zijn/haar kennis in de praktijk brengt.

In de module Praktijk Management leren wij je hoe je je eigen praktijk opzet, hoe je een administratie voert en hoe je erkenning verkrijgt van de beroepsvereniging(en). Tevens helpen wij je voldoende zelfvertrouwen op te bouwen om daadwerkelijk te starten en  trainen wij je in hoe je een praktijk “verkoopt”. 

Type: Een dag nascholing voor coaches
Docent:  Kirsten kok
Data: 21 oktober 2019
Kosten: €140,=
 


 


Innerlijk Kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kinddeel", te ontdekken en te verwerken.

Tijdens deze module wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. Veel cliënten hebben gewonde kinddelen en om deze cliënten goed te kunnen begeleiden dienen we eerst onze eigen delen te helen. 


 

Type: Tweedaagse module persoonlijk proces              
Docenten:   Nicole van Leeuwen en Boudewijn Stouthart
Data: 22 en 23 oktober 2019 
Kosten: €280,=


Werken met je intuïtie als coach of therapeut

De nascholingsdag is bedoeld voor coaches en therapeuten die meer willen weten over wat intuïtie is, die hun eigen intuïtie willen verkennen en ontwikkelen en willen leren hoe je dit kunt gebruiken in het werken met cliënten. 

Tijdens deze dag leer je:

  1. Wat intuïtie is; 
  2. Hoe je intuïtief waarneemt, de vormen van waarnemen en hoe je er betekenis aan kan geven;
  3. Je eigen intuïtie (beter) te begrijpen en te ontwikkelen;
  4. Het gebruik van tools om intuïtief waar te nemen;
  5. De relatie met persoonlijke ontwikkeling;
  6. Hoe je je intuïtie kan gebruiken bij het werken met cliënten;
  7. Hoe ga je er mee om naar je cliënt;
  8. De relatie met andere technieken en modellen zoals NLP, Mindfulness en Opstellingen;
  9. Verschil in mindset als coachen/therapeut en intuïtief werken; 
  10. De ethische aspecten, de do’s en don’ts.

Het blijkt dat deelnemers het ook fijn vinden om er met gelijkgestemden over te kunnen praten en ervaringen uit te wisselen. Hier is op deze dag ook gelegenheid voor.

De docent.

Marcel heeft zich vele jaren verdiept in de spirituele en psychologische kant van de mens. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd waaronder die als medium aan de Academy voor Mediumschap en als Professioneel Coach aan de Academy voor Psychodynamica. 

Type: Eendaagse nascholing voor therapeuten en coaches
Docent: Marcel Keehnen
Data: 21 oktober 2019
Kosten: €140,=


Systemische Jaaropleiding 

Binnen deze jaartraining van 16 dagen leer je familie- en organisatieopstellingen te begeleiden.  
NBVH: 90 punten

Klik hier voor meer informatie

 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops