banner

Opleiding Psychodynamisch
Therapeut 

 • Al 19 jaar de beste opleiding van Nederland
 • Praktijkgericht met diepgang
 • Combinatie van meerdere effectieve
  therapievormen
 • Kleinschalig en persoonlijk

In het kort

Niveau

HBO-conform geaccrediteerde beroepsopleiding

Duur

Vier jaar (22 lesdagen per jaar)

Locatie

Landgoed Huize Scherpenzeel

Studiebelasting

6-8 uur per week

Kosten

1e lesjaar €4785,-
(additionele kosten ca. €750,-)
Profiteer van de vroegboekkorting

Meer informatie?

Mechtild Janssen

Opleidingsadvies

033 277 88 73 Op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur

Loading...

Nog geen opleidingskeuze gemaakt?

Introductiedagen

De beste manier om een volledige indruk van onze opleiding te krijgen is door deel te nemen aan een introductiedag. Deze dag geeft een goede indruk van de inhoud van de opleiding en een mogelijkheid kennis te maken met onze docenten en mentoren. Als je niet kunt deelnemen aan een introductiedag, ben je uiteraard van harte welkom voor een persoonlijk oriëntatiegesprek.
De eerstvolgende introductiedagen zijn op:

 • Zaterdag 16 maart 2024
 • Zaterdag 18 mei 2024
 • Zaterdag 29 juni 2024

De introductiedag start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen €30,- (inclusief koffie, thee en lunch).

Ik meld mij aan voor de introductiedag

Omschrijving opleiding Psychodynamisch Therapeut

De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een vierjarige praktijkgerichte beroepsopleiding met diepgang.

Onze opleiding is HBO conform geaccrediteerd door de SNRO en bestemd voor mensen uit verschillende vakgebieden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of verandering in hun carrière.

Voor deelname aan deze opleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist.

Tijdens de opleiding ga je al aan de slag met cliënten, waardoor je een deel van de studiekosten terugverdient.

Na het voltooien van deze opleiding kun je je vestigen als zelfstandig Psychodynamisch Therapeut of aansluiten bij een Psychologenpraktijk.

 

Algemeen

Algemeen

Binnen de complementaire psychotherapie worden vele opleidingsmogelijkheden geboden. De meeste therapeuten opleidingen specialiseren zich op een specifieke therapievorm of psychologisch dogma. Voor wie op zoek is naar een passende opleiding, kan het behoorlijk lastig zijn een weloverwogen keuze te maken uit dit aanbod.

Onze opleiding Psychodynamisch Therapeut is een vierjarige beroepsopleiding, bedoeld voor hen die zelfstandig een psychotherapiepraktijk willen starten, binnen een zeer breed werkveld.

In tegenstelling tot een universitaire psychologieopleiding, richt onze opleiding zich vooral op het opdoen van praktische ervaring met de gedoceerde therapievormen. Hierdoor wordt de stap naar het starten van een eigen praktijk aanzienlijk verkleind.

Het opzetten van een goed draaiende praktijk, kost meestal meerdere jaren. Binnen onze opleiding ga je al snel aan de slag met echte cliënten en tijdens de opleiding kun je al starten met het opzetten van jouw praktijk, waardoor je al snel een deel van de studiekosten terugverdient.

Ieder jaar starten meerdere groepen, wij hebben groepen die in de weekenden les hebben en groepen die op een vaste doordeweekse dag, om de week,  les hebben. Een aanzienlijk deel van onze studenten volgt de opleiding naast een vaste baan.

Met het diploma Psychodynamisch Therapeut kun je je zelfstandig vestigen als therapeut met een eigen praktijk en je aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. De consulten worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraars.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Psychodynamisch Therapeut zul je:

 • Meer dan start-bekwaam zijn als Psychodynamisch therapeut
 • Effectiever en diepgaander communiceren met anderen
 • Werken met een breed pakket aan therapeutische thema’s
 • Een prettige gesprekspartner zijn en beter doorvragen naar de diepere behoeften van anderen
 • Een gevulde gereedschapskist met therapeutische tools hebben, die je vol zelfvertrouwen inzet
 • Ontdekt hebben waar jouw passie ligt en wat jou bijzonder maakt in jouw therapeutschap
Voordelen

Waarom kiezen voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut Post-HBO?

 • Integrale benadering
  Inhoudelijke theoretische kennis wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Kleinschalig
  De Academie voor Psychodynamica is een kleinschalig opleidingsinstituut, waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor onze studenten.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Een succesvol therapeut is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
 • Praktijkondersteuning
  Tijdens de opleiding ga je echte cliënten begeleiden, leer je hoe je een praktijk opzet en hoe jij je, met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van andere therapeuten. Veel van onze studenten hebben al voor het afstuderen een goed lopende praktijk.
 • Persoonlijke begeleiding
  Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie. Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 • Beroepsvereniging
  Al tijdens de opleiding kun je je aansluiten bij een beroepsvereniging naar keuze. Na het behalen van het diploma kom je via jouw aansluiting bij de beroepsvereniging in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
Lesprogramma

Lesprogramma opleiding Psychodynamisch Therapeut:

Ons doel is onze therapeuten zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne, complementaire therapievormen en deze in onze opleiding verweven. Tijdens de opleiding zul jij je bekwamen in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in holistische en effectieve therapeutische werkvormen:

Communicatie:

Het zal je niet verbazen dat goede communicatieve vaardigheden essentieel zijn in het contact met anderen. Daarom leer je binnen dit blok om bewuster om te gaan met communicatieve vaardigheden.

We kijken daarbij niet alleen naar de verbale en non-verbale aspecten, maar ook naar hoe jij de communicatie met anderen beïnvloed. Door je bewust te worden van factoren als overdracht, tegenoverdracht en projectie, kun je jouw communicatie positief beïnvloeden en zul je een prettige gesprekspartner zijn voor anderen.

 

Regressietherapie:

Alles wat je ooit hebt meegemaakt, ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om middels regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze hebt gemaakt of beslissing hebt genomen is, hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

 

Hypnotherapie:

 

Bij het horen van de term Hypnotherapie denken mensen vaak direct aan toneel hypnose, opgevoerd door artiesten zoals Rasta Rostelli, waarbij de slachtoffers volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de hypnotiseur. Hypnotherapie is echter minder eng dan je in eerste instantie zou verwachten, want de toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.

Een groot deel van het lichamelijk en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Sterker nog, met je bewuste psyche ben je meestal niet eens in staat deze systemen te beïnvloeden.

Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Neem als voorbeeld vliegangst. Je weet rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar als je in een vliegtuig zit, krijg je plotseling een oncontroleerbare panische angst. Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen worden behandeld. De term die hiervoor gebruikt wordt is ‘Hypnotische inductie’.


Neuro Linguïstisch Programmeren NLP:


Neuro Linguïstisch Programmeren is de studie van interne- en externe communicatie, subjectieve ervaringen en de ontwikkeling van methodes en technieken om dit te veranderen. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals Neurolinguïstiek en Hypnotherapie.

NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.

Rapport, de afstemming tussen mensen, kan bewust worden verbeterd door gebruik van lichaamshouding, stem, en woordkeuze. Eerst door deze te imiteren en in te spelen op de persoonlijke ontvangstvoorkeuren van de ontvanger, waarbij vastgesteld wordt of de ontvanger auditief, visueel of sensitief is ingesteld.

Binnen NLP onderzoeken en verklaren wij hoe we informatie vanuit de buitenwereld verwerken. Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of de plattegrond die je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, tussen omgevingsfactoren en alles wat zich onbewust in jou afspeelt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.


Familie opstellingen

De bedenker van Familie opstellingen Bert Hellinger, ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen.

Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.


Bio-energetica:

Bio-energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op jouw omgeving. Het is belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren.

Als aankomend therapeut is het van belang dat je goed contact hebt met jezelf. Dat je onderscheid leert maken welke emotie van jou is en welke van de ander. Daarvoor moet je goed contact hebben en houden met je eigen gevoel.

Deze ervaring leert Bio-energetica je. Het lichaam beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn er en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van menselijke energie, ons uniek zijn en onze motivatie. Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is binnen onze maatschappij ondergewaardeerd. Tijdens onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven te voelen. Voelen is eng geworden, we zijn er bang voor. We weten ook vaak niet hoe je veel voelen kunt hanteren in je lichaam.

De werkwijze van Bio-energetica is ervaringsgericht. Al doende krijg je zicht op je persoonlijkheidsstructuur, leer je oude pijn en trauma’s te verwerken. Daarnaast leer je vaardigheden om je leven in de door jou gewenste banen te leiden. Bio-energetica leert je de eeuwige strijd te stoppen tussen denken en voelen. Het bereid zijn tot het aangaan van je eigen proces is een vereiste binnen de Bio-energetica.

 

EMDR

EMDR is een intensieve procedure om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in de hersenen gestimuleerd.

Technisch gesproken: we zorgen voor een optimale communicatie en integratie tussen het emotionele brein (het limbische systeem, het onbewuste van Freud) en het cognitieve brein (de neocortex, het bewuste waarin functies als geweten, reflectie, planning, aandacht, redenatievermogens, taal, concentratie e.d. zetelen).

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Er bestaan inmiddels vele gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dat maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychotrauma. De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot volledige acceptatie in de reguliere psychotherapie.

 

Innerlijk Kindwerk:

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest, kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven, is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn van ‘het gewonde kinddeel’, te ontdekken en te verwerken.

Tijdens dit lesblok wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. Veel cliënten hebben gewonde kinddelen en om deze cliënten goed te kunnen begeleiden, dienen we eerst onze eigen kinddelen te helen. De technieken die je in de opleiding ondergaat en leert, zijn essentieel voor een succesvol en gelukkig leven.

 

Provocatieve therapie:

Provoceren is de overtreffende trap van confronteren. Provocatief coachen is een stijl op zich. Als coach neem je de rol van advocaat van de duivel. De stijl is een manier van communicatie die humor en uitdaging combineert met speelsheid, confrontatie en goed contact.

Provoceren werkt alleen als je een sterke vertrouwensband hebt met de gecoachte persoon en de juiste humoristische toon te pakken hebt. De gedachte achter provocatief coachen is dat mensen weerbaarder zijn dan je denkt en ze zich zullen afzetten tegen het gedrag van de coach: trek de ezel aan zijn staart als je wilt dat hij vooruit gaat.

 

Assen van Verandering:

De Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall heeft de Assen van Verandering bedacht. De methode is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die belangrijke veranderingen in hun leven succesvol hebben behaald, zonder daarbij professionele hulp in te schakelen.

De Assen van Verandering maakt gebruik van ‘voorgebakken verdiepende vragen’ die jou in staat stellen om in korte door te vragen naar de kern van het probleem van de coachee.

De Assen van Verandering kun je ook inzetten als ‘kompas’ in het coachtraject met jouw coachee, waarbij nieuwe doelen duidelijk en helder worden geformuleerd.


Rationeel Emotieve Therapie RET:

Cognitieve herstructureringen zijn bij een effectieve therapie onontbeerlijk. De oudste therapievorm die zich bezighoudt met cognitieve herstructurering, is RET (Rationeel-Emotieve Therapie).

Toen Albert Ellis in ‘63 zijn RET-visie publiceerde, reageerde hij daarmee vooral op de mechanistische, reductionistische mensvisie van de toen oppermachtige gedragstherapeuten. Deze laatsten zagen de mens in de eerste plaats als een stimulus-respons mechanisme, een soort ingewikkeld Pavlov-hondje. Ellis daarentegen beziet de mens als een denkend, oordelend en filosoferend wezen.

In zijn model vloeien emoties voort uit het denken. Neurotisch gedrag wordt onderhouden door irrationele zelf-verbalisaties, die resulteren in negatieve emotionele effecten en daaruit voortvloeiende gedragsdysfuncties. Het centrale thema van RET is:

 • Dat de mens zowel een uniek rationeel als een uniek irrationeel wezen is.
 • Dat zijn emotionele en geestelijke moeilijkheden grotendeels voortspruiten uit zijn
  onlogisch denken.
 • Dat hij zichzelf van zijn psychische problemen kan bevrijden door te leren het
  rationele denken te maximaliseren en het irrationele denken te minimaliseren.

Een menselijk wezen kan net als een dier worden beloond of bestraft door zijn sensaties en kan daardoor ook conclusies trekken over het benaderen of vermijden van bepaalde situaties. Maar de mens zit ingewikkelder in elkaar: hij kan bovendien worden beloond of bestraft door zijn eigen denken (autosuggestie, irrationele aannames) of dat van anderen (suggestie, indoctrinatie).

Deze aannames beïnvloeden op hun beurt de waarneming zelf, zodat de vicieuze cirkel rond is: origineel foutieve interpretaties verharden tot eeuwige waarheden, self-fulfilling prophecies en geloofsstructuren. Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties ervan, die men voortdurend op het heden blijft betrekken.

Epictetus drukte dezelfde gedachte in de eerste eeuw na Christus als volgt uit: ‘Mensen worden niet door dingen in verwarring gebracht, maar door de wijze waarop ze deze bezien’.

 

Mindfulness:

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining met als uitgangspunt dat lichaam en geest één zijn. Mindfulness is gebaseerd op eeuwenoude oosterse meditatietechnieken uit het Zen Boeddhisme.

Jon Kabat-Zinn, de bedenker van Mindfulness, heeft deze technieken vertaald naar onze westerse denkwijze en heeft onderzoek verricht naar de praktische toepasbaarheid. In medisch onderzoek ontdekte hij dat meditatie, ofwel aandachtstraining, een zeer effectieve methode is om stress en pijn te bestrijden. In Amerika wordt veel gewerkt met deze benadering in Stress-reductie klinieken.

We hebben niet echt geleerd wat ervoor nodig is om verantwoord met grote druk om te kunnen gaan en tegelijkertijd onze vaardigheden in te blijven zetten en ons verder te ontwikkelen.

Veel coachees ervaren stressproblemen of bevinden zich in een crises, waardoor zij zingeving zoeken. Je zou kunnen zeggen dat er een chronisch tekort is aan ‘flow’; werkelijk kunnen genieten van wat je doet.

Door aandachtstraining en meditatie worden nieuwe neurologische verbindingen in de hersenen aangemaakt. Met deze nieuwe neurologische verbindingen kunnen we onze emotionele reactierespons wat oprekken en leren we meer flexibel met stressvolle situaties om te gaan.

 

Relatietherapie:

De therapeut beoogt de starre communicatiepatronen van de betrokkenen te veranderen. Openheid: de partners mogen leren de dingen die zij elkaar willen zeggen, duidelijk en concreet te uiten zonder dubbele bodems of vage woordsalades. Ze mogen ook leren elkaar aan het woord te laten. Vooral de meest dominante binnen de relatie, mag leren zich anders op te stellen. Dit houdt meestal in dat er iets moet wijzigen in de machtsverhoudingen in de relatie.

Partners leren meer te letten op elkaars non-verbale signalen en hoe hier op te reageren. Door de aanwezigheid van de therapeut, zijn de betrokkenen vaak minder bang voor elkaar. De therapeut neemt in het begin het voortouw om dit proces op gang te brengen.

De interactiepatronen van de betrokkenen zijn vaak zulke automatismen geworden dat eenvoudige uitleg over de destructieve kanten van hun communicatie niet afdoend is. Directe aanwijzingen roepen soms veel weerstand op (zeker bij de dominante partij) en kunnen het probleem zelfs verergeren. Daarom benut men bij gezins- en relatietherapie af en toe paradoxale procedures.

Binnen het paradoxale denkraam richt men zich eerst op kleine veranderingen binnen het systeem. Zodra er iets verandert, heeft dat doorwerking in het hele systeem.

 

Rouwverwerking:

Inherent aan het leven, is dat we met verliezen te kampen krijgen. Verliezen in de breedste zin van het woord: verlies van werk (door ontslag of pensionering), verlies van inwonende kinderen, verlies van je partner, familie, vrienden (door de dood of anders), verlies van gezondheid, verlies van perspectief omdat we gaande door het leven dichter bij de dood komen.

Iedereen gebruikt gedurende zijn leven manieren om met verliezen om te gaan. Soms is dat om maar net te doen of het niet zo erg is. Maar gaande het leven stapelen de verliezen zich op, vallen er steeds meer mensen weg en komt de eigen eindigheid dichterbij.

Om mensen die rouwen te begeleiden is het van belang je eigen manier van rouwen te kennen. Naast je eigen rouwproces komen verschillende werkwijzen die je kunt inzetten bij rouwbegeleiding aan bod en is er aandacht voor individuele- en groepsbegeleiding.

 

Coaching:

Er zijn vele definities in omloop over het begrip coachen. De een ziet coachen als een containerbegrip voor alle vormen van begeleiding en een ander ziet coachen als een heel specifieke vorm van het ontwikkelen van mensen.

Coachen is een vorm van samenwerking waarbij de gecoachte zijn gewenste persoonlijke en professionele doelen bereikt met behulp van een coach. Coachen helpt de gecoachte zijn prestaties te verbeteren, en meer voldoening uit zijn leven te halen. Een coach assisteert bij het bereiken van doelen en wensen.

Een coach heeft geleerd om de juiste vragen te stellen, vanuit een open instelling te luisteren en te ondersteunen, terwijl de gecoachte zich committeert aan wat deze wil bereiken. Door deze communicatie ontwikkelt de gecoachte nieuwe inzichten die gebruikt worden om verder te komen in het leven. Coachen versnelt dit proces door te focussen op waar men vandaag staat en op wat men bereid is te doen om te komen waar men wil zijn in de toekomst.

Een coach luistert, observeert en geeft feedback. Het is de taak van de coach om die ondersteuning te bieden waardoor de gecoachte vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelt en de verantwoordelijkheid neemt om de gewenste resultaten te realiseren. In het kort werkt een coach als een katalysator bij het bereiken van de doelen van de gecoachte. Mensen bereiken meer met ondersteuning. Coaches werken hierbij gewoonlijk met drie basisvragen: wie ben je, wat kan je en wat wil je.

 

Voice Dialogue:

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Omdat wij door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven beïnvloedt zijn, ontwikkelen we persoonlijkheidsdelen die ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen.

 

Therapeutisch werken met ouderen:

Onze samenleving vergrijst, waardoor het aantal ouderen als cliënt in de therapeutische praktijk snel toeneemt. Ook het aantal mensen dat deze ouderen verzorgt, de zogenaamde mantelzorgers, komen we steeds vaker tegen als cliënten in de therapeutische praktijk.

Het therapeutisch werken met ouderen vergt een andere benadering dan het werken met volwassenen. Een essentieel gegeven bij het werken met ouderen is dat zij vaak niet meer de keuze hebben om hun leven anders in te inrichten. Hij of zij moet leven met dat wat er is. Terugkijken, gevoelens van spijt, rouw om het verlies van mensen, maar ook van hoop, afhankelijk zijn van anderen. Dit zijn een paar thema’s die aan bod kunnen komen.

De ontwikkelingspsychologische vraagstukken in de laatste levensfasen van de mens passeren de revue. Daarbij kijken we nauwgezet naar wat dit vraagt van een therapeut. Welke houding en/of benadering hebben de cliënten nodig die met deze vraagstukken leven.

 

Therapeutisch werken met kinderen:

Veel therapeuten voelen zich aangetrokken tot het werken met kinderen. Het werken met jonge kinderen vraagt om specifieke kwaliteiten en een creatieve instelling van de therapeut. Juist bij kinderen is veiligheid en vertrouwen van essentieel belang en daarom is een goede afstemming belangrijk. Daarnaast heb je bij het werken met kinderen altijd met ouders of verzorgers te maken. Hoe ga je daar mee om en welke rol hebben zij daarin?

Tijdens deze module leer je diverse kind-specifieke technieken en methoden toe te passen voor het therapeutisch werken met kinderen, zoals het werken met overgangsobjecten als knuffels en tekeningen.

Tevens komen de familiestructuren aan bod en vooral de karmische ladingen die daarin meegedragen worden. Je zult simpele en zeer effectieve methoden aanleren om je jonge cliënt hierin te begeleiden.

 

Burn-out en Stress:

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.Binnen de holistische aanpak wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden. Het gaat om acceptatie, balans tussen inspanning en ontspanning, contact met lichaam en hart, stofwisseling, steun en zelfinzicht. Tijdens de training komen naast deze herstelfactoren ook onderwerpen aan bod als ‘wat is een burn-out’, de kenmerken van de intake, re-integratie, energie-herstel als eerste prioriteit, contact met werkgevers en bedrijfsartsen en preventie van herhaling. Korte theoretische toelichtingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen.

 

Praktijk management:

Je hebt je bekwaamd in alle psychotherapeutische technieken, maar hoe zet je nu een bloeiende praktijk op? Een percentage van de afgestudeerde therapeuten komt er uiteindelijk niet toe werkelijk een eigen praktijk te starten. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende zelfverzekerdheid, voortkomend uit onbekendheid met bedrijfsvoeringsaspecten. Het is ons streven dat iedere therapeut die afstudeert aan onze opleiding uiteindelijk ook werkelijk zijn/haar kennis in de praktijk brengt.

In de module Praktijk Management leren wij je hoe je je eigen praktijk opzet, hoe je een administratie voert, hoe je erkenning krijgt van de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Tevens helpen wij je voldoende zelfvertrouwen op te bouwen om daadwerkelijk te starten en we trainen je in hoe je een praktijk ‘verkoopt’.


Ethiek & wetgeving:

Deze lesdag gaat over ethiek en wetgeving rondom het therapeutschap. Hier wordt aandacht gegeven aan de ethische gedragscode voor Psychodynamisch Therapeuten van de Academie voor Psychodynamica en worden de belangrijkste regels en wetten besproken. Naast het tuchtrecht, klachtrecht en beroepsgeheim worden hier tevens dossiervorming, inzage, civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, gezondheidsrecht en werken met kinderen besproken.

 

Psychosomatiek:

Nicole Panis Fotografie – Tilburg: voor al uw reclame- en bedrijfsfotografie

Psychosomatiek is een therapievorm die de wisselwerking tussen lichaam en psyche behandelt.“Mens sana in corpore sano”; een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze oude Romeinse stelling is vandaag de dag nog steeds actueel. De verwijzing in deze stelling, over het functioneel in balans houden van geest en lichaam, is het vertrekpunt van de psychosomatische therapie. ‘Psyche’ en ‘soma’, geest en lichaam, hier in het Grieks samengevoegd, duiden op eenzelfde zienswijze.

Een grote hoeveelheid klachten ontstaan door de balansverstoring tussen lichaam en geest. Zeker in onze huidige samenleving, met de druk van de 24-uurs maatschappij, de overvolle wegen, de overbelaste agenda’s, is het uitermate belangrijk een evenwicht te (her)vinden. Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er vaak gefundeerde redenen waarom symptomen optreden.

 

Psychosociale Basiskennis:

In het lesvak Psychosociale Basiskennis wordt aandacht besteed aan de sociaal maatschappelijke persoonsvorming van de Psychodynamisch Therapeut. De onderwerpen die worden behandeld zijn: de verschillende stromingen in de psychotherapie, beroepsethiek, overlevingsstrategieën en therapeutische houding.

 

Psychodynamica:

Het lesvak Psychodynamica richt zich op de integratie van de verschillende therapievormen die binnen de opleiding worden gedoceerd. Deze therapievormen zijn complementair (aanvullend) aan elkaar. Door deze therapievormen op een verantwoorde wijze te integreren, kunnen binnen een  therapeutische sessie synergetische resultaten worden behaald. Synergie: het samengaan der delen levert meer op dan de som der delen (1+1=3).

Om als Psychodynamisch Therapeut lid te kunnen worden van een beroepsvereniging, is naast het diploma van de therapeutische specialisatie, het diploma ‘Medische Basiskennis PSBK’ een vereiste. Deze eis is opgesteld door de zorgverzekeraars. Zij bepalen in hoeverre therapeutische consulten in de vergoedingssfeer vallen en zij wensen dat een therapeut naast therapeutische kennis, ook enige medische- en psychopathologische kennis heeft.

 

Psychosociale Medische Basiskennis PSBK:

De Medische Basiskennis is zeer praktijkgericht en specifiek gericht op de toepassing in de praktijk. De Medische Basiskennis bestaat uit vijf modules; een module Communicatie, Psychosociale basiskennis, Praktijkmanagement, Psychopathologie, welke een vast onderdeel zijn binnen de opleiding, en een module Fysiologie & Anatomie welke een optioneel onderdeel is van het 4e lesjaar.

Communicatie                                     1e lesjaar

Psychosociale Basiskennis                  2e lesjaar

Praktijkmanagement                          2e lesjaar

Psychopathologie                               3e lesjaar

Fysiologie & Anatomie                        4e lesjaar

 

Voeding & Psyche:

Tijdens deze 2-daagse module gaan we dieper in op de relatie tussen onze moderne leefstijl en het ontwikkelen van verschillende (welvaarts) aandoeningen waaronder depressie en angststoornissen. Het gaat over de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Er wordt ingegaan op aspecten zoals voeding, beweging, sociale interactie, emotionele stress en andere factoren die de mens gevormd heeft.

We gebruiken daarvoor de kennis van de KPNI, de evolutionaire geneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde.

We gaan op onderzoek naar de relatie tussen leefstijl (waaronder voeding) en het ontwikkelen van psychische aandoeningen. Om de kennis te vertalen en inzichtelijker te maken gaan we dieper in op een van meest voorkomende psychische aandoeningen van deze moderne tijd: depressie. Maar ook gaan we met praktische oefeningen aan de slag om te onderzoeken welke therapeutische interventies je in je dagelijkse praktijk zou kunnen inzetten om de klachten bij je cliënten (of jezelf) te verminderen en/of te voorkomen.

Studietaken

Studietaken:

Naast het volgen van de lesdagen heb je elk lesjaar een aantal studietaken:

Persoonlijk jaarthema

Aan het begin van elk studiejaar bepaalt de student een persoonlijk jaarthema waaraan gewerkt gaat worden. Dit thema zal verder worden uitgediept tijdens de lesdagen en in de intervisiegroep. Vóór het einde van het lesjaar wordt hierover een themaverslag ingeleverd van vier pagina’s op A4 formaat.

Intervisie

Aan het begin van het lesjaar worden intervisiegroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband oefenen van interventietechnieken die tijdens de lesdagen worden gedoceerd. De intervisiegroepen komen minimaal eens per maand samen. Twee maal per jaar vindt de intervisie plaats onder leiding van een ervaren supervisor. Van elke samenkomst wordt een kort verslag ingeleverd van maximaal één pagina op A4 formaat.

Supervisie

Twee maal per studiejaar vinden praktijksessies plaats, waarin je laat zien dat je een therapiesessie kunt leiden met de tot dan toe geleerde technieken. Je krijgt daarbij feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van geleerde technieken en de therapeutische houding.

Tentamen

Twee maal per studiejaar wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de tot dan toe gedoceerde lesstof en de verplichte literatuur. Voor een overgang naar een volgend studiejaar dienen deze tentamens met een voldoende afgesloten te worden. Bij een onvoldoende is één herkansing mogelijk middels een hertentamen.

Leertherapie

Tijdens elk lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te volgen bij een erkende therapeut naar keuze. Doel is het persoonlijk thema uit te diepen en bekend te raken met de praktische werkwijze van andere therapeuten of therapievormen. Ervaringen worden opgenomen in het jaarthema-verslag.

Voortgangsgesprekken

Per studiejaar vinden één of meer persoonlijke voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt wederzijdse feedback gegeven over het functioneren van de student, de docenten en de organisatie van de opleiding.

Praktijkervaring

Tijdens het lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te houden met vier cliënten van buiten de opleiding. Het doel hiervan is dat je door de praktijkervaring je eigen leerpunten als therapeut duidelijk krijgt. Hiervan wordt een verslag van twee pagina’s op A4 formaat ingeleverd.

Scriptie

In het derde lesjaar wordt een onderwerp gekozen voor de eindscriptie. De scriptie wordt in het vierde lesjaar ingeleverd en beoordeeld. Doel is dat de student leert een specifiek onderwerp uit te diepen, waardoor een verbinding ontstaat tussen theorie en praktijk.

Stage

Tijdens het 2e, 3e en 4e lesjaar word je geacht invulling te geven aan, in totaal 100 stage-uren. Hiertoe kun je assisteren in een eerste eerste- of tweedejaars lesgroep. Je kunt ook deelnemen aan een stage op de Hogeschool Utrecht, facultatieve intervisie op de academie, of zelf een stageplek zoeken buiten de opleiding.

 

Studiebelasting

Studiebelasting:

De vierjarige beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut telt 22 lesdagen per jaar (4e lesjaar 29 lesdagen) en een totale studiebelasting van 226 ECT.

Voor deze opleiding mag je uitgaan van een studiebelasting van 6-8 uur per week, naast het volgen van de lesdagen. Deze studiebelasting bestaat uit:

 • Voorbereiding voor de volgende lesdag
 • Samenkomsten intervisiegroep
 • Leertherapie sessies
 • Praktijksessies met cliënten
 • Verslaglegging

 

Studiekosten

Studiekosten:

Het collegegeld voor het 1e lesjaar (inclusief digitale syllabus en tentamens)€4785,-
Of betaal in 4 termijnen van€1221,-

Daarnaast mag je rekening houden met de volgende additionele kosten:

 • studieboeken (± € 150,=)
 • leertherapie (± € 500,=)
 • supervisie (± € 100,=)

Vroegboekkorting:

Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijg je 200 Euro vroegboekkorting.

Opmerkingen:

 • Wij bieden de mogelijkheid tot gespreide betaling van het lesgeld in vier termijnen per lesjaar, tegen 100 Euro meerkosten per jaar.
 • Het lesgeld is aan een halfjaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
 • Tijdens het 4e lesjaar van de opleiding Psychodynamisch Therapeut kun je de module fysiologie & anatomie van de PSBK te volgen. Kosten hiervoor bedragen €1300,=.
 • Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen. Maximale groepsgrootte 24 deelnemers.
 • Wanneer tijdens de opleiding een lesgroep aan het eind van het lesjaar onder de 10 deelnemers komt, zal deze het volgende lesjaar worden samengevoegd met een andere lesgroep.

Studiekosten overzicht:

De onderstaande kosten betreffen een indicatie van de studiekosten voor de vierjarige opleiding. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Inschrijving geschiedt per lesjaar.

Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Totaal
Lesgeld€ 4.800€ 5.000€ 5.200€ 5.400€ 20.400
Boekengeld€ 150€ 150€ 150€ 150€ 600
Supervisie€ 100€ 200€ 200€ 200€ 700
Scriptiebeoordeling€ 100€ 100
Leertherapie€ 500€ 500€ 500€ 1.500
PSBK module AFP€ 1.300€ 1.300
Totaal€ 24.600
Certificering

SNRO accreditatie:

De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut  is geaccrediteerd  door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Accreditatietrajecten richten zich niet alleen op beoordeling ‘quality assurance’, maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit ‘quality enhancement’. SNRO-geaccrediteerde opleidingen worden erkend door alle beroepsverenigingen in de complementaire zorg.

FONG accreditatie:


De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut en de Module Medische Basiskennis zijn erkend door de FONG. De FONG is de overkoepelende beroepsorganisatie binnen de complementaire zorg en zet zich in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de complementaire geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. De FONG komt in overleg met opleidingen en beroepsverenigingen tot erkende, onafhankelijk geëxamineerde en hoogkwalitatieve opleidingen op HBO niveau. Voor meer informatie kijk op www.fong.nl

NRTO Keurmerk

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Academie voor Psychodynamica voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

 

Beroepsverenigingen:

Er zijn een aantal beroepsverenigingen waar afgestudeerde Post-HBO therapeuten lid van kunnen worden. Deze beroepsverenigingen behartigen de belangen van de beroepsgroep en hun leden. Zij worden erkend door de meeste ziektekostenverzekeraars, waardoor consulten (deels) vergoed worden binnen de aanvullende zorgverzekeringen.

De Academie voor Psychodynamica wordt erkend door de beroepsverenigingen VBAG, FAGT, NBVH en LVNT, waardoor wij erkend worden door de meeste ziektezorgverzekeraars. De consulten van de aan onze opleiding afgestudeerde Post-HBO therapeuten vallen binnen de vergoedingssfeer voor de natuurgeneeskunde.

         

       

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria:

Deelname aan de beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfreflectie en feedback.

Indien je niet deel neemt aan een introductieworkshop, word je uitgenodigd voor een intake gesprek.

Leslocatie

Leslocatie:

Onze opleidingslocatie bevindt zich in Scherpenzeel, praktisch het geografisch centrum van Nederland.

De lessen vinden plaats in het kasteel en het koetshuis op het landgoed ‘Kasteel Huize Scherpenzeel’. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd.

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

Veelgestelde vragen

Studiekeuze:

Hoe weet ik of een opleiding therapeut bij mij past?

De meest belangrijke informatie over onze opleiding Psychodynamisch Therapeut, vind je in de opleidingsbrochure. Om een nog betere indruk van de therapeuten opleiding te krijgen, kun je het best deelnemen aan een introductiedag. Hier krijg je informatie over de inhoud van de opleiding en de studietaken. Tevens maak je kennis met enkele docenten en de leslocatie.

Wat is het verschil tussen een éénjarige en een meerjarige opleiding?

Onze coachopleidingen duren ongeveer 10 maanden. In deze tijd leer je alle basiskennis en -technieken, benodigd om startbekwaam als coach aan de slag te kunnen. Onze opleiding tot Psychodynamisch Therapeut duurt vier jaar. Tijdens deze periode leer je alle kennis en technieken om als therapeut en coach aan de slag te kunnen. De eerste twee jaar zijn gericht op vakgericht onderwijs en zelfonderzoek. Het 3e en 4e lesjaar zijn gericht op thema gericht onderwijs en ontwikkeling van therapeutschap en het opbouwen van jouw therapeutische praktijk

Wat is het verschil tussen therapie en coaching?

Bij coaching kijken we vooral naar hoe je het probleem (coachvraag) in het heden ervaart en wat we nu kunnen doen om daar verbetering in te brengen. Hierbij kijken we naar Wie ben ik? Wat wil ik? En Wat kan ik?

Bij therapie gaan we vooral op zoek naar waar en wanneer de problematiek is ontstaan in het verleden. Therapie is erop gericht om cognitief inzicht te verschaffen en emotionele ladingen uit het verleden te verwerken, zodat je in het heden vrijer kunt leven.

 

Inschrijving:

Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit onze opleidingen, organiseren wij meerdere keren per jaar introductie dagen. Tijdens deze dagen kun je presentaties van de specifieke opleidingen bijwonen en kennismaken met onze docenten en medewerkers. Inschrijven voor onze intro’s kan via deze link. https://www.psychodynamica.nl/introductiedagen/

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseurs.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

 Vooropleiding

Voor onze coach opleiding vragen wij een HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen

Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen

Voor al onze opleidingen geldt dat fysieke beperkingen in principe geen belemmering hoeven te zijn voor het volgen van een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. De meeste lesruimtes zijn rolstoel toegankelijk. Met zwangerschap wordt, indien nodig, voldoende rekening gehouden.

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de opleiding Psychodynamisch therapeut?

Contacturen

Voor de therapeuten opleiding geldt dat je gemiddeld één dag per veertien dagen les hebt, of eens per maand een lesblok van twee aaneengesloten lesdagen. Je hebt 6 effectieve lesuren per lesdag, waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)

SBU’s bestaan uit contacturen maal een factor voor voorbereiding of literatuurstudie. EC’s staan voor European Credits, waarbij een EC staat voor 28 studie uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen van het lesmateriaal en de literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je medestudenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal SBU’s en EC’s.

Verhouding theorie-praktijk

De opleiding tot therapeut heeft een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de therapeuten opleiding te combineren met een (fulltime) baan?

De meeste van onze studenten combineren de opleiding therapeut met een baan. Zij die fulltime werken kiezen vaak voor een weekendopleiding. Zij die meer tijd beschikbaar hebben, kiezen vaak voor een doordeweekse opleiding.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde lesvakken?

Het is voor individuele lessen niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. Voor hen die een vervolgopleiding volgen binnen ons instituut, zijn vaak wel bepaalde vrijstellingen van toepassing.

Is de opleiding Psychodynamisch Therapeut erkend?

De opleiding Psychodynamisch Therapeut is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO.
Zie voor meer informatie: https://snro-instituut.nl/

Kan ik mij als Psychodynamisch Therapeut aansluiten bij een beroepsvereniging?

Ja dat kan. Er zijn meerdere beroepsverenigingen voor therapeuten. De grootste en meest bekende is de VBAG. Met het diploma Psychodynamisch Therapeut kun je je tevens aansluiten bij de LVNT, de NBVH, de FAGT en de BATC

Wie zijn mijn medestudenten?

Het profiel van een gemiddelde student binnen de opleiding Psychodynamisch Therapeut is; tussen de 20 en 50 jaar, werkend (fulltime of deeltijd), wil graag anderen helpen en is op zoek naar verdieping. De achtergronden van onze studenten zijn zeer divers; onderwijs, maatschappelijk werk, bankwezen, HRM en IT.

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De minimale groepsgrootte is 10 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 24 deelnemers. Wanneer een lesgroep tijdens de opleiding onder de 10 deelnemers komt, zal deze samengevoegd worden met een andere lesgroep.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

Met een diploma Psychodynamisch Therapeut van de Academie voor Psychodynamica kun je:

 • Zelfstandig een eigen therapiepraktijk starten. Meer informatie over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen vind je op de opleidingspagina.
 • Als zelfstandig therapeut je verder professionaliseren en je behandelmethoden uitbreiden.
 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van coaching en therapie.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Waar kan ik de lesroosters vinden?

Deze vind je op de betreffende opleidingspagina bij ‘startdata eerstvolgende opleidingen’. Hier vind je bij elke opleiding een link naar het lesrooster.

Tot wanneer kan ik annuleren?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens consumentenrecht kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

 

Studiemateriaal

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Na inschrijving via onze website ontvang je van ons een bevestigingsmail met een toegangscode voor jouw persoonlijke account. Ongeveer 2 weken voorafgaand van de eerste lesdag heb je toegang tot de digitale leeromgeving. Hier vind je al het benodigde lesmateriaal voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut.

Ik heb een vraag over de inhoud van het lesmateriaal, waar kan ik terecht?

Voor vragen over de inhoud van het lesmateriaal kun je terecht bij de betreffende docent. Heb je andere praktische vragen, dan kun je terecht bij jouw mentor.

Moet ik het studiemateriaal zelf aanschaffen?

Het digitale studiemateriaal van de opleiding therapeut is inbegrepen in de prijs van de opleiding. Studieboeken dien je zelf aan te schaffen. Zie hiervoor ‘studiekosten’ op de betreffende opleidingspagina.

 

Financiële zaken

Wat zijn de kosten van de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

De studiekosten zijn inclusief het digitale lesmateriaal. Bijkomende kosten worden vermeld op de opleidingspagina onder het kopje ‘studiekosten’. Bijkomende kosten bestaan uit:

Literatuur

Enkele boeken worden aangemerkt als verplichte literatuur. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen, maar moeten wel worden gelezen. De kosten bedragen ongeveer 150 Euro. Binnen het lesmateriaal wordt soms verwezen naar aanbevolen boeken. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding.

Supervisie:
Kosten voor begeleiding door een supervisor tijdens twee intervisie bijeenkomsten. Deze kosten worden vaak gedeeld door de deelnemers. Wij geven hiervoor een stelpost op van 100 Euro per persoon.

Leertherapie:
Tijdens de opleiding therapeut volg je 4 sessies bij een erkende therapeut. De werkwijze van de leertherapeut dient enigszins overeen te komen met de werkwijze van een Psychodynamisch Therapeut. Doel van de leertherapie is het uitwerken van jouw persoonlijke leerthema wat onderdeel is van jouw Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Kosten hiervoor zijn variabel en afhankelijk van de gekozen begeleider. Wij geven hiervoor een stelpost op van 400 Euro.

Lunch
In Scherpenzeel bieden wij je tijdens de pauzes koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen. Er zijn meerdere eetgelegenheden op loopafstand van de academie.

Vroegboekkorting:
Voor hen die zich minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding therapeut inschrijven, bieden wij een vroegboekkorting van 200 Euro.

Zijn de opleidingskosten inclusief of exclusief BTW?

Als opleidingsinstituut zijn wij vrijgesteld van BTW. Op onze facturen voor het lesgeld is daarom 0% BTW vermeld. Over de bijkomende kosten als boeken en leertherapie kan evt. wel BTW geheven worden.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Onze betalingsvoorwaarden kun je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Kan ik de opleiding therapeut in termijnen betalen?

Het is mogelijk om de therapeuten opleiding in 4 termijnen te betalen, meerkosten hiervoor bedragen 100 Euro. Op het inschrijfformulier op de website kun je aangeven of je vooraf of in 4 termijnen wilt betalen.

Kan ik gebruik maken van een vroegboekkorting?

Ja dat kan. Als je minimaal 3 maanden voor de start van de therapeuten opleiding inschrijft, kom je in aanmerking voor een vroegboekkorting van 200 Euro.

Staat de opleiding Psychodynamisch Therapeut in het UWV scholingsregister?

De afgelopen jaren hebben veel studenten met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

De opleiding Psychodynamisch Therapeut staat in het UWV scholingsregister, zie voor details het UWV stappenplan.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

 

Examens

Wat moet ik doen om mijn diploma Psychodynamisch Therapeut te krijgen?

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kun je de gemiste lesdag binnen een andere lesgroep inhalen. Het kan gebeuren dat je de lesdag inhaalt in een lesgroep van een andere opleiding die dezelfde lesdag heeft.

Toetsing

Elk lesjaar heb je twee tentamens waarbij je zowel theoretisch als praktisch getoetst wordt. Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten.

Studietaken

Naast het volgen van de lesdagen dien je te voldoen aan een aantal studietaken. De opleiding specifieke studietaken vind je op de opleidingspagina Psychodynamisch Therapeut.

Hoeveel kosten de tentamens?

Deelname aan de tentamens Psychodynamisch Therapeut is inbegrepen in het lesgeld. Voor een hertentamen bedragen de kosten 100 Euro.

Is deelname aan de tentamens verplicht?

Voor het behalen van het diploma Psychodynamisch Therapeut is het verplicht om deel te nemen aan de tentamens. Je kunt er ook voor kiezen om geen tentamens te doen. Als je wel alle lesdagen hebt gevolgd krijg je een bewijs van deelname.

Waar vindt het tentamen plaats?

De tentamens Psychodynamisch Therapeut vinden plaats op onze leslocatie in Scherpenzeel. Hertentamens vinden plaats in Scherpenzeel op centrale herexamen dagen.

Hoe kan ik mij afmelden voor het tentamen?

Afmelden voor een tentamen kan door een mail te sturen naar onze administratie info@psychodynamica.nl. Je kunt je vervolgens aanmelden voor een hertentamen door een mail te sturen naar de examencommissie. Kosten voor een hertentamen bedragen 100 Euro.

Hoe lang worden mijn tentamens bewaard?

Jouw tentamens worden door ons 5 jaar bewaard. Als je een portfolio maakt tijdens je opleiding, bewaar je deze thuis. Het portfolio moet wel tot 5 jaar na je examen voor ons opvraagbaar blijven.

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn tentamen?

Binnen 3 weken na het tentamen krijg je via de mail jouw uitslag van de examencommissie.

Kan ik de resultaten van mijn tentamen inzien?

Op verzoek kun je het gemaakte tentamen inzien. Gedurende 2 maanden na de uitslag van het tentamen,  hebben belanghebbenden recht op inzage van het werk. Hiervoor dien je een inzageverzoek te richten aan de examencommissie.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement vind je bij de documenten van de studietaken, binnen de digitale leeromgeving.

Kan ik een hertentamen doen?

Wanneer je zakt voor een tentamen, dan heb je recht op 1 hertentamen. Kosten hiervoor bedragen 100 Euro. Hertentamens vinden plaats op centrale herexamendagen. Je kunt je opgeven voor een hertentamen door een mail te sturen naar de examencommissie:

Wanneer ontvang ik mijn diploma Psychodynamisch Therapeut?

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je de studietaken hebt afgerond en geslaagd bent voor het examen je diploma per post.

 

Wat is het verschil tussen een diploma, certificaat of bewijs van deelname?

Heb je zowel het theorie examen als het praktijkexamen Psychodynamisch Therapeut met een voldoende afgerond en heb je alle studietaken afgerond, dan krijg je een diploma. Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alleen de lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.

 

Lesdagen

Waar vinden de lesdagen plaats?

De lesdagen vinden plaats op onze basislocatie in Scherpenzeel. Sommige coachopleidingen vinden plaats op onze leslocaties in Sassenheim of Tilburg. Inhaallessen vinden plaats in Scherpenzeel.

Waar kan ik mij afmelden voor een lesdag?

Als je onverhoopt een lesdag moet missen, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar ons secretariaat: info@psychodynamica.nl

Hoe kan ik een lesdag inhalen?

Stuur een email naar info@psychodynamica.nl met jouw naam, lesgroep en de lesdagcode van de in te halen lesdag. Hierna zal het secretariaat per mail aangeven waar, wanneer en in welke lesgroep je de betreffende les kunt inhalen. Je kunt ook ‘voorhalen’; wanneer je al weet dat je in de toekomst een  lesdag gaat missen, b.v. vanwege een vakantie.

Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Onze basisleslocatie is in Scherpenzeel.

Burgemeester Royaardslaan 3
3925 GG Scherpenzeel

Kan ik parkeren bij de leslocatie?

Bij onze leslocatie kun je gratis parkeren

Is de leslocatie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Onze leslocatie zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie hiervoor ‘leslocatie’ op de opleidingspagina Psychodynamisch Therapeut.

Vinden er lesdagen plaats tijdens schoolvakanties?

Tijdens de zomervakantie van half juli tot half augustus vinden er geen lessen plaats, dit geldt ook voor de periode kerst en oud en nieuw. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de schoolvakanties en regio gebonden vakanties.

Hoe kom ik in contact met mijn docenten en medestudenten?

Na inschrijving krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving. Hier kun je middels de chatfunctie in contact komen met de docenten en medestudenten uit jouw lesgroep.

 

 

Is de lunch tijdens de lesdagen inbegrepen?

Voor de lesgroepen Psychodynamisch Therapeut geldt dat wij zorgen voor koffie, thee en koekjes. De lunch is niet inbegrepen. De meeste studenten nemen zelf een lunch mee of maken gebruik van een van de horeca gelegenheden op loopafstand van de leslocatie.

 

Overige vragen

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?

Het kan voorkomen dat je de opleiding Psychodynamisch Therapeut tijdelijk moet onderbreken vanwege b.v. een zwangerschap of ziekte. Wij bieden de mogelijkheid om binnen 1 jaar weer aan te sluiten bij een volgende lesgroep, mits er bij de start van die lesgroep plaats over is. Kosten voor overstappen naar een andere lesgroep bedragen in dat geval 300 Euro.

Hebben jullie een klachtenregeling?

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te vinden. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten. Bekijk hier onze klachtenprocedure. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO.

Is lid worden van een beroepsvereniging verplicht?

Lid worden van een beroepsvereniging is niet verplicht. Misschien volg je bij ons de opleiding Psychodynamisch Therapeut uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ en WTZA voldoet.

Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

Moet ik aan de WKKGZ voldoen?

Als je beroepsmatig (je ontvangt geld) coacht of op een andere manier zorg verleent, dan moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Op de pagina Wettelijke Verplichtingen vind je meer informatie en ook een doorverwijzing naar een WKKGZ zelftest. Binnen de opleiding Psychodynamisch Therapeut  werk je met oefencliënten. Meld altijd vooraf aan je oefencliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van de opleiding. Je mag geen geld vragen aan oefencliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

Als je valt onder de WKKGZ, dan is, per 1 januari 2022, ook de Wtza op jouw dienstverlening van toepassing. In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn de toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders vastgelegd, waaronder een meldplicht. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Informeer jezelf over deze wet bijvoorbeeld via de websites van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Kamer van Koophandel.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt.

Worden consulten van een Psychodynamisch Therapeut vergoed door de zorgverzekeraars?

Consulten van een Psychodynamisch Therapeut worden vaak deels vergoed door de zorgverzekeraars, wanneer jouw cliënt aanvullend verzekerd is voor natuurlijke geneeswijzen. Vergoeding is tevens afhankelijk van de beroepsvereniging waarbij je aansluit en de afspraken die zij hebben met zorgverzekeraars.

Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn een aantal beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Therapeut, Coach, Professioneel Coach, Kindercoach en Leefstijlcoach zijn vrije beroepen.

Heeft het zin om als coach lid te worden van een beroepsvereniging?

Om een therapeutische praktijk te voeren, is het niet noodzakelijk om lid te worden van een beroepsvereniging. Een lidmaatschap brengt behoorlijke kosten met zich mee, en de vraag is of de baten hoger zijn dan de kosten. Het is wel belangrijk dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Een belangrijke reden om lid te worden van een beroepsvereniging kan zijn om de collectieve beroepsaansprakelijkheidsregeling die sommige beroepsverenigingen bieden.

Als je niet bent aangesloten bij een beroepsvereniging, kun je dan wel WKKGZ aanvragen?

Ja, dat kan. Dan is inschrijven bij het www.catcollectief.nl een optie.

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn behoorlijk prijzig. Als je lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl.

Wat is een ethische code?

Een ethische code is een set van gedragsregels die je van een Psychodynamisch Therapeut mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de ethische gedragscode van de NRTO (zie NTRO keurmerk) op onze website. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels waar de vereniging voor staat.

Hoe kom ik in aanmerking voor BTW vrijstelling?

Als je les geeft als coach, zijn er mogelijkheden om je onderwijsuren vrijgesteld te krijgen van BTW. Voor je werk als coach moet je:

Een handeling verrichten die is gericht op de gezondheid van een mens.

De handeling persoonlijk en individueel verlenen (mag ook digitaal bijvoorbeeld e-coaching).

Gekwalificeerd zijn op het niveau van een BIG-registratie, zonder een formele medische opleiding te hebben.

Minstens een HBO-opleiding van 240 studiepunten (w.o. MPsBK) die is geaccrediteerd door CPION of SNRO.

Dit is een zeer korte samenvatting van de nieuwe wet. Je mag bijvoorbeeld ook op een andere manier aantonen aan de opleidingseis te voldoen. Het is daarom altijd verstandig om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst. Hier lees je het volledige besluit van de Minister van Financiën over dit onderwerp. Artikel 4 is het meest belangrijk.

Wat houdt Post-HBO in?

In Nederland maken we onderscheid tussen 2 soorten opleidingen: Regulier en particulier.

Regulier onderwijs wordt geaccrediteerd door de NVAO en is dan een opleidingsinstituut dat valt onder de overheid. Deze opleidingen worden geregistreerd in het CROHO. DUO is de beheerder van CROHO. Voor deze opleiding kun je studiefinanciering bij de overheid (via DUO) aanvragen).

Particuliere opleidingsinstituten moeten zelf bepalen of ze een accreditatie op hbo of mbo willen en daarvoor moeten ze ook een particulier (dus niet gesubsidieerde) instantie raadplegen. NOBCO en BLCN zijn bv. zulke instanties. Hoewel zij dezelfde criteria hanteren als bij het reguliere onderwijs geldt dit niet als regulier. Daarom heten deze opleiding ook Post-hbo of Post-mbo. Dientengevolge kunnen deze opleidingen ook niet ingeschreven worden in het CROHO. Dus vallen ze niet onder DUO. Dus kun je niet bij de overheid een financiering aanvragen.

 

Algemeen
Resultaat
Voordelen
Lesprogramma
Studietaken
Studiebelasting
Studiekosten
Certificering
Toelatingscriteria
Leslocatie
Veelgestelde vragen

Algemeen

Binnen de complementaire psychotherapie worden vele opleidingsmogelijkheden geboden. De meeste therapeuten opleidingen specialiseren zich op een specifieke therapievorm of psychologisch dogma. Voor wie op zoek is naar een passende opleiding, kan het behoorlijk lastig zijn een weloverwogen keuze te maken uit dit aanbod.

Onze opleiding Psychodynamisch Therapeut is een vierjarige beroepsopleiding, bedoeld voor hen die zelfstandig een psychotherapiepraktijk willen starten, binnen een zeer breed werkveld.

In tegenstelling tot een universitaire psychologieopleiding, richt onze opleiding zich vooral op het opdoen van praktische ervaring met de gedoceerde therapievormen. Hierdoor wordt de stap naar het starten van een eigen praktijk aanzienlijk verkleind.

Het opzetten van een goed draaiende praktijk, kost meestal meerdere jaren. Binnen onze opleiding ga je al snel aan de slag met echte cliënten en tijdens de opleiding kun je al starten met het opzetten van jouw praktijk, waardoor je al snel een deel van de studiekosten terugverdient.

Ieder jaar starten meerdere groepen, wij hebben groepen die in de weekenden les hebben en groepen die op een vaste doordeweekse dag, om de week,  les hebben. Een aanzienlijk deel van onze studenten volgt de opleiding naast een vaste baan.

Met het diploma Psychodynamisch Therapeut kun je je zelfstandig vestigen als therapeut met een eigen praktijk en je aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. De consulten worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraars.

Na het volgen van de opleiding Psychodynamisch Therapeut zul je:

 • Meer dan start-bekwaam zijn als Psychodynamisch therapeut
 • Effectiever en diepgaander communiceren met anderen
 • Werken met een breed pakket aan therapeutische thema’s
 • Een prettige gesprekspartner zijn en beter doorvragen naar de diepere behoeften van anderen
 • Een gevulde gereedschapskist met therapeutische tools hebben, die je vol zelfvertrouwen inzet
 • Ontdekt hebben waar jouw passie ligt en wat jou bijzonder maakt in jouw therapeutschap

Waarom kiezen voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut Post-HBO?

 • Integrale benadering
  Inhoudelijke theoretische kennis wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Kleinschalig
  De Academie voor Psychodynamica is een kleinschalig opleidingsinstituut, waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor onze studenten.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Een succesvol therapeut is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
 • Praktijkondersteuning
  Tijdens de opleiding ga je echte cliënten begeleiden, leer je hoe je een praktijk opzet en hoe jij je, met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van andere therapeuten. Veel van onze studenten hebben al voor het afstuderen een goed lopende praktijk.
 • Persoonlijke begeleiding
  Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie. Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 • Beroepsvereniging
  Al tijdens de opleiding kun je je aansluiten bij een beroepsvereniging naar keuze. Na het behalen van het diploma kom je via jouw aansluiting bij de beroepsvereniging in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Lesprogramma opleiding Psychodynamisch Therapeut:

Ons doel is onze therapeuten zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne, complementaire therapievormen en deze in onze opleiding verweven. Tijdens de opleiding zul jij je bekwamen in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in holistische en effectieve therapeutische werkvormen:

Communicatie:

Het zal je niet verbazen dat goede communicatieve vaardigheden essentieel zijn in het contact met anderen. Daarom leer je binnen dit blok om bewuster om te gaan met communicatieve vaardigheden.

We kijken daarbij niet alleen naar de verbale en non-verbale aspecten, maar ook naar hoe jij de communicatie met anderen beïnvloed. Door je bewust te worden van factoren als overdracht, tegenoverdracht en projectie, kun je jouw communicatie positief beïnvloeden en zul je een prettige gesprekspartner zijn voor anderen.

 

Regressietherapie:

Alles wat je ooit hebt meegemaakt, ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om middels regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze hebt gemaakt of beslissing hebt genomen is, hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

 

Hypnotherapie:

 

Bij het horen van de term Hypnotherapie denken mensen vaak direct aan toneel hypnose, opgevoerd door artiesten zoals Rasta Rostelli, waarbij de slachtoffers volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de hypnotiseur. Hypnotherapie is echter minder eng dan je in eerste instantie zou verwachten, want de toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.

Een groot deel van het lichamelijk en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Sterker nog, met je bewuste psyche ben je meestal niet eens in staat deze systemen te beïnvloeden.

Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Neem als voorbeeld vliegangst. Je weet rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar als je in een vliegtuig zit, krijg je plotseling een oncontroleerbare panische angst. Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen worden behandeld. De term die hiervoor gebruikt wordt is ‘Hypnotische inductie’.


Neuro Linguïstisch Programmeren NLP:


Neuro Linguïstisch Programmeren is de studie van interne- en externe communicatie, subjectieve ervaringen en de ontwikkeling van methodes en technieken om dit te veranderen. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals Neurolinguïstiek en Hypnotherapie.

NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.

Rapport, de afstemming tussen mensen, kan bewust worden verbeterd door gebruik van lichaamshouding, stem, en woordkeuze. Eerst door deze te imiteren en in te spelen op de persoonlijke ontvangstvoorkeuren van de ontvanger, waarbij vastgesteld wordt of de ontvanger auditief, visueel of sensitief is ingesteld.

Binnen NLP onderzoeken en verklaren wij hoe we informatie vanuit de buitenwereld verwerken. Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of de plattegrond die je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, tussen omgevingsfactoren en alles wat zich onbewust in jou afspeelt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.


Familie opstellingen

De bedenker van Familie opstellingen Bert Hellinger, ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen.

Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.


Bio-energetica:

Bio-energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op jouw omgeving. Het is belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren.

Als aankomend therapeut is het van belang dat je goed contact hebt met jezelf. Dat je onderscheid leert maken welke emotie van jou is en welke van de ander. Daarvoor moet je goed contact hebben en houden met je eigen gevoel.

Deze ervaring leert Bio-energetica je. Het lichaam beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn er en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van menselijke energie, ons uniek zijn en onze motivatie. Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is binnen onze maatschappij ondergewaardeerd. Tijdens onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven te voelen. Voelen is eng geworden, we zijn er bang voor. We weten ook vaak niet hoe je veel voelen kunt hanteren in je lichaam.

De werkwijze van Bio-energetica is ervaringsgericht. Al doende krijg je zicht op je persoonlijkheidsstructuur, leer je oude pijn en trauma’s te verwerken. Daarnaast leer je vaardigheden om je leven in de door jou gewenste banen te leiden. Bio-energetica leert je de eeuwige strijd te stoppen tussen denken en voelen. Het bereid zijn tot het aangaan van je eigen proces is een vereiste binnen de Bio-energetica.

 

EMDR

EMDR is een intensieve procedure om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in de hersenen gestimuleerd.

Technisch gesproken: we zorgen voor een optimale communicatie en integratie tussen het emotionele brein (het limbische systeem, het onbewuste van Freud) en het cognitieve brein (de neocortex, het bewuste waarin functies als geweten, reflectie, planning, aandacht, redenatievermogens, taal, concentratie e.d. zetelen).

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Er bestaan inmiddels vele gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dat maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychotrauma. De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot volledige acceptatie in de reguliere psychotherapie.

 

Innerlijk Kindwerk:

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest, kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven, is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn van ‘het gewonde kinddeel’, te ontdekken en te verwerken.

Tijdens dit lesblok wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. Veel cliënten hebben gewonde kinddelen en om deze cliënten goed te kunnen begeleiden, dienen we eerst onze eigen kinddelen te helen. De technieken die je in de opleiding ondergaat en leert, zijn essentieel voor een succesvol en gelukkig leven.

 

Provocatieve therapie:

Provoceren is de overtreffende trap van confronteren. Provocatief coachen is een stijl op zich. Als coach neem je de rol van advocaat van de duivel. De stijl is een manier van communicatie die humor en uitdaging combineert met speelsheid, confrontatie en goed contact.

Provoceren werkt alleen als je een sterke vertrouwensband hebt met de gecoachte persoon en de juiste humoristische toon te pakken hebt. De gedachte achter provocatief coachen is dat mensen weerbaarder zijn dan je denkt en ze zich zullen afzetten tegen het gedrag van de coach: trek de ezel aan zijn staart als je wilt dat hij vooruit gaat.

 

Assen van Verandering:

De Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall heeft de Assen van Verandering bedacht. De methode is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die belangrijke veranderingen in hun leven succesvol hebben behaald, zonder daarbij professionele hulp in te schakelen.

De Assen van Verandering maakt gebruik van ‘voorgebakken verdiepende vragen’ die jou in staat stellen om in korte door te vragen naar de kern van het probleem van de coachee.

De Assen van Verandering kun je ook inzetten als ‘kompas’ in het coachtraject met jouw coachee, waarbij nieuwe doelen duidelijk en helder worden geformuleerd.


Rationeel Emotieve Therapie RET:

Cognitieve herstructureringen zijn bij een effectieve therapie onontbeerlijk. De oudste therapievorm die zich bezighoudt met cognitieve herstructurering, is RET (Rationeel-Emotieve Therapie).

Toen Albert Ellis in ‘63 zijn RET-visie publiceerde, reageerde hij daarmee vooral op de mechanistische, reductionistische mensvisie van de toen oppermachtige gedragstherapeuten. Deze laatsten zagen de mens in de eerste plaats als een stimulus-respons mechanisme, een soort ingewikkeld Pavlov-hondje. Ellis daarentegen beziet de mens als een denkend, oordelend en filosoferend wezen.

In zijn model vloeien emoties voort uit het denken. Neurotisch gedrag wordt onderhouden door irrationele zelf-verbalisaties, die resulteren in negatieve emotionele effecten en daaruit voortvloeiende gedragsdysfuncties. Het centrale thema van RET is:

 • Dat de mens zowel een uniek rationeel als een uniek irrationeel wezen is.
 • Dat zijn emotionele en geestelijke moeilijkheden grotendeels voortspruiten uit zijn
  onlogisch denken.
 • Dat hij zichzelf van zijn psychische problemen kan bevrijden door te leren het
  rationele denken te maximaliseren en het irrationele denken te minimaliseren.

Een menselijk wezen kan net als een dier worden beloond of bestraft door zijn sensaties en kan daardoor ook conclusies trekken over het benaderen of vermijden van bepaalde situaties. Maar de mens zit ingewikkelder in elkaar: hij kan bovendien worden beloond of bestraft door zijn eigen denken (autosuggestie, irrationele aannames) of dat van anderen (suggestie, indoctrinatie).

Deze aannames beïnvloeden op hun beurt de waarneming zelf, zodat de vicieuze cirkel rond is: origineel foutieve interpretaties verharden tot eeuwige waarheden, self-fulfilling prophecies en geloofsstructuren. Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties ervan, die men voortdurend op het heden blijft betrekken.

Epictetus drukte dezelfde gedachte in de eerste eeuw na Christus als volgt uit: ‘Mensen worden niet door dingen in verwarring gebracht, maar door de wijze waarop ze deze bezien’.

 

Mindfulness:

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining met als uitgangspunt dat lichaam en geest één zijn. Mindfulness is gebaseerd op eeuwenoude oosterse meditatietechnieken uit het Zen Boeddhisme.

Jon Kabat-Zinn, de bedenker van Mindfulness, heeft deze technieken vertaald naar onze westerse denkwijze en heeft onderzoek verricht naar de praktische toepasbaarheid. In medisch onderzoek ontdekte hij dat meditatie, ofwel aandachtstraining, een zeer effectieve methode is om stress en pijn te bestrijden. In Amerika wordt veel gewerkt met deze benadering in Stress-reductie klinieken.

We hebben niet echt geleerd wat ervoor nodig is om verantwoord met grote druk om te kunnen gaan en tegelijkertijd onze vaardigheden in te blijven zetten en ons verder te ontwikkelen.

Veel coachees ervaren stressproblemen of bevinden zich in een crises, waardoor zij zingeving zoeken. Je zou kunnen zeggen dat er een chronisch tekort is aan ‘flow’; werkelijk kunnen genieten van wat je doet.

Door aandachtstraining en meditatie worden nieuwe neurologische verbindingen in de hersenen aangemaakt. Met deze nieuwe neurologische verbindingen kunnen we onze emotionele reactierespons wat oprekken en leren we meer flexibel met stressvolle situaties om te gaan.

 

Relatietherapie:

De therapeut beoogt de starre communicatiepatronen van de betrokkenen te veranderen. Openheid: de partners mogen leren de dingen die zij elkaar willen zeggen, duidelijk en concreet te uiten zonder dubbele bodems of vage woordsalades. Ze mogen ook leren elkaar aan het woord te laten. Vooral de meest dominante binnen de relatie, mag leren zich anders op te stellen. Dit houdt meestal in dat er iets moet wijzigen in de machtsverhoudingen in de relatie.

Partners leren meer te letten op elkaars non-verbale signalen en hoe hier op te reageren. Door de aanwezigheid van de therapeut, zijn de betrokkenen vaak minder bang voor elkaar. De therapeut neemt in het begin het voortouw om dit proces op gang te brengen.

De interactiepatronen van de betrokkenen zijn vaak zulke automatismen geworden dat eenvoudige uitleg over de destructieve kanten van hun communicatie niet afdoend is. Directe aanwijzingen roepen soms veel weerstand op (zeker bij de dominante partij) en kunnen het probleem zelfs verergeren. Daarom benut men bij gezins- en relatietherapie af en toe paradoxale procedures.

Binnen het paradoxale denkraam richt men zich eerst op kleine veranderingen binnen het systeem. Zodra er iets verandert, heeft dat doorwerking in het hele systeem.

 

Rouwverwerking:

Inherent aan het leven, is dat we met verliezen te kampen krijgen. Verliezen in de breedste zin van het woord: verlies van werk (door ontslag of pensionering), verlies van inwonende kinderen, verlies van je partner, familie, vrienden (door de dood of anders), verlies van gezondheid, verlies van perspectief omdat we gaande door het leven dichter bij de dood komen.

Iedereen gebruikt gedurende zijn leven manieren om met verliezen om te gaan. Soms is dat om maar net te doen of het niet zo erg is. Maar gaande het leven stapelen de verliezen zich op, vallen er steeds meer mensen weg en komt de eigen eindigheid dichterbij.

Om mensen die rouwen te begeleiden is het van belang je eigen manier van rouwen te kennen. Naast je eigen rouwproces komen verschillende werkwijzen die je kunt inzetten bij rouwbegeleiding aan bod en is er aandacht voor individuele- en groepsbegeleiding.

 

Coaching:

Er zijn vele definities in omloop over het begrip coachen. De een ziet coachen als een containerbegrip voor alle vormen van begeleiding en een ander ziet coachen als een heel specifieke vorm van het ontwikkelen van mensen.

Coachen is een vorm van samenwerking waarbij de gecoachte zijn gewenste persoonlijke en professionele doelen bereikt met behulp van een coach. Coachen helpt de gecoachte zijn prestaties te verbeteren, en meer voldoening uit zijn leven te halen. Een coach assisteert bij het bereiken van doelen en wensen.

Een coach heeft geleerd om de juiste vragen te stellen, vanuit een open instelling te luisteren en te ondersteunen, terwijl de gecoachte zich committeert aan wat deze wil bereiken. Door deze communicatie ontwikkelt de gecoachte nieuwe inzichten die gebruikt worden om verder te komen in het leven. Coachen versnelt dit proces door te focussen op waar men vandaag staat en op wat men bereid is te doen om te komen waar men wil zijn in de toekomst.

Een coach luistert, observeert en geeft feedback. Het is de taak van de coach om die ondersteuning te bieden waardoor de gecoachte vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelt en de verantwoordelijkheid neemt om de gewenste resultaten te realiseren. In het kort werkt een coach als een katalysator bij het bereiken van de doelen van de gecoachte. Mensen bereiken meer met ondersteuning. Coaches werken hierbij gewoonlijk met drie basisvragen: wie ben je, wat kan je en wat wil je.

 

Voice Dialogue:

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Omdat wij door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven beïnvloedt zijn, ontwikkelen we persoonlijkheidsdelen die ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen.

 

Therapeutisch werken met ouderen:

Onze samenleving vergrijst, waardoor het aantal ouderen als cliënt in de therapeutische praktijk snel toeneemt. Ook het aantal mensen dat deze ouderen verzorgt, de zogenaamde mantelzorgers, komen we steeds vaker tegen als cliënten in de therapeutische praktijk.

Het therapeutisch werken met ouderen vergt een andere benadering dan het werken met volwassenen. Een essentieel gegeven bij het werken met ouderen is dat zij vaak niet meer de keuze hebben om hun leven anders in te inrichten. Hij of zij moet leven met dat wat er is. Terugkijken, gevoelens van spijt, rouw om het verlies van mensen, maar ook van hoop, afhankelijk zijn van anderen. Dit zijn een paar thema’s die aan bod kunnen komen.

De ontwikkelingspsychologische vraagstukken in de laatste levensfasen van de mens passeren de revue. Daarbij kijken we nauwgezet naar wat dit vraagt van een therapeut. Welke houding en/of benadering hebben de cliënten nodig die met deze vraagstukken leven.

 

Therapeutisch werken met kinderen:

Veel therapeuten voelen zich aangetrokken tot het werken met kinderen. Het werken met jonge kinderen vraagt om specifieke kwaliteiten en een creatieve instelling van de therapeut. Juist bij kinderen is veiligheid en vertrouwen van essentieel belang en daarom is een goede afstemming belangrijk. Daarnaast heb je bij het werken met kinderen altijd met ouders of verzorgers te maken. Hoe ga je daar mee om en welke rol hebben zij daarin?

Tijdens deze module leer je diverse kind-specifieke technieken en methoden toe te passen voor het therapeutisch werken met kinderen, zoals het werken met overgangsobjecten als knuffels en tekeningen.

Tevens komen de familiestructuren aan bod en vooral de karmische ladingen die daarin meegedragen worden. Je zult simpele en zeer effectieve methoden aanleren om je jonge cliënt hierin te begeleiden.

 

Burn-out en Stress:

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.Binnen de holistische aanpak wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden. Het gaat om acceptatie, balans tussen inspanning en ontspanning, contact met lichaam en hart, stofwisseling, steun en zelfinzicht. Tijdens de training komen naast deze herstelfactoren ook onderwerpen aan bod als ‘wat is een burn-out’, de kenmerken van de intake, re-integratie, energie-herstel als eerste prioriteit, contact met werkgevers en bedrijfsartsen en preventie van herhaling. Korte theoretische toelichtingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen.

 

Praktijk management:

Je hebt je bekwaamd in alle psychotherapeutische technieken, maar hoe zet je nu een bloeiende praktijk op? Een percentage van de afgestudeerde therapeuten komt er uiteindelijk niet toe werkelijk een eigen praktijk te starten. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende zelfverzekerdheid, voortkomend uit onbekendheid met bedrijfsvoeringsaspecten. Het is ons streven dat iedere therapeut die afstudeert aan onze opleiding uiteindelijk ook werkelijk zijn/haar kennis in de praktijk brengt.

In de module Praktijk Management leren wij je hoe je je eigen praktijk opzet, hoe je een administratie voert, hoe je erkenning krijgt van de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Tevens helpen wij je voldoende zelfvertrouwen op te bouwen om daadwerkelijk te starten en we trainen je in hoe je een praktijk ‘verkoopt’.


Ethiek & wetgeving:

Deze lesdag gaat over ethiek en wetgeving rondom het therapeutschap. Hier wordt aandacht gegeven aan de ethische gedragscode voor Psychodynamisch Therapeuten van de Academie voor Psychodynamica en worden de belangrijkste regels en wetten besproken. Naast het tuchtrecht, klachtrecht en beroepsgeheim worden hier tevens dossiervorming, inzage, civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, gezondheidsrecht en werken met kinderen besproken.

 

Psychosomatiek:

Nicole Panis Fotografie – Tilburg: voor al uw reclame- en bedrijfsfotografie

Psychosomatiek is een therapievorm die de wisselwerking tussen lichaam en psyche behandelt.“Mens sana in corpore sano”; een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze oude Romeinse stelling is vandaag de dag nog steeds actueel. De verwijzing in deze stelling, over het functioneel in balans houden van geest en lichaam, is het vertrekpunt van de psychosomatische therapie. ‘Psyche’ en ‘soma’, geest en lichaam, hier in het Grieks samengevoegd, duiden op eenzelfde zienswijze.

Een grote hoeveelheid klachten ontstaan door de balansverstoring tussen lichaam en geest. Zeker in onze huidige samenleving, met de druk van de 24-uurs maatschappij, de overvolle wegen, de overbelaste agenda’s, is het uitermate belangrijk een evenwicht te (her)vinden. Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er vaak gefundeerde redenen waarom symptomen optreden.

 

Psychosociale Basiskennis:

In het lesvak Psychosociale Basiskennis wordt aandacht besteed aan de sociaal maatschappelijke persoonsvorming van de Psychodynamisch Therapeut. De onderwerpen die worden behandeld zijn: de verschillende stromingen in de psychotherapie, beroepsethiek, overlevingsstrategieën en therapeutische houding.

 

Psychodynamica:

Het lesvak Psychodynamica richt zich op de integratie van de verschillende therapievormen die binnen de opleiding worden gedoceerd. Deze therapievormen zijn complementair (aanvullend) aan elkaar. Door deze therapievormen op een verantwoorde wijze te integreren, kunnen binnen een  therapeutische sessie synergetische resultaten worden behaald. Synergie: het samengaan der delen levert meer op dan de som der delen (1+1=3).

Om als Psychodynamisch Therapeut lid te kunnen worden van een beroepsvereniging, is naast het diploma van de therapeutische specialisatie, het diploma ‘Medische Basiskennis PSBK’ een vereiste. Deze eis is opgesteld door de zorgverzekeraars. Zij bepalen in hoeverre therapeutische consulten in de vergoedingssfeer vallen en zij wensen dat een therapeut naast therapeutische kennis, ook enige medische- en psychopathologische kennis heeft.

 

Psychosociale Medische Basiskennis PSBK:

De Medische Basiskennis is zeer praktijkgericht en specifiek gericht op de toepassing in de praktijk. De Medische Basiskennis bestaat uit vijf modules; een module Communicatie, Psychosociale basiskennis, Praktijkmanagement, Psychopathologie, welke een vast onderdeel zijn binnen de opleiding, en een module Fysiologie & Anatomie welke een optioneel onderdeel is van het 4e lesjaar.

Communicatie                                     1e lesjaar

Psychosociale Basiskennis                  2e lesjaar

Praktijkmanagement                          2e lesjaar

Psychopathologie                               3e lesjaar

Fysiologie & Anatomie                        4e lesjaar

 

Voeding & Psyche:

Tijdens deze 2-daagse module gaan we dieper in op de relatie tussen onze moderne leefstijl en het ontwikkelen van verschillende (welvaarts) aandoeningen waaronder depressie en angststoornissen. Het gaat over de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Er wordt ingegaan op aspecten zoals voeding, beweging, sociale interactie, emotionele stress en andere factoren die de mens gevormd heeft.

We gebruiken daarvoor de kennis van de KPNI, de evolutionaire geneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde.

We gaan op onderzoek naar de relatie tussen leefstijl (waaronder voeding) en het ontwikkelen van psychische aandoeningen. Om de kennis te vertalen en inzichtelijker te maken gaan we dieper in op een van meest voorkomende psychische aandoeningen van deze moderne tijd: depressie. Maar ook gaan we met praktische oefeningen aan de slag om te onderzoeken welke therapeutische interventies je in je dagelijkse praktijk zou kunnen inzetten om de klachten bij je cliënten (of jezelf) te verminderen en/of te voorkomen.

Studietaken:

Naast het volgen van de lesdagen heb je elk lesjaar een aantal studietaken:

Persoonlijk jaarthema

Aan het begin van elk studiejaar bepaalt de student een persoonlijk jaarthema waaraan gewerkt gaat worden. Dit thema zal verder worden uitgediept tijdens de lesdagen en in de intervisiegroep. Vóór het einde van het lesjaar wordt hierover een themaverslag ingeleverd van vier pagina’s op A4 formaat.

Intervisie

Aan het begin van het lesjaar worden intervisiegroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband oefenen van interventietechnieken die tijdens de lesdagen worden gedoceerd. De intervisiegroepen komen minimaal eens per maand samen. Twee maal per jaar vindt de intervisie plaats onder leiding van een ervaren supervisor. Van elke samenkomst wordt een kort verslag ingeleverd van maximaal één pagina op A4 formaat.

Supervisie

Twee maal per studiejaar vinden praktijksessies plaats, waarin je laat zien dat je een therapiesessie kunt leiden met de tot dan toe geleerde technieken. Je krijgt daarbij feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van geleerde technieken en de therapeutische houding.

Tentamen

Twee maal per studiejaar wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de tot dan toe gedoceerde lesstof en de verplichte literatuur. Voor een overgang naar een volgend studiejaar dienen deze tentamens met een voldoende afgesloten te worden. Bij een onvoldoende is één herkansing mogelijk middels een hertentamen.

Leertherapie

Tijdens elk lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te volgen bij een erkende therapeut naar keuze. Doel is het persoonlijk thema uit te diepen en bekend te raken met de praktische werkwijze van andere therapeuten of therapievormen. Ervaringen worden opgenomen in het jaarthema-verslag.

Voortgangsgesprekken

Per studiejaar vinden één of meer persoonlijke voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt wederzijdse feedback gegeven over het functioneren van de student, de docenten en de organisatie van de opleiding.

Praktijkervaring

Tijdens het lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te houden met vier cliënten van buiten de opleiding. Het doel hiervan is dat je door de praktijkervaring je eigen leerpunten als therapeut duidelijk krijgt. Hiervan wordt een verslag van twee pagina’s op A4 formaat ingeleverd.

Scriptie

In het derde lesjaar wordt een onderwerp gekozen voor de eindscriptie. De scriptie wordt in het vierde lesjaar ingeleverd en beoordeeld. Doel is dat de student leert een specifiek onderwerp uit te diepen, waardoor een verbinding ontstaat tussen theorie en praktijk.

Stage

Tijdens het 2e, 3e en 4e lesjaar word je geacht invulling te geven aan, in totaal 100 stage-uren. Hiertoe kun je assisteren in een eerste eerste- of tweedejaars lesgroep. Je kunt ook deelnemen aan een stage op de Hogeschool Utrecht, facultatieve intervisie op de academie, of zelf een stageplek zoeken buiten de opleiding.

 

Studiebelasting:

De vierjarige beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut telt 22 lesdagen per jaar (4e lesjaar 29 lesdagen) en een totale studiebelasting van 226 ECT.

Voor deze opleiding mag je uitgaan van een studiebelasting van 6-8 uur per week, naast het volgen van de lesdagen. Deze studiebelasting bestaat uit:

 • Voorbereiding voor de volgende lesdag
 • Samenkomsten intervisiegroep
 • Leertherapie sessies
 • Praktijksessies met cliënten
 • Verslaglegging

 

Studiekosten:

Het collegegeld voor het 1e lesjaar (inclusief digitale syllabus en tentamens)€4785,-
Of betaal in 4 termijnen van€1221,-

Daarnaast mag je rekening houden met de volgende additionele kosten:

 • studieboeken (± € 150,=)
 • leertherapie (± € 500,=)
 • supervisie (± € 100,=)

Vroegboekkorting:

Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijg je 200 Euro vroegboekkorting.

Opmerkingen:

 • Wij bieden de mogelijkheid tot gespreide betaling van het lesgeld in vier termijnen per lesjaar, tegen 100 Euro meerkosten per jaar.
 • Het lesgeld is aan een halfjaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
 • Tijdens het 4e lesjaar van de opleiding Psychodynamisch Therapeut kun je de module fysiologie & anatomie van de PSBK te volgen. Kosten hiervoor bedragen €1300,=.
 • Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen. Maximale groepsgrootte 24 deelnemers.
 • Wanneer tijdens de opleiding een lesgroep aan het eind van het lesjaar onder de 10 deelnemers komt, zal deze het volgende lesjaar worden samengevoegd met een andere lesgroep.

Studiekosten overzicht:

De onderstaande kosten betreffen een indicatie van de studiekosten voor de vierjarige opleiding. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Inschrijving geschiedt per lesjaar.

Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Totaal
Lesgeld€ 4.800€ 5.000€ 5.200€ 5.400€ 20.400
Boekengeld€ 150€ 150€ 150€ 150€ 600
Supervisie€ 100€ 200€ 200€ 200€ 700
Scriptiebeoordeling€ 100€ 100
Leertherapie€ 500€ 500€ 500€ 1.500
PSBK module AFP€ 1.300€ 1.300
Totaal€ 24.600

SNRO accreditatie:

De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut  is geaccrediteerd  door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Accreditatietrajecten richten zich niet alleen op beoordeling ‘quality assurance’, maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit ‘quality enhancement’. SNRO-geaccrediteerde opleidingen worden erkend door alle beroepsverenigingen in de complementaire zorg.

FONG accreditatie:


De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut en de Module Medische Basiskennis zijn erkend door de FONG. De FONG is de overkoepelende beroepsorganisatie binnen de complementaire zorg en zet zich in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de complementaire geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. De FONG komt in overleg met opleidingen en beroepsverenigingen tot erkende, onafhankelijk geëxamineerde en hoogkwalitatieve opleidingen op HBO niveau. Voor meer informatie kijk op www.fong.nl

NRTO Keurmerk

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Academie voor Psychodynamica voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

 

Beroepsverenigingen:

Er zijn een aantal beroepsverenigingen waar afgestudeerde Post-HBO therapeuten lid van kunnen worden. Deze beroepsverenigingen behartigen de belangen van de beroepsgroep en hun leden. Zij worden erkend door de meeste ziektekostenverzekeraars, waardoor consulten (deels) vergoed worden binnen de aanvullende zorgverzekeringen.

De Academie voor Psychodynamica wordt erkend door de beroepsverenigingen VBAG, FAGT, NBVH en LVNT, waardoor wij erkend worden door de meeste ziektezorgverzekeraars. De consulten van de aan onze opleiding afgestudeerde Post-HBO therapeuten vallen binnen de vergoedingssfeer voor de natuurgeneeskunde.

         

       

Toelatingscriteria:

Deelname aan de beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfreflectie en feedback.

Indien je niet deel neemt aan een introductieworkshop, word je uitgenodigd voor een intake gesprek.

Leslocatie:

Onze opleidingslocatie bevindt zich in Scherpenzeel, praktisch het geografisch centrum van Nederland.

De lessen vinden plaats in het kasteel en het koetshuis op het landgoed ‘Kasteel Huize Scherpenzeel’. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd.

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

Studiekeuze:

Hoe weet ik of een opleiding therapeut bij mij past?

De meest belangrijke informatie over onze opleiding Psychodynamisch Therapeut, vind je in de opleidingsbrochure. Om een nog betere indruk van de therapeuten opleiding te krijgen, kun je het best deelnemen aan een introductiedag. Hier krijg je informatie over de inhoud van de opleiding en de studietaken. Tevens maak je kennis met enkele docenten en de leslocatie.

Wat is het verschil tussen een éénjarige en een meerjarige opleiding?

Onze coachopleidingen duren ongeveer 10 maanden. In deze tijd leer je alle basiskennis en -technieken, benodigd om startbekwaam als coach aan de slag te kunnen. Onze opleiding tot Psychodynamisch Therapeut duurt vier jaar. Tijdens deze periode leer je alle kennis en technieken om als therapeut en coach aan de slag te kunnen. De eerste twee jaar zijn gericht op vakgericht onderwijs en zelfonderzoek. Het 3e en 4e lesjaar zijn gericht op thema gericht onderwijs en ontwikkeling van therapeutschap en het opbouwen van jouw therapeutische praktijk

Wat is het verschil tussen therapie en coaching?

Bij coaching kijken we vooral naar hoe je het probleem (coachvraag) in het heden ervaart en wat we nu kunnen doen om daar verbetering in te brengen. Hierbij kijken we naar Wie ben ik? Wat wil ik? En Wat kan ik?

Bij therapie gaan we vooral op zoek naar waar en wanneer de problematiek is ontstaan in het verleden. Therapie is erop gericht om cognitief inzicht te verschaffen en emotionele ladingen uit het verleden te verwerken, zodat je in het heden vrijer kunt leven.

 

Inschrijving:

Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit onze opleidingen, organiseren wij meerdere keren per jaar introductie dagen. Tijdens deze dagen kun je presentaties van de specifieke opleidingen bijwonen en kennismaken met onze docenten en medewerkers. Inschrijven voor onze intro’s kan via deze link. https://www.psychodynamica.nl/introductiedagen/

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseurs.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

 Vooropleiding

Voor onze coach opleiding vragen wij een HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen

Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen

Voor al onze opleidingen geldt dat fysieke beperkingen in principe geen belemmering hoeven te zijn voor het volgen van een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. De meeste lesruimtes zijn rolstoel toegankelijk. Met zwangerschap wordt, indien nodig, voldoende rekening gehouden.

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de opleiding Psychodynamisch therapeut?

Contacturen

Voor de therapeuten opleiding geldt dat je gemiddeld één dag per veertien dagen les hebt, of eens per maand een lesblok van twee aaneengesloten lesdagen. Je hebt 6 effectieve lesuren per lesdag, waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)

SBU’s bestaan uit contacturen maal een factor voor voorbereiding of literatuurstudie. EC’s staan voor European Credits, waarbij een EC staat voor 28 studie uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen van het lesmateriaal en de literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je medestudenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal SBU’s en EC’s.

Verhouding theorie-praktijk

De opleiding tot therapeut heeft een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de therapeuten opleiding te combineren met een (fulltime) baan?

De meeste van onze studenten combineren de opleiding therapeut met een baan. Zij die fulltime werken kiezen vaak voor een weekendopleiding. Zij die meer tijd beschikbaar hebben, kiezen vaak voor een doordeweekse opleiding.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde lesvakken?

Het is voor individuele lessen niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. Voor hen die een vervolgopleiding volgen binnen ons instituut, zijn vaak wel bepaalde vrijstellingen van toepassing.

Is de opleiding Psychodynamisch Therapeut erkend?

De opleiding Psychodynamisch Therapeut is HBO-conform geaccrediteerd door de SNRO.
Zie voor meer informatie: https://snro-instituut.nl/

Kan ik mij als Psychodynamisch Therapeut aansluiten bij een beroepsvereniging?

Ja dat kan. Er zijn meerdere beroepsverenigingen voor therapeuten. De grootste en meest bekende is de VBAG. Met het diploma Psychodynamisch Therapeut kun je je tevens aansluiten bij de LVNT, de NBVH, de FAGT en de BATC

Wie zijn mijn medestudenten?

Het profiel van een gemiddelde student binnen de opleiding Psychodynamisch Therapeut is; tussen de 20 en 50 jaar, werkend (fulltime of deeltijd), wil graag anderen helpen en is op zoek naar verdieping. De achtergronden van onze studenten zijn zeer divers; onderwijs, maatschappelijk werk, bankwezen, HRM en IT.

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De minimale groepsgrootte is 10 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 24 deelnemers. Wanneer een lesgroep tijdens de opleiding onder de 10 deelnemers komt, zal deze samengevoegd worden met een andere lesgroep.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

Met een diploma Psychodynamisch Therapeut van de Academie voor Psychodynamica kun je:

 • Zelfstandig een eigen therapiepraktijk starten. Meer informatie over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen vind je op de opleidingspagina.
 • Als zelfstandig therapeut je verder professionaliseren en je behandelmethoden uitbreiden.
 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van coaching en therapie.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Waar kan ik de lesroosters vinden?

Deze vind je op de betreffende opleidingspagina bij ‘startdata eerstvolgende opleidingen’. Hier vind je bij elke opleiding een link naar het lesrooster.

Tot wanneer kan ik annuleren?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens consumentenrecht kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

 

Studiemateriaal

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Na inschrijving via onze website ontvang je van ons een bevestigingsmail met een toegangscode voor jouw persoonlijke account. Ongeveer 2 weken voorafgaand van de eerste lesdag heb je toegang tot de digitale leeromgeving. Hier vind je al het benodigde lesmateriaal voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut.

Ik heb een vraag over de inhoud van het lesmateriaal, waar kan ik terecht?

Voor vragen over de inhoud van het lesmateriaal kun je terecht bij de betreffende docent. Heb je andere praktische vragen, dan kun je terecht bij jouw mentor.

Moet ik het studiemateriaal zelf aanschaffen?

Het digitale studiemateriaal van de opleiding therapeut is inbegrepen in de prijs van de opleiding. Studieboeken dien je zelf aan te schaffen. Zie hiervoor ‘studiekosten’ op de betreffende opleidingspagina.

 

Financiële zaken

Wat zijn de kosten van de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

De studiekosten zijn inclusief het digitale lesmateriaal. Bijkomende kosten worden vermeld op de opleidingspagina onder het kopje ‘studiekosten’. Bijkomende kosten bestaan uit:

Literatuur

Enkele boeken worden aangemerkt als verplichte literatuur. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen, maar moeten wel worden gelezen. De kosten bedragen ongeveer 150 Euro. Binnen het lesmateriaal wordt soms verwezen naar aanbevolen boeken. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding.

Supervisie:
Kosten voor begeleiding door een supervisor tijdens twee intervisie bijeenkomsten. Deze kosten worden vaak gedeeld door de deelnemers. Wij geven hiervoor een stelpost op van 100 Euro per persoon.

Leertherapie:
Tijdens de opleiding therapeut volg je 4 sessies bij een erkende therapeut. De werkwijze van de leertherapeut dient enigszins overeen te komen met de werkwijze van een Psychodynamisch Therapeut. Doel van de leertherapie is het uitwerken van jouw persoonlijke leerthema wat onderdeel is van jouw Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Kosten hiervoor zijn variabel en afhankelijk van de gekozen begeleider. Wij geven hiervoor een stelpost op van 400 Euro.

Lunch
In Scherpenzeel bieden wij je tijdens de pauzes koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen. Er zijn meerdere eetgelegenheden op loopafstand van de academie.

Vroegboekkorting:
Voor hen die zich minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding therapeut inschrijven, bieden wij een vroegboekkorting van 200 Euro.

Zijn de opleidingskosten inclusief of exclusief BTW?

Als opleidingsinstituut zijn wij vrijgesteld van BTW. Op onze facturen voor het lesgeld is daarom 0% BTW vermeld. Over de bijkomende kosten als boeken en leertherapie kan evt. wel BTW geheven worden.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Onze betalingsvoorwaarden kun je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Kan ik de opleiding therapeut in termijnen betalen?

Het is mogelijk om de therapeuten opleiding in 4 termijnen te betalen, meerkosten hiervoor bedragen 100 Euro. Op het inschrijfformulier op de website kun je aangeven of je vooraf of in 4 termijnen wilt betalen.

Kan ik gebruik maken van een vroegboekkorting?

Ja dat kan. Als je minimaal 3 maanden voor de start van de therapeuten opleiding inschrijft, kom je in aanmerking voor een vroegboekkorting van 200 Euro.

Staat de opleiding Psychodynamisch Therapeut in het UWV scholingsregister?

De afgelopen jaren hebben veel studenten met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

De opleiding Psychodynamisch Therapeut staat in het UWV scholingsregister, zie voor details het UWV stappenplan.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

 

Examens

Wat moet ik doen om mijn diploma Psychodynamisch Therapeut te krijgen?

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kun je de gemiste lesdag binnen een andere lesgroep inhalen. Het kan gebeuren dat je de lesdag inhaalt in een lesgroep van een andere opleiding die dezelfde lesdag heeft.

Toetsing

Elk lesjaar heb je twee tentamens waarbij je zowel theoretisch als praktisch getoetst wordt. Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten.

Studietaken

Naast het volgen van de lesdagen dien je te voldoen aan een aantal studietaken. De opleiding specifieke studietaken vind je op de opleidingspagina Psychodynamisch Therapeut.

Hoeveel kosten de tentamens?

Deelname aan de tentamens Psychodynamisch Therapeut is inbegrepen in het lesgeld. Voor een hertentamen bedragen de kosten 100 Euro.

Is deelname aan de tentamens verplicht?

Voor het behalen van het diploma Psychodynamisch Therapeut is het verplicht om deel te nemen aan de tentamens. Je kunt er ook voor kiezen om geen tentamens te doen. Als je wel alle lesdagen hebt gevolgd krijg je een bewijs van deelname.

Waar vindt het tentamen plaats?

De tentamens Psychodynamisch Therapeut vinden plaats op onze leslocatie in Scherpenzeel. Hertentamens vinden plaats in Scherpenzeel op centrale herexamen dagen.

Hoe kan ik mij afmelden voor het tentamen?

Afmelden voor een tentamen kan door een mail te sturen naar onze administratie info@psychodynamica.nl. Je kunt je vervolgens aanmelden voor een hertentamen door een mail te sturen naar de examencommissie. Kosten voor een hertentamen bedragen 100 Euro.

Hoe lang worden mijn tentamens bewaard?

Jouw tentamens worden door ons 5 jaar bewaard. Als je een portfolio maakt tijdens je opleiding, bewaar je deze thuis. Het portfolio moet wel tot 5 jaar na je examen voor ons opvraagbaar blijven.

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn tentamen?

Binnen 3 weken na het tentamen krijg je via de mail jouw uitslag van de examencommissie.

Kan ik de resultaten van mijn tentamen inzien?

Op verzoek kun je het gemaakte tentamen inzien. Gedurende 2 maanden na de uitslag van het tentamen,  hebben belanghebbenden recht op inzage van het werk. Hiervoor dien je een inzageverzoek te richten aan de examencommissie.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement vind je bij de documenten van de studietaken, binnen de digitale leeromgeving.

Kan ik een hertentamen doen?

Wanneer je zakt voor een tentamen, dan heb je recht op 1 hertentamen. Kosten hiervoor bedragen 100 Euro. Hertentamens vinden plaats op centrale herexamendagen. Je kunt je opgeven voor een hertentamen door een mail te sturen naar de examencommissie:

Wanneer ontvang ik mijn diploma Psychodynamisch Therapeut?

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je de studietaken hebt afgerond en geslaagd bent voor het examen je diploma per post.

 

Wat is het verschil tussen een diploma, certificaat of bewijs van deelname?

Heb je zowel het theorie examen als het praktijkexamen Psychodynamisch Therapeut met een voldoende afgerond en heb je alle studietaken afgerond, dan krijg je een diploma. Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alleen de lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.

 

Lesdagen

Waar vinden de lesdagen plaats?

De lesdagen vinden plaats op onze basislocatie in Scherpenzeel. Sommige coachopleidingen vinden plaats op onze leslocaties in Sassenheim of Tilburg. Inhaallessen vinden plaats in Scherpenzeel.

Waar kan ik mij afmelden voor een lesdag?

Als je onverhoopt een lesdag moet missen, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar ons secretariaat: info@psychodynamica.nl

Hoe kan ik een lesdag inhalen?

Stuur een email naar info@psychodynamica.nl met jouw naam, lesgroep en de lesdagcode van de in te halen lesdag. Hierna zal het secretariaat per mail aangeven waar, wanneer en in welke lesgroep je de betreffende les kunt inhalen. Je kunt ook ‘voorhalen’; wanneer je al weet dat je in de toekomst een  lesdag gaat missen, b.v. vanwege een vakantie.

Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Onze basisleslocatie is in Scherpenzeel.

Burgemeester Royaardslaan 3
3925 GG Scherpenzeel

Kan ik parkeren bij de leslocatie?

Bij onze leslocatie kun je gratis parkeren

Is de leslocatie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Onze leslocatie zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie hiervoor ‘leslocatie’ op de opleidingspagina Psychodynamisch Therapeut.

Vinden er lesdagen plaats tijdens schoolvakanties?

Tijdens de zomervakantie van half juli tot half augustus vinden er geen lessen plaats, dit geldt ook voor de periode kerst en oud en nieuw. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de schoolvakanties en regio gebonden vakanties.

Hoe kom ik in contact met mijn docenten en medestudenten?

Na inschrijving krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving. Hier kun je middels de chatfunctie in contact komen met de docenten en medestudenten uit jouw lesgroep.

 

 

Is de lunch tijdens de lesdagen inbegrepen?

Voor de lesgroepen Psychodynamisch Therapeut geldt dat wij zorgen voor koffie, thee en koekjes. De lunch is niet inbegrepen. De meeste studenten nemen zelf een lunch mee of maken gebruik van een van de horeca gelegenheden op loopafstand van de leslocatie.

 

Overige vragen

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?

Het kan voorkomen dat je de opleiding Psychodynamisch Therapeut tijdelijk moet onderbreken vanwege b.v. een zwangerschap of ziekte. Wij bieden de mogelijkheid om binnen 1 jaar weer aan te sluiten bij een volgende lesgroep, mits er bij de start van die lesgroep plaats over is. Kosten voor overstappen naar een andere lesgroep bedragen in dat geval 300 Euro.

Hebben jullie een klachtenregeling?

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te vinden. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten. Bekijk hier onze klachtenprocedure. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO.

Is lid worden van een beroepsvereniging verplicht?

Lid worden van een beroepsvereniging is niet verplicht. Misschien volg je bij ons de opleiding Psychodynamisch Therapeut uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ en WTZA voldoet.

Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

Moet ik aan de WKKGZ voldoen?

Als je beroepsmatig (je ontvangt geld) coacht of op een andere manier zorg verleent, dan moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Op de pagina Wettelijke Verplichtingen vind je meer informatie en ook een doorverwijzing naar een WKKGZ zelftest. Binnen de opleiding Psychodynamisch Therapeut  werk je met oefencliënten. Meld altijd vooraf aan je oefencliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van de opleiding. Je mag geen geld vragen aan oefencliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

Als je valt onder de WKKGZ, dan is, per 1 januari 2022, ook de Wtza op jouw dienstverlening van toepassing. In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn de toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders vastgelegd, waaronder een meldplicht. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Informeer jezelf over deze wet bijvoorbeeld via de websites van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Kamer van Koophandel.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt.

Worden consulten van een Psychodynamisch Therapeut vergoed door de zorgverzekeraars?

Consulten van een Psychodynamisch Therapeut worden vaak deels vergoed door de zorgverzekeraars, wanneer jouw cliënt aanvullend verzekerd is voor natuurlijke geneeswijzen. Vergoeding is tevens afhankelijk van de beroepsvereniging waarbij je aansluit en de afspraken die zij hebben met zorgverzekeraars.

Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn een aantal beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Therapeut, Coach, Professioneel Coach, Kindercoach en Leefstijlcoach zijn vrije beroepen.

Heeft het zin om als coach lid te worden van een beroepsvereniging?

Om een therapeutische praktijk te voeren, is het niet noodzakelijk om lid te worden van een beroepsvereniging. Een lidmaatschap brengt behoorlijke kosten met zich mee, en de vraag is of de baten hoger zijn dan de kosten. Het is wel belangrijk dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Een belangrijke reden om lid te worden van een beroepsvereniging kan zijn om de collectieve beroepsaansprakelijkheidsregeling die sommige beroepsverenigingen bieden.

Als je niet bent aangesloten bij een beroepsvereniging, kun je dan wel WKKGZ aanvragen?

Ja, dat kan. Dan is inschrijven bij het www.catcollectief.nl een optie.

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn behoorlijk prijzig. Als je lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl.

Wat is een ethische code?

Een ethische code is een set van gedragsregels die je van een Psychodynamisch Therapeut mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de ethische gedragscode van de NRTO (zie NTRO keurmerk) op onze website. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels waar de vereniging voor staat.

Hoe kom ik in aanmerking voor BTW vrijstelling?

Als je les geeft als coach, zijn er mogelijkheden om je onderwijsuren vrijgesteld te krijgen van BTW. Voor je werk als coach moet je:

Een handeling verrichten die is gericht op de gezondheid van een mens.

De handeling persoonlijk en individueel verlenen (mag ook digitaal bijvoorbeeld e-coaching).

Gekwalificeerd zijn op het niveau van een BIG-registratie, zonder een formele medische opleiding te hebben.

Minstens een HBO-opleiding van 240 studiepunten (w.o. MPsBK) die is geaccrediteerd door CPION of SNRO.

Dit is een zeer korte samenvatting van de nieuwe wet. Je mag bijvoorbeeld ook op een andere manier aantonen aan de opleidingseis te voldoen. Het is daarom altijd verstandig om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst. Hier lees je het volledige besluit van de Minister van Financiën over dit onderwerp. Artikel 4 is het meest belangrijk.

Wat houdt Post-HBO in?

In Nederland maken we onderscheid tussen 2 soorten opleidingen: Regulier en particulier.

Regulier onderwijs wordt geaccrediteerd door de NVAO en is dan een opleidingsinstituut dat valt onder de overheid. Deze opleidingen worden geregistreerd in het CROHO. DUO is de beheerder van CROHO. Voor deze opleiding kun je studiefinanciering bij de overheid (via DUO) aanvragen).

Particuliere opleidingsinstituten moeten zelf bepalen of ze een accreditatie op hbo of mbo willen en daarvoor moeten ze ook een particulier (dus niet gesubsidieerde) instantie raadplegen. NOBCO en BLCN zijn bv. zulke instanties. Hoewel zij dezelfde criteria hanteren als bij het reguliere onderwijs geldt dit niet als regulier. Daarom heten deze opleiding ook Post-hbo of Post-mbo. Dientengevolge kunnen deze opleidingen ook niet ingeschreven worden in het CROHO. Dus vallen ze niet onder DUO. Dus kun je niet bij de overheid een financiering aanvragen.