banner

Over ons

De Academie voor Psychodynamica bestaat uit een
team bevlogen deskundigen op het vlak van therapie
en coaching, die samen tot doel hebben om jou zowel
persoonlijk als beroepsmatig tot ontwikkeling te brengen.

Lees hier meer over onze filosofie en missie en maak kennis met ons team.

Wat betekent Psychodynamica?

In technische bewoording betekent dynamica “energie in beweging”, wat zich uit in “kracht”.

De term Psychodynamica werd het eerst gebruikt door Sigmund Freud. Freudiaanse benaderingen zien een individu, door instincten gedreven, die tegengesteld zijn aan de omgeving. Deze instincten staan later in het leven tegenover het geïnternaliseerde milieu van het über-ich.

In moderne bewoordingen is Psychodynamica het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.

Meestal zijn wij ons geheel niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vragen wij ons af waarom onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijgen wij inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen wij een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.

VISIE VAN DE ACADEMIE VOOR PSYCHODYNAMICA

De Academie voor Psychodynamica wil een opleidingsinstituut zijn waar studenten verzekerd zijn van een kwalitatief hoogwaardige opleiding. De Academie voor Psychodynamica kenmerkt zich sterk als een opleiding waar de drie-eenheid hart, ziel en verstand samenkomen.

Wanneer het hart spreekt toont de academie een liefdevolle, veilige en open organisatiecultuur waar docenten en studenten snel het gevoel hebben zich thuis te voelen. De bezieling waarmee de directie en docenten hun onvoorwaardelijke passie en vakbekwaamheid overdragen aan de studenten is het grote voorbeeld voor onze studenten. De drie-eenheid is echt compleet doordat de Academie voor Psychodynamica een opleidingsinstituut is waar studenten niet alleen leren voor en zich ontwikkelen tot volwaardige professionele hulpverleners door opgedane theoretische kennis, maar vooral door vele praktijkgerichte activiteiten.

De Academie voor Psychodynamica is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat iedereen gezamenlijk in dienst staat van de eigen ontwikkeling en met name die van de studenten die door onze ervaren docenten en mentoren uitgedaagd en gestimuleerd worden om middels zelfreflectie, te leren en zich verder te ontwikkelen.

De opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica zijn uniek, innovatief en kenmerken zich door de hoge kwaliteit. Het brede aanbod in technieken vraagt om vakbekwame docenten die zich voortdurend openstellen voor feedback en vernieuwingen. Als rode draad is in de opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica de psychodynamische werkwijze zichtbaar. Mede daardoor stimuleert de directie docenten om te experimenteren met nieuwe technieken en lesvormen. Suggesties van studenten, die een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opleiding, kunnen deel uitmaken van de aangeboden lesstof.

De directie van de Academie voor Psychodynamica is sterk gefocust op de bewaking van de kwaliteit van de opleiding(en) door de toepassing van een continu proces van plannen, doen, checken en bijstellen (PDCA-cirkel) en maakt daarbij dankbaar gebruik van de kennis, inzichten en input van het personeel.

De opleiding(en) van de Academie voor Psychodynamica zijn niet een doel op zich. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze studenten de opleiding succesvol afronden om vervolgens na het behalen van een diploma of een certificaat verder te kunnen als professionele en bekwame hulpverleners die theoretisch en vooral praktisch goed onderlegd zijn.

MISSIE

Het  is onze missie hoogwaardige therapeuten en coaches op te leiden. Dit houdt in dat er zowel gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van de aspirant therapeut/coach, als aan de opbouw van hoogwaardige theoretische en praktische kennis. Daartoe bieden wij een uitzonderlijk breed, gevarieerd en boeiend lesprogramma.

Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Al in een vroeg stadium van de opleiding zul jij je als aspirant therapeut/coach bekwamen in het werken met cliënten. Door deze praktische benadering, intervisie en supervisie zul je na de opleiding met zelfvertrouwen jouw nieuwe toekomst als therapeut/coach tegemoet treden.

Een Psychodynamisch Therapeut/Coach heeft een hoog zelfbewustzijnsniveau. Daarom richt onze opleiding zich in belangrijke mate op de ontwikkeling van jouw zelfinzicht en zelfbewustzijn. Oude maskers afwerpen en eindelijk jezelf worden. Als therapeut en mens zul je hierdoor gelukkiger en zelfbewuster in het leven staan.

Dit maakt ons bijzonder:

 • Persoonlijke begeleiding:
  Ons deskundige en enthousiaste team staat klaar om jou te ondersteunen bij studievraagstukken en bij jouw persoonlijke ontwikkeling met als doel het beste in jou naar boven te halen.
 • Openheid en respect:
  Zowel binnen ons team als naar onze studenten streven wij naar een open houding en respect voor ieder individu.
 • Dynamische innovatie:
  Ons werkveld is continu in beweging, daarom ondersteunen wij initiatieven waarbij oude dogma’s losgelaten worden en nieuwe paden bewandeld worden, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied.
 • Samenwerking: 
  Zowel extern als intern gebruik maken van de kwaliteiten van ieder individu en daarmee gezamenlijk tot optimale resultaten komen.

Ons team

De ware kracht van een opleiding zit in de kwaliteit van het team. De Academie voor Psychodynamica prijst zich gelukkig met haar ervaren- en specialistische team docenten, mentoren, supervisoren en assistenten.

Elke docent heeft een unieke specialisatie en werkwijze. Vanuit deze verschillende werkwijzen zul jij uiteindelijk jouw persoonlijke therapeutische of coachgerichte werkwijze ontwikkelen.

Cor van Ewijk

Directeur en docent Communicatie, NLP, Coaching, Traumatherapie en EMDR

Nicole van Leeuwen

Mede oprichter en docent Systemisch werk, Regressie therapie en Innerlijk Kindwerk.

 

Renate Prinsen

Office Manager

 

Martine Nugteren

Vertrouwenspersoon voor studenten en teamleden

 

Mechtild Janssen

Office Manager

Sonja van der Stelt

Opleidingsadvies

Liesbeth van der Vliet

Opleidingsadvies

 

Claudia Kleine

Docent Burn-out & Depressie

Aimee van den IJssel

Docent Regressie- en Re-incarnatietherapie

 

Justin Cooper

Docent Hypnotherapie, Mindfulness, Innerlijk Kindwerk en Systemisch werk

 

Marjon van der Kraan

Docent Acceptance & Commitment therapie en Energie management

 

Rene van Leeuwen

Arts en docent Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Karin Scharff

Docent Verlies & Rouw en Ethiek & Wetgeving. Mentor en supervisor.

 

Vera Nuus

Docent Communicatie, Rouwverwerking, mentor en supervisor

Jacqueline Vogelaar

Opleidingsadvies

 

Martine Bleeker

Psychogerontoloog, docent Therapeutisch werken met ouderen

 

Hanna ter Welle

Psycholoog en docent Mindfulness

Beatrix Baron

Docent Energie management, Mentor en Supervisor

 

Kirsten Kok

Docent Rationeel Emotieve Therapie, Innerlijk Kindwerk, Praktijkmanagement en Ethiek & wetgeving.
Mentor en supervisor.

Menno Moraal

Docent Psychopathologie

 

Annette Weers

Docent Bio-energetica en Voice Dialogue

Mark de Waard

Docent Bio-energetica, innerlijk Kindwerk en Systemisch werk

 

Dideke Ros

Docent Assen van Verandering

 

Jacqueline Vergeer

Docent Hypnotherapie, Relatietherapie, Provocatief coachen en Assen van Verandering

Susan te Raa

Docent Kindercoach opleiding en mentor

 

Marlou van Maagdenburg

Opleidingsadvies

 

Lydia Doove

Docent Kindercoach opleiding

 

Janneke van Lint

Docent Kindercoach opleiding

 

Tijn Ponjee

Docent Bio-energetica

 

Karin Gescher

Docent Bio-energetica en supervisor

 

Martin Arendsen

Mentor en Scriptie coördinator

 

Mary Moerman

Mentor, Supervisor en Stage coördinator

 

Monique Smits

Mentor en supervisor

Tanja van Dongen

Mentor en supervisor

Wybren Visser

Docent Innerlijk Kindwerk

 

Lilian Spijkerman

Mentor en supervisor

Mariska van der Schoor

Docent Innerlijk Kindwerk, mentor en supervisor

Rob van der Veer

Examencommissie en supervisor

Ymke Jansen

Mentor en supervisor

 

Alicia Gorkink

Supervisor en Catering coördinator

Yvonne Zomer

Coördinator Examencommissie

Willeke Koppelaar

Examencommissie

Ursula Becker

Examencommissie

Johanna de Vries

Examencommissie

Marit van Overschot

Docent Ademcoach en Lichaamsgericht Coach opleiding

Désirée Vergers

Docent beweging

Jette Peuscher

Mentor Kindercoach opleiding

Carin Mannak

Opleidingsadvies

Loading...