Opleiding

Psychodynamisch therapeut

Gemiddeld beoordeeld
met een 8,8

Niveau

HBO beroepsopleiding

Duur

Vier jaar (22 lesdagen per jaar)

Locatie

Landgoed Huize Scherpenzeel

Studiebelasting

4-6 uur per week

Algemeen

Programma

Locatie & Data

Investering

Studiewijze

FAQ

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Omschrijving

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Psychodynamisch Therapeut zul je:

 • Meer dan start-bekwaam zijn als Psychodynamisch therapeut
 • Effectiever en diepgaander communiceren met anderen
 • Met zelfinzicht en zelfvertrouwen werken met cliënten
 • Werken met een breed palet aan therapeutische thema’s
 • Een prettige gesprekspartner zijn en beter doorvragen naar de diepere behoeften van anderen
 • Een gevulde gereedschapskist met therapeutische tools hebben, die je vol zelfvertrouwen inzet
 • Ontdekt hebben waar jouw passie ligt en wat jou bijzonder maakt in jouw therapeutschap

Voordelen

Doelgroep

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Lesprogramma opleiding Psychodynamisch Therapeut HBO:

Ons doel is onze therapeuten zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne, complementaire therapievormen en deze in onze opleiding verweven. Tijdens de opleiding zul jij je bekwamen in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in holistische en andere effectieve therapeutische werkvormen:

Communicatie:

 • Intrainen van basiskennis en vaardigheden
 • Ontdekken wat jou nog blokkeert  in de communicatie met anderen
 • Doorvragen naar de kern van de hulpvraag
 • Waarnemen op meerdere niveau’s
 • Representatiesystemen
 • Overdracht, tegenoverdracht en projectie

 

Regressietherapie:

 • Middels regressie terug in de tijd naar waar het probleem is ontstaan
 • Werken met trance
 • De MES (Mentaal, Emotie, Somatic) uitvragen
 • Macrostructuur van een regressie sessie
 • De vier brug-technieken
 • Trauma-, Hangover- en Mentale ladingen opsporen
 • Postulaten en Karakterpostulaten
 • Geboortetrauma’s
 • Reïncarnatietherapie
 • Karma en Dharma

 

Hypnotherapie:

 • Trance en hypnose
 • Hypnotisch taalgebruik
 • Trance inductie en deductie
 • Associëren, dissociëren en trance logica
 • Verdiepingstechnieken
 • Trauma verwerkingstechnieken
 • Inzichtgevende technieken
 • Visualisaties
 • Zelfhypnose technieken

 

Neuro Linguïstisch Programmeren NLP:

 • Basisprincipes van NLP
 • Het META Model
 • Ankeren van positieve gevoelens
 • Reduceren van beperkende emoties
 • Van beperkende overtuigingen naar gewenste overtuigingen
 • Praktische gereedschappen voor specifieke coachvragen


Familie opstellingen

 • Ervaar het magische effect van Familieopstellingen
 • Leer door de systemische bril naar de coachvraag te kijken
 • Leer begeleiden vanuit de 4 basisprincipes van het systemisch werk


Bio-energetica:

 • Bio-Energetica streeft naar het herstel van natuurlijk evenwicht en het bevorderen van welzijn, inclusief fysieke sensaties, emoties en gedachten.
 • Je leert en ondergaat technieken die gericht zijn op het verlichten van fysieke spanningen, stress en emotionele blokkades.
 • Vergroten van het  lichaamsbewustzijn en verbetering van emotionele veerkracht.

 

EMDR

 • EMDR helpt cliënten om de emotionele lading van traumatische herinneringen te verminderen, waardoor ze minder invloed hebben op het dagelijks functioneren.
 • Door bilaterale stimulatie, zoals oogbewegingen of tikken tijdens een emotionele herbeleving, worden traumatische herinneringen verwerkt.
 • Tevens worden cognitief de negatieve overtuigingen vervangen door positieve overtuigingen.

 

Innerlijk Kindwerk:

 • Innerlijk kindwerk richt zich op het verkennen en helen van emotionele wonden en patronen die zijn ontstaan ​​in de kindertijd.
 • Het betreft het bewust worden van onverwerkte emoties, trauma’s en behoeften uit de kindertijd die nu nog invloed hebben op het volwassen leven.
 • Innerlijk kindwerk omvat visualisatie, meditatie en imaginatie-oefeningen om contact te maken met het innerlijke kind en zijn behoeften.
 • Het proces richt zich op het bieden van liefdevolle aandacht, erkenning en acceptatie aan het innerlijke kind om heling te bevorderen.
 • De emotionele volwassenheid wordt bevorderd door het integreren van het innerlijke kind met het volwassen zelf, wat leidt tot meer zelfcompassie, zelfacceptatie en veerkracht.

 

Provocatieve therapie:

 • Provocatieve therapie is een benadering die humor en uitdaging gebruikt om cliënten aan te zetten tot zelfreflectie.
 • Met humor en warm contact wordt de cliënt uit zijn comfort zone gehaald en leert deze anders te kijken naar zijn problemen.
 • De cliënt wordt aangemoedigd om zelfspot te gebruiken en eigen belemmerende overtuigingen en gedragingen op humoristische wijze te bekritiseren.
 • Provocatieve therapie heeft als doel het vergroten van zelfbewustzijn, het doorbreken van vastgeroeste patronen en het stimuleren van persoonlijke groei door middel van humor en uitdaging.

 

Assen van Verandering:

 • Praktische begeleidingstool uit de Neurosemantiek
 • Doorvragen naar de kern van de coachvraag
 • Inzicht geven in onderliggende problematiek
 • SMART formuleren van doelen
 • Praktische begeleidingstool voor het hele begeleidingstraject


Rationeel Emotieve Therapie RET:

 • RET benadrukt de relatie tussen irrationele overtuigingen en emotionele problemen.
 • Niet de externe gebeurtenis, maar de interpretatie van die gebeurtenis is bepalend voor onze emotionele reacties.
 • Uitdagen en herstructureren van irrationele overtuigingen die leiden tot emotionele problemen, zoals angst, depressie en woede.
 • Door cognitieve herstructurering worden nieuwe, positieve gedachten en gedragspatronen ontwikkeld.
 • Bevordering van zelfacceptatie, zelfbewustzijn en emotionele veerkracht door het veranderen van disfunctionele denkpatronen.

 

Mindfulness:

 • Aandachtstraining gebaseerd op meditatietechnieken vanuit het Zen Boeddhisme.
 • Bewust en zonder oordeel gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en omgeving observeren.
 • Door middel van meditatie het bewustzijn versterken en stress reduceren.
 • Het ontwikkelen van een houding van acceptatie ten opzichte van alles wat zich voordoet, inclusief beperkende emoties en ongemak.
 • Mindfulness is een staat van bewustzijn die wordt gekenmerkt door gerichte aandacht op het huidige moment, zonder oordeel.

 

Relatietherapie:

 • Relatietherapie richt zich op het verbeteren van relaties tussen individuen, zoals partners, familieleden of vrienden.
 • Het richt zich op het identificeren en begrijpen van patronen van communicatie, gedrag en interactie die de relatie beïnvloeden.
 • Het omvat het aanleren van effectieve communicatievaardigheden, zoals luisteren, assertief zijn en empathie tonen.
 • Een belangrijk aspect is het verkennen en begrijpen van onderliggende emoties, behoeften en verwachtingen die ten grondslag liggen aan conflicten en spanningen in de relatie.
 • Verschillende therapievormen komen aan bod, Transactionele Analyse, de Bejegeningsmethode, Imago therapie en EFT (Emotionally Focussed Therapy).
 • Relatietherapie biedt ruimte voor het herstellen van vertrouwen, het versterken van de band en het bevorderen van wederzijdse steun en begrip.

 

Rouwverwerking:

 • Rouwverwerking is gericht op het ondersteunen van individuen die een verlies hebben ervaren, zoals het overlijden van een geliefde, het verlies van een baan of een andere ingrijpende levensverandering.
 • Rouwverwerking helpt cliënten om te gaan met de verschillende fasen van rouw, zoals ontkenning, woede, onderhandeling, verdriet en acceptatie, zoals beschreven in de theorie van Elisabeth Kübler-Ross.
 • De cliënt leert vaardigheden aan om om te gaan met de pijnlijke emoties en uitdagingen die gepaard gaan met rouw.
 • Rouwverwerkingstherapie kan verschillende technieken omvatten, zoals praten, schrijven, kunstzinnige expressie, meditatie en rituelen, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de cliënt.
 • Het doel is om de cliënt te helpen het verlies te integreren in hun leven, veerkracht op te bouwen en een nieuw gevoel van betekenis en hoop te vinden na de rouwperiode.

 

Coaching:

 • Het doel van coaching is om de prestaties, tevredenheid en het welzijn van de cliënt te verbeteren, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
 • Coaching is gericht op het ondersteunen van de cliënt bij het bereiken van zijn persoonlijke en professionele doelen.
 • Coaching omvat het stellen van doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART-doelen), om het coaching proces richting te geven.
 • Coaching moedigt verantwoordelijkheid en zelfsturing aan bij de cliënt, terwijl de coach fungeert als een partner in het proces van groei en ontwikkeling.
 • Coaching wordt toegepast in verschillende contexten, zoals loopbaancoaching, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, en ondernemerschap.

 

Voice Dialogue:

 • Voice Dialogue is een therapeutische werkvorm die zich richt op het verkennen en begrijpen van de verschillende delen of ‘stemmen’ van de cliënt.
 • Een belangrijk aspect is dat een cliënt bestaat uit verschillende ‘ikken’ of ‘deelpersoonlijkheden’, die elk unieke eigenschappen, overtuigingen en behoeften hebben.
 • Voice Dialogue moedigt de cliënt aan om bewust contact te maken met deze verschillende delen van zichzelf.
 • Een ander aspect is het cultiveren van een houding van acceptatie en nieuwsgierigheid ten opzichte van alle delen van het zelf, zonder oordeel.
 • Voice Dialogue maakt gebruik van technieken zoals gesprekken tussen de verschillende delen en visualisatie oefeningen om bewustzijn te vergroten en integratie te bevorderen.

 

Multi-culturele Therapie:

 • Verrijk jouw begrip van culturele diversiteit en leer over verschillende culturele achtergronden, tradities en geloofssystemen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van cliënten met een andere culturele achtergrond.
 • Versterk jouw communicatieve vaardigheden: Ontwikkel een effectieve manier van communiceren, die rekening houdt met culturele verschillen en die de relatie met jouw cliënten versterkt.
 • Verdiep je in cultureel sensitieve benaderingen: Ontdek nieuwe interventies die specifiek zijn afgestemd op diverse culturele behoeften en perspectieven.
 • Vergroot jouw impact als therapeut: Leer hoe je een respectvolle omgeving kunt creëren waarin alle individuen zich gehoord, begrepen en gesteund voelen.

 

Therapeutisch werken met ouderen:

 • Therapeutisch werken met ouderen vereist begrip van de specifieke uitdagingen, behoeften en kenmerken van deze doelgroep.
 • Het omvat het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin ouderen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen.
 • De begeleiding van ouderen richt zich vooral op de fysieke, cognitieve en emotionele veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden, en de impact daarvan op het welzijn van de ouderen.
 • Leren omgaan met verlieservaringen, zoals het verlies van dierbaren, gezondheid, onafhankelijkheid en identiteit.
 • Verwerken van emotionele en psychische problemen die vaak voorkomen bij ouderen, zoals depressie, eenzaamheid, angst en dementie.
 • Het doel is om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren, hun veerkracht te vergroten en hen te helpen betekenisvolle verbindingen en betekenis te vinden in hun latere levensfasen.

 

Therapeutisch werken met kinderen:

 • Het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een veilige en ondersteunende therapeutische relatie zijn essentiële aspecten van het werken met kinderen.
 • Het verkennen van de innerlijke belevingswereld van het kind en het begrijpen van hun gedachten, gevoelens en gedragingen is een cruciaal aspect van therapeutisch werk.
 • Je ontwikkelt begrip voor de ontwikkelingsfasen, behoeften en capaciteiten van kinderen op basis van hun leeftijd en individuele verschillen.
 • Je leert speelse en creatieve technieken in te zetten, zoals tekenen, spelen, verhalen vertellen en expressieve kunstvormen, om kinderen te helpen hun emoties en ervaringen te uiten.
 • Het betrekken van ouders in het therapeutisch proces is essentieel, omdat zij een cruciale rol spelen in de ondersteuning van het kind buiten de therapeutische setting.
 • Het doel is om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van coping-vaardigheden, het verwerken van emoties en ervaringen, het bevorderen van veerkracht en het stimuleren van positieve ontwikkeling en welzijn.

 

Burn-out en Stress:

 • Het identificeren en erkennen van de symptomen en oorzaken van burn-out en stress.
 • Het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid door het verminderen van stress en het versterken van coping mechanismen.
 • Het verkennen van gedachtepatronen en overtuigingen die bijdragen aan stress en burn-out, en het ontwikkelen van meer adaptieve denkstijlen en perspectieven, zijn cruciale aspecten van deze therapie.
 • Het doel is om de cliënt te helpen beter om te gaan met stress, veerkracht op te bouwen en een gezonde balans te vinden tussen werk, persoonlijk leven en zelfzorg.

 

Praktijk management:

 • Je hebt je bekwaamd in alle psychotherapeutische technieken, maar hoe zet je nu een bloeiende praktijk op?
 • Efficiënte administratie en organisatie van jouw therapeutische praktijk zijn essentieel voor een goede dienstverlening.
 • Het beheren van financiën, inclusief facturering, betalingen en verzekeringen.
 • Het ontwikkelen en implementeren van effectieve communicatiekanalen.
 • Ontdekken hoe je jouw kwaliteiten inzet en hoe je een ‘market niche’ creëert.
 • Het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie om jouw praktijk bekend te maken bij potentiële cliënten en verwijzers.
 • Het creëren van een evenwicht tussen professionele verantwoordelijkheden, zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling is van belang om een duurzame praktijkvoering te waarborgen.

Ethiek & wetgeving:

 • Naleving van ethische normen en wettelijke voorschriften is van cruciaal belang voor het leveren van kwalitatieve en verantwoorde therapie.
 • Het respecteren van de privacy en vertrouwelijkheid van cliëntgegevens is een fundamenteel ethisch principe. Therapeuten moeten voldoen aan de geldende privacywetten en ethische codes, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beroepscode van hun beroepsvereniging.
 • Het waarborgen van de informed consent van cliënten, waarbij zij volledig geïnformeerd worden over de therapie, de verwachtingen, de risico’s en de kosten, is essentieel voor een ethisch verantwoorde praktijkvoering.
 • Het vermijden van belangenconflicten en het handhaven van professionele grenzen tussen therapeut en cliënt zijn belangrijke ethische overwegingen om de integriteit van de therapeutische relatie te behouden.
 • Therapeuten moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te handelen in het beste belang van de cliënt en eventuele ethische dilemma’s zorgvuldig en verantwoord aanpakken.
 • Het melden van vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of andere wettelijk verplichte meldingen volgens de geldende wetgeving en ethische richtlijnen is van essentieel belang.
 • Het aannemen van een cultureel sensitieve en inclusieve benadering, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit en verschillende culturele achtergronden van cliënten, draagt bij aan een ethisch verantwoorde praktijk.

 

Psychosomatiek:

 • Psychosomatiek verwijst naar de wisselwerking tussen de geest (psyche) en het lichaam (soma), waarbij psychische factoren invloed kunnen hebben op lichamelijke gezondheid en andersom.
 • Een belangrijk aspect van psychosomatiek is het begrip dat emotionele, cognitieve en gedragsmatige factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan, verloop en behandeling van lichamelijke aandoeningen.
 • Het omvat het onderzoeken van de relatie tussen stress, emoties en lichamelijke symptomen, zoals pijn, spijsverteringsproblemen, hartkloppingen en andere symptomen die niet volledig verklaard kunnen worden door lichamelijke oorzaken.
 • Psychosomatische therapie richt zich op het identificeren en aanpakken van onderliggende psychologische en emotionele factoren die bijdragen aan lichamelijke klachten.
 • Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren door het verminderen van lichamelijke klachten, het bevorderen van emotioneel welzijn en het vergroten van veerkracht.

 

Psychosociale Basiskennis:

 • Psychosociale basiskennis betreft de interactie tussen psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op het menselijk functioneren en welzijn.
 • Het begrijpen van gedrag, emoties, cognities, persoonlijkheid, en overlevingsstrategieën en hoe deze factoren elkaar beïnvloeden.
 • Kennis over ontwikkelingspsychologie, waaronder de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling gedurende de levensloop.
 • Het begrijpen van sociale processen, zoals sociale invloed, groepsdynamica, sociale normen en interpersoonlijke relaties.
 • Het doel van psychosociale basiskennis is om cliënten te ondersteunen bij hun welzijn en bij te dragen aan positieve veranderingen in individuen en gemeenschappen.

 

Psychodynamica:

 • Het lesvak Psychodynamica richt zich op de integratie van de verschillende therapievormen die binnen de opleiding worden gedoceerd.
 • Door deze therapievormen op een verantwoorde wijze te combineren en integreren, kan binnen een  therapeutische sessie sneller en meer verdiepend gewerkt worden.
 • Hierdoor kan het therapietraject aanzienlijk verkort worden, door meer oplossingsgericht te werken.

 

Psychosociale Medische Basiskennis PSBK:

 • Om als Psychodynamisch Therapeut lid te kunnen worden van een beroepsvereniging, is naast het diploma Psychodynamisch Therapeut, het diploma ‘Medische Basiskennis PSBK’ een vereiste.
 • Deze eis is opgesteld door de zorgverzekeraars en zij bepalen in hoeverre therapeutische consulten in de vergoed worden en zij wensen dat een therapeut naast therapeutische kennis, ook enige medische- en psychopathologische kennis heeft.
 • De Medische Basiskennis is zeer praktijkgericht en specifiek gericht op de toepassing in de praktijk.
 • De PSBK bestaat uit de onderstaande vijf modules, welke een vast onderdeel zijn van de opleiding.
 • De module Fysiologie & Anatomie is een optioneel onderdeel van het 4e lesjaar.

 

Communicatie 1e lesjaar
Psychosociale Basiskennis2e lesjaar
Praktijkmanagement 2e lesjaar
Psychopathologie3e lesjaar
Fysiologie & Anatomie4e lesjaar (optioneel)

 

  Voeding & Psyche:

 • Het lesvak “Voeding en Psyche” richt zich op de relatie tussen voeding, mentale gezondheid en welzijn.
 • Het omvat kennis over voedingsstoffen die cruciaal zijn voor een gezonde mentale functie.
 • De rol van voeding bij het ontstaan van psychische stoornissen, zoals depressie, angst, ADHD en autisme.
 • Het lesvak behandelt ook de concepten van emotioneel eten, eetstoornissen en de relatie tussen voeding en lichaamsbeeld.
 • Het begrijpen van de invloed van psychologische factoren, zoals stress, emoties en zelfbeeld, op eetgedrag en voedingskeuzes
 • Het doel van het lesvak is om studenten te voorzien van kennis en vaardigheden om de relatie tussen voeding en psyche beter te begrijpen en om gezondheid te bevorderen op zowel fysiek als mentaal niveau.

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Startende opleidingen:

De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een dagopleiding. Elk lesjaar bestaat uit 22 lesdagen.
De opleidingsdagen zijn van 10.00-17.00u.

Twee keer per jaar starten nieuwe lesgroepen, wij hebben groepen die in de weekenden les hebben en groepen die op een vaste doordeweekse dag, om de week,  les hebben.

Een aanzienlijk deel van onze studenten volgt de opleiding naast een vaste baan.

Loading...

Leslocatie:

Onze opleidingslocatie bevindt zich in Scherpenzeel, praktisch het geografisch centrum van Nederland.

De lessen vinden plaats in het kasteel en het koetshuis op het landgoed ‘Kasteel Huize Scherpenzeel’. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd.

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Investering voor het 1e lesjaar
(inclusief digitale syllabus en tentamens)
€4785,-
Of betaal in 4 termijnen van€1221,-

 

Daarnaast mag je rekening houden met de volgende additionele kosten:

 • studieboeken (± € 150,=)
 • leertherapie (± € 500,=)
 • supervisie (± € 100,=)

Vroegboekkorting:

Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijg je 200 Euro vroegboekkorting.

Opmerkingen:

 • Wij bieden de mogelijkheid tot gespreide betaling van het lesgeld in vier termijnen per lesjaar, tegen 100 Euro meerkosten per jaar.
 • Het lesgeld is aan een halfjaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
 • Tijdens het 4e lesjaar van de opleiding Psychodynamisch Therapeut kun je de module fysiologie & anatomie van de PSBK te volgen. Kosten hiervoor bedragen €1300,=.
 • Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen. Maximale groepsgrootte 24 deelnemers.
 • Wanneer tijdens de opleiding een lesgroep aan het eind van het lesjaar onder de 10 deelnemers komt, zal deze het volgende lesjaar worden samengevoegd met een andere lesgroep.

Investeringsoverzicht:

De onderstaande kosten betreffen een indicatie van de studiekosten voor de vierjarige opleiding. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Inschrijving geschiedt per lesjaar.

Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Totaal
Lesgeld€ 4.800€ 5.000€ 5.200€ 5.400€ 20.400
Boekengeld€ 150€ 150€ 150€ 150€ 600
Supervisie€ 100€ 200€ 200€ 200€ 700
Scriptiebeoordeling€ 100€ 100
Leertherapie€ 500€ 500€ 500€ 1.500
PSBK module AFP€ 1.300€ 1.300
Totaal€ 24.600


Jouw investering tijdens de opleiding terugverdienen:

Vanaf de 5e lesdag kun je al starten met therapiesessies met oefencliënten. Uitgaande van 2 sessies per week over 30 weken en een tarief van 30 Euro, verdien je in het eerste lesjaar al snel 1.800 Euro terug. In de volgende lesjaren kun je het aantal sessies en jouw tarief geleidelijkaan opvoeren, waarmee je na 4 jaar opleiding jouw investering al voor een groot deel terugverdiend hebt.

LesjaarSessies/weekWekenTariefTotaal
Jaar 123030    1.800
Jaar 234040    4.800
Jaar 344050    8.000
Jaar 454060  12.000
Totaal 26.600

 

Belastingaftrek:

Eén van de studietaken tijdens de opleiding is het werken met oefencliënten.
De kosten voor studie/deskundigheidsbevinding kun je aftrekken van de belasting als zakelijke kosten van jouw praktijk.

Door je op te stellen als ondernemer en jouw praktijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel heb je in de meeste gevallen recht op ‘zelfstandigenaftrek’ en ‘startersaftrek’.

De Belastingdienst wijzigt soms de richtlijnen, daarom is het van belang om de actuele richtlijnen zelf te checken op www.belastingdienst.nl

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Docenten

Docenten

Klik op de foto’s voor meer informatie​

 

Cor van Ewijk
Communicatie, NLP en EMDR
Nicole van Leeuwen
Systemisch werk & Regressie Therapie
Justin Cooper
Hypnotherapie en Mindfulness
Aimee van den IJssel
Regressie & Reïncarnatie Therapie
Jacqueline Vergeer
Hypnotherapie & Relatietherapie
Mark de Waard
Bio-energetica
Annette Weers
Bio-energetica
Kirsten Kok
Praktijkmanagement
Susan te Raa
Psychosociale Basiskennis
Dideke Ros
Assen van Verandering
Vera Nuus
Communicatie & Rouwverwerking

 

Begeleiding

Begeleiding

Jouw persoonlijke mentor:

Je wordt tijdens de gehele opleiding begeleid door jouw persoonlijke mentor. Elke lesgroep heeft een vaste mentor die elke lesdag aanwezig is en jouw vraagbaak is voor alles waar je tegenaan loopt tijdens de opleiding.

De mentor heeft zelf de opleiding tot Psychodynamisch Therapeut gevolgd en heeft een eigen praktijk.

De mentor adviseert, stimuleert en motiveert je, zodat je vol zelfvertrouwen en met plezier je therapeutische vaardigheden zult inzetten.

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Deelname aan de beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfreflectie en feedback.

Indien je niet deel neemt aan een introductieworkshop, word je uitgenodigd voor een intake gesprek.

Leervormen

Leervormen

De opleiding is zeer praktijkgericht. Wij bieden een breed scala aan leervormen waaronder praktijksimulaties, groepswerkvormen, rollenspellen en instructiefilmpjes.

Tijdens de lesdagen trachten we de verschillende leerstijlen van onze studenten te bedienen, zodat elke student optimaal kan leren.

Studiebelasting

Studiebelasting

De vierjarige HBO beroepsopleiding tot Psychodynamisch Therapeut telt 22 lesdagen per jaar (4e lesjaar 29 lesdagen) en een totale studiebelasting van 226 ECT.

Voor deze opleiding mag je uitgaan van een studiebelasting van 4-6 uur per week, naast het volgen van de lesdagen. Deze studiebelasting bestaat uit:

 • Voorbereiding voor de volgende lesdag
 • Samenkomsten intervisiegroep
 • Leertherapie sessies
 • Praktijksessies met cliënten
 • Verslaglegging
Online leeromgeving

Online leeromgeving

Binnen onze online leeromgeving vind je al het lesmateriaal en informatie over de opleiding,  inclusief instructiefilmpjes.

Binnen de online leeromgeving kun je ook chat contact hebben met jouw medestudenten en jouw mentor.

Certificering

Certificering

SNRO accreditatie:

De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut  is geaccrediteerd  door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Accreditatietrajecten richten zich niet alleen op beoordeling ‘quality assurance’, maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit ‘quality enhancement’. SNRO-geaccrediteerde opleidingen worden erkend door alle beroepsverenigingen in de complementaire zorg.

FONG accreditatie:


De opleiding tot Psychodynamisch Therapeut en de Module Medische Basiskennis zijn erkend door de FONG. De FONG is de overkoepelende beroepsorganisatie binnen de complementaire zorg en zet zich in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de complementaire geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. De FONG komt in overleg met opleidingen en beroepsverenigingen tot erkende, onafhankelijk geëxamineerde en hoogkwalitatieve opleidingen op HBO niveau. Voor meer informatie kijk op www.fong.nl

NRTO Keurmerk

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Academie voor Psychodynamica voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

 

Beroepsverenigingen:

Er zijn een aantal beroepsverenigingen waar afgestudeerde Post-HBO therapeuten lid van kunnen worden. Deze beroepsverenigingen behartigen de belangen van de beroepsgroep en hun leden. Zij worden erkend door de meeste ziektekostenverzekeraars, waardoor consulten (deels) vergoed worden binnen de aanvullende zorgverzekeringen.

De Academie voor Psychodynamica wordt erkend door de beroepsverenigingen VBAG, FAGT, NBVH en LVNT, waardoor wij erkend worden door de meeste ziektezorgverzekeraars. De consulten van de aan onze opleiding afgestudeerde Post-HBO therapeuten vallen binnen de vergoedingssfeer voor de natuurgeneeskunde.

         

       

 

Studietaken

Studietaken

Naast het volgen van de lesdagen heb je elk lesjaar een aantal studietaken die je mag doen voor de verdere verdieping en ontwikkeling van jouw therapeutschap:

Persoonlijk jaarthema

Aan het begin van elk studiejaar bepaalt de student een persoonlijk jaarthema waaraan gewerkt gaat worden. Dit thema zal verder worden uitgediept tijdens de lesdagen en in de intervisiegroep. Vóór het einde van het lesjaar wordt hierover een themaverslag ingeleverd van vier pagina’s op A4 formaat.

Intervisie

Aan het begin van het lesjaar worden intervisiegroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband oefenen van interventietechnieken die tijdens de lesdagen worden gedoceerd. De intervisiegroepen komen minimaal eens per maand samen. Twee maal per jaar vindt de intervisie plaats onder leiding van een ervaren supervisor. Van elke samenkomst wordt een kort verslag ingeleverd van maximaal één pagina op A4 formaat.

Supervisie

Twee maal per studiejaar vinden praktijksessies plaats, waarin je laat zien dat je een therapiesessie kunt leiden met de tot dan toe geleerde technieken. Je krijgt daarbij feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van geleerde technieken en de therapeutische houding.

Tentamen

Twee maal per studiejaar wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de tot dan toe gedoceerde lesstof en de verplichte literatuur. Voor een overgang naar een volgend studiejaar dienen deze tentamens met een voldoende afgesloten te worden. Bij een onvoldoende is één herkansing mogelijk middels een hertentamen.

Leertherapie

Tijdens elk lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te volgen bij een erkende therapeut naar keuze. Doel is het persoonlijk thema uit te diepen en bekend te raken met de praktische werkwijze van andere therapeuten of therapievormen. Ervaringen worden opgenomen in het jaarthema-verslag.

Voortgangsgesprekken

Per studiejaar vinden één of meer persoonlijke voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt wederzijdse feedback gegeven over het functioneren van de student, de docenten en de organisatie van de opleiding.

Praktijkervaring

Tijdens het lesjaar wordt de student geacht vier therapiesessies te houden met vier cliënten van buiten de opleiding. Het doel hiervan is dat je door de praktijkervaring je eigen leerpunten als therapeut duidelijk krijgt. Hiervan wordt een verslag van twee pagina’s op A4 formaat ingeleverd.

Scriptie

In het derde lesjaar wordt een onderwerp gekozen voor de eindscriptie. De scriptie wordt in het vierde lesjaar ingeleverd en beoordeeld. Doel is dat de student leert een specifiek onderwerp uit te diepen, waardoor een verbinding ontstaat tussen theorie en praktijk.

Stage

Tijdens het 2e, 3e en 4e lesjaar word je geacht invulling te geven aan, in totaal 100 stage-uren. Hiertoe kun je assisteren in een eerste eerste- of tweedejaars lesgroep. Je kunt ook deelnemen aan een stage op de Hogeschool Utrecht, facultatieve intervisie op de academie, of zelf een stageplek zoeken buiten de opleiding.

Wil jij de therapeut worden die anderen helpt met het overwinnen van emotionele blokkades, het ontwikkelen van zelfinzicht en het creëren van duurzame verandering in hun leven?

Onze vierjarige opleiding tot Psychodynamisch Therapeut is een unieke reis naar inzicht, heling en groei.

Je leert krachtige therapeutische technieken met zelfvertrouwen in te zetten en anderen te helpen groeien naar zelfinzicht en een betekenisvol leven.

Hoe weet ik of een opleiding therapeut bij mij past?

Wat is het verschil tussen een éénjarige en een meerjarige opleiding?

Onze coachopleidingen duren ongeveer 10 maanden. In deze tijd leer je alle basiskennis en -technieken, benodigd om startbekwaam als coach aan de slag te kunnen. Onze opleiding tot Psychodynamisch Therapeut duurt vier jaar. Tijdens deze periode leer je alle kennis en technieken om als therapeut en coach aan de slag te kunnen. De eerste twee jaar zijn gericht op vakgericht onderwijs en zelfonderzoek. Het 3e en 4e lesjaar zijn gericht op thema gericht onderwijs en ontwikkeling van therapeutschap en het opbouwen van jouw therapeutische praktijk

Wat is het verschil tussen therapie en coaching?

Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de opleiding Psychodynamisch therapeut?

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde lesvakken?

Is de opleiding Psychodynamisch Therapeut erkend?

Kan ik mij als Psychodynamisch Therapeut aansluiten bij een beroepsvereniging?

Wie zijn mijn medestudenten?

Hoe groot zijn de lesgroepen?

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

Waar kan ik de lesroosters vinden?

Tot wanneer kan ik annuleren?

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Ik heb een vraag over de inhoud van het lesmateriaal, waar kan ik terecht?

Moet ik het studiemateriaal zelf aanschaffen?

Wat zijn de kosten van de opleiding Psychodynamisch Therapeut?

Zijn de opleidingskosten inclusief of exclusief BTW?

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Kan ik de opleiding therapeut in termijnen betalen?

Kan ik gebruik maken van een vroegboekkorting?

Staat de opleiding Psychodynamisch Therapeut in het UWV scholingsregister?

Wat moet ik doen om mijn diploma Psychodynamisch Therapeut te krijgen?

Hoeveel kosten de tentamens?

Is deelname aan de tentamens verplicht?

Waar vindt het tentamen plaats?

Hoe kan ik mij afmelden voor het tentamen?

Hoe lang worden mijn tentamens bewaard?

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn tentamen?

Kan ik de resultaten van mijn tentamen inzien?

Waar vind ik het examenreglement?

Kan ik een hertentamen doen?

Wat is het verschil tussen een diploma, certificaat of bewijs van deelname?

Waar vinden de lesdagen plaats?

Waar kan ik mij afmelden voor een lesdag?

Hoe kan ik een lesdag inhalen?

Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Kan ik parkeren bij de leslocatie?

Is de leslocatie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Vinden er lesdagen plaats tijdens schoolvakanties?

Hoe kom ik in contact met mijn docenten en medestudenten?

Is de lunch tijdens de lesdagen inbegrepen?

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?

Hebben jullie een klachtenregeling?

Is lid worden van een beroepsvereniging verplicht?

Wat zijn EC’s?

Moet ik aan de WKKGZ voldoen?

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Worden consulten van een Psychodynamisch Therapeut vergoed door de zorgverzekeraars?

Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Heeft het zin om als therapeutlid te worden van een beroepsvereniging?

Als je niet bent aangesloten bij een beroepsvereniging, kun je dan wel WKKGZ aanvragen?

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Hoe kom ik in aanmerking voor BTW vrijstelling?

Wat houdt Post-HBO in?

Liesbeth van der Vliet

Liesbeth van der Vliet

Opleidingsadvies

 

info@psychodynamica.nl033 277 88 73

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur

Sfeerimpressie

Nog geen opleidingskeuze gemaakt?

Introductiedagen

De beste manier om een volledige indruk van onze opleiding te krijgen is door deel te nemen aan een introductiedag. Deze dag geeft een goede indruk van de inhoud van de opleiding en een mogelijkheid kennis te maken met onze docenten en mentoren. Als je niet kunt deelnemen aan een introductiedag, ben je uiteraard van harte welkom voor een persoonlijk oriëntatiegesprek.
De eerstvolgende introductiedagen zijn op:

 • Zaterdag 29 juni 2024
 • Zaterdag 31 augustus 2024
 • Zaterdag 5 oktober 2024

De introductiedag start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen €30,- (inclusief koffie, thee en lunch).

Ik meld mij aan voor de introductiedag

Andere opleidingen

Project ME

Familieopstellingen

Professioneel Coach

Leefstijlcoach

Kindercoach

Ademcoach

Lichaamsgericht Coach

Coachend Leiderschap

Professioneel Trainer