banner

Opleiding Familieopstellingen

 • Al 19 jaar de beste in systemische opleidingen
 • Praktijkgerichte opleiding met diepgang
 • Kleinschalig en persoonlijk
 • Geen voorkennis vereist
 • Schrijf nu in, betaal na de eerste lesdag
 • NOBCO erkende nascholing

In het kort

Niveau
Post-HBO
Duur
9 maanden
Locatie
Koetshuis Scherpenzeel
Studiebelasting
4 uur per week
Investering
€3885,-Profiteer van de vroegboekkorting

Meer informatie?

Marlou van Maagdenburg

Opleidingsadvies

Loading...

Nog geen opleidingskeuze gemaakt?

Introductiemiddagen

De beste manier om een volledige indruk van onze opleiding te krijgen is door deel te nemen aan een introductiemiddag. Hierdoor krijg je een goede indruk van de inhoud van de opleiding en je maakt kennis met onze docenten en mentoren. Als je niet kunt deelnemen aan een introductiemiddag, ben je uiteraard van harte welkom voor een persoonlijk oriëntatiegesprek.

De eerstvolgende introductiemiddagen zijn op:

 • Dinsdag 28 mei 2024
 • Vrijdag 21 juni 2024
 • Woensdag 11 september 2024
 • Maandag 7 oktober 2024

De introductiemiddag start om 13.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Deelname is gratis.

Ik meld mij aan voor de introductiemiddag

Omschrijving opleiding Familieopstellingen

Wil jij je systemische kennis verbreden en verdiepen? Dan is de opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen zeker iets voor jou!

Middels deze opleiding zul je een Systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen eigen maken. Je leert familieopstellingen te begeleiden in groepen en hoe deze methode toegepast kan worden in een individuele situatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan de benodigde grondhouding voor dit mooie en verdiepende werk.

 

Algemeen

Algemeen

Tijdens de opleiding Familieopstellingen leer je in 16 intensieve lesdagen hoe je zelf Familieopstellingen en Organisatieopstellingen begeleidt. Je leert alle benodigde kennis en vaardigheden om opstellingen te begeleiden en je leert hoe je individueel systemisch werkt. Tevens ga je ontdekken of er nog mogelijke blokkades bij jouzelf zijn, om verdiepend met opstellingen te kunnen werken.

Je ontwikkelt tijdens de opleiding een authentieke basis, waardoor je vol zelfvertrouwen Familie- en Organisatieopstellingen zult begeleiden.

Voordelen

Waarom kiezen voor de opleiding Familieopstellingen?

 • Integrale benadering:Inhoudelijke theoretische kennis wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Kleinschalig
  De Academie voor Psychodynamica is een kleinschalig opleidingsinstituut, waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor onze studenten.
 • Persoonlijke ontwikkeling:Een succesvol systemisch begeleider is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze  opleiding.
 • NOBCO erkende nascholing: Als je aangesloten bent bij de NOBCO, verdien je met deze opleiding 96 PE punten.
Onze docenten

Klik op de foto’s voor meer informatie

Nicole van Leeuwen

Justin Cooper

Marlou van Maagdenburg

Investering

Investering (inclusief digitale syllabus)€3885,-
Of betaal in 4 termijnen van€996,-
 • Additionele kosten voor studieboeken (± 30,=)
 • Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het collegegeld in vier termijnen, tegen 100 Euro meerkosten.
 • Het collegegeld is aan een halfjaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
 • Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen.

Vroegboekkorting:

Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijg je 200 Euro vroegboekkorting.

Facturatie:

De factuur voor de opleidingskosten wordt na de eerste lesdag toegestuurd. Wil je de factuur eerder ontvangen, dan kun je dat bij inschrijving aangeven.

Belastingvoordeel:

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

Betaling door werkgever:

Mogelijk heeft jouw werkgever een opleidingsbudget waarmee jij je kunt ontwikkelen en mogelijk doorgroeien binnen jouw carrière. Je kunt nagaan wat de mogelijkheden zijn binnen jouw organisatie door je arbeidsvoorwaarden erop na te slaan of door dit na te vragen bij je leidinggevende of HR. Indien gewenst kunnen wij een offerte opstellen voor jouw werkgever.

Jouw opleiding betaald krijgen door het UWV

Het UWV heeft met Psychodynamica een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van scholing. Bekijk hier het stappenplan om een opleiding via het UWV vergoed te kunnen krijgen.

Lesprogramma

Lesprogramma:

Het lesprogramma van de opleiding Familieopstellingen is verdiepend, breed en compleet. Hieronder vind je een overzicht van de lesvakken welke aan bod komen.

De basisprincipes van het systemisch werk

In het eerste blok maak je kennis met de vier basisprincipes van het systemische werk. Vanuit deze principes leer je om gericht waar te nemen. Wanneer je leert waarnemen vanuit deze principes is het mogelijk om in het volgende blok de fenomenologische waarneming te verdiepen. Het zijn de richtlijnen van het systemische werk.

Verder leer je in dit blok te werken met het systemisch interview:

 • Wat is het verschil met een individueel gericht interview?
 • Hoe krijg je de systemische vraagstelling helder?

Naast het interview besteden we aandacht aan het maken van een genogram, waardoor er al veel systemische patronen duidelijk kunnen worden. Vervolgens zullen we een begin maken met het bestuderen van de verschillende vormen van het geweten. Wat zijn de verschillen en hoe werkt dit geweten door in een opstelling. Hoe werkt het geweten in je eigen systeem? Tot slot besteden we aandacht aan binding, de magische liefde en de doorwerking hiervan.


Individuele opstellingen

Met behulp van poppetjes, sjablonen en visualisaties  kunnen opstellingen ook in een individuele situatie toegepast worden. Wat is het verschil met een groepssituatie, wat zijn de beperkingen, wat zijn de voordelen hiervan?

Iedere methode zal gedemonstreerd worden waarna er in kleine groepjes geoefend wordt.


Het helen van de moeder- en vaderwond

In dit blok gaan we de relatie met onze ouders onderzoeken. Wanneer onze ouders niet emotioneel beschikbaar zijn en/of er sprake is van een onveilige en dysfunctionele hechting met de ouders, ontstaat er een moeder- en vaderwond. Centraal hierbij is de onderbroken uitreiking. Het kind heeft het uitreiken naar de ouder(s) opgegeven omdat het te pijnlijk is geworden om de afwijzing te verdragen. Daarnaast ontwikkelt het kind een strategie om de liefde van haar ouders te krijgen en ook haar liefde aan haar ouders te geven.

Het zichtbaar maken en erkennen van deze onderbroken uitreiking en verborgen liefde, staat centraal in dit blok. Van daaruit kunnen we de nodige stappen zetten om de verbinding te herstellen met zowel de onderliggende pijn en verlangens van het kind als de verbinding met de (innerlijke) ouders. Dit blok staat in het teken van jouw eigen proces.


Organisatie opstellingen

Dit blok staat in het teken van verschillende werkvormen die we kunnen gebruiken in het opstellingenwerk. Hierin komen o.a. organisatie-, blinde-, structuur- en procesgeoriënteerde opstellingen aan de orde.

Structuuropstellingen zijn bijzonder behulpzaam om patronen te verhelderen en losser te maken. We maken dan gebruik van abstracte elementen, zoals het Ik, het Zelf, het Thema waar het om gaat en het Thema achter het thema. Bij structuuropstellingen wordt er vaak verdekt gewerkt, zonder dat iemand (de cliënt) de inhoud vooraf openbaart.

De mogelijkheden zijn heel divers en hebben een diepgaande werking.


Familielot en daders/slachtoffers

In dit lesblok gaan we werken met het familielot. Ieder mens draagt zaken met zich mee die vanuit het familiesysteem komen, soms al generaties lang. Dit maakt dat we onvrij zijn in het maken van onze eigen keuzes en vanuit de loyaliteit voor het familiesysteem blijven we dit, zo nodig, ons hele leven doen.

Door te werken met het familielot kunnen we zaken weer terugleggen, daar waar ze thuishoren en in vrijheid verder ons eigen pad bewandelen. Hier zullen we ook oefenen met de idiomen. Idiomen raken de kern van erkennen. Erkennen is nodig om los te kunnen laten en heeft een ongelooflijk diepe werking.

Tevens gaan we in op de dynamiek tussen dader en slachtoffer. We zullen veel praktisch werken met de voorbeelden die vanuit onze eigen systemen voortkomen. We zullen de dynamiek bestuderen, interventies testen en het effect daarvan ervaren. Welke interventie maakt dat de energie weer vrij kan stromen?


Man/vrouw energie in opstellingen

Ongeacht onze gender en seksuele geaardheid, hebben we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons en dat geldt voor elk systeem.

In dit blok verdiepen we ons in de alchemie en onderlinge dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe we dit systemisch kunnen inzetten. Erg belangrijk in relaties en familie dynamieken, maar zeker ook van belang in andere vormen van opstellingen.

We werken eerst met het medicijn wiel en de innerlijke familie (je innerlijke man, vrouw, jongen en meisje) en vervolgens duiken we in de fascinerende wereld van relatiedynamieken.

Maximaal 4 studenten kunnen hun partners meenemen voor een relatieopstelling. Dit zijn diepgaande en helende opstellingen waar geen relatietherapie tegenop kan. Echt een aanrader!


Zelf opstellingen begeleiden

Thema’s die hier (opnieuw) aandacht krijgen zijn:

 • de systemische vraagstelling helder krijgen
 • de start van een opstelling
 • het zoeken en zichtbaar maken van de dynamiek
 • wat zijn keuzemomenten
 • oplossingen m.b.t. verbale uitspraken en non-verbale
  rituelen
 • basispresentie en vaardigheden van de opsteller


Integratie en afsluiting

Wat heb je geleerd en ontwikkeld tijdens de opleiding? Hoe past dit binnen je huidige levens- en beroepservaring? Welke thema’s hebben nog aandacht nodig voor jou? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wat wil je met dit werk? Al deze vragen krijgen een plek binnen dit laatste blok. Als afronding maakt iedereen zijn eigen eindevaluatie en krijgt persoonlijk feedback.

Studietaken

Praktijkgroepen

Aan het begin van de opleiding worden praktijkgroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband intrainen van technieken die op de lesdagen gedoceerd worden. De praktijkgroepen komen minimaal eens per maand samen.

Studiebelasting

Studiebelasting:

 

StudiebelastingSBU’s
College (16 lesdagen)112
Intervisie (8×4 u.)32
Thuisstudie90
Totaal234

 

Accreditatie

Accreditatie:

NOBCO erkende nascholing:

Als je aangesloten bent bij de NOBCO, verdien je met deze opleiding 96 PE punten.


NBVH erkende nascholing:

Als je aangesloten bent bij de NBVH, verdien je met deze nascholing 90 punten.


NRTO-registratie:

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Academie voor Psychodynamica voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

 

CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Deelname aan de opleiding Familieopstellingen wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO denkniveau en openstaand voor zelfreflectie en feedback.

Als je niet hebt deelgenomen aan een introductiemiddag, word je uitgenodigd voor een intake gesprek.

Einddoelen

Einddoelen opleiding Familieopstellingen

 • Je kunt effectief communiceren en kaders stellen
 • Je kunt zelfstandig systemische opstellingen begeleiden
 • Je kunt 1 op 1 systemisch werken
 • Je kunt reflecteren op eigen handelen
 • Je herkent systemische verstrikkingen
 • Je kunt werken met systemische rituelen en interventies
 • Je kunt inzicht geven naar het systeem van herkomst
Opleidingslocatie

Scherpenzeel – ‘Landgoed Huize Scherpenzeel’

De lessen vinden plaats in het kasteel en het koetshuis op het ‘Landgoed Huize Scherpenzeel’. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

 

Veelgestelde vragen

Studiekeuze:

Hoe weet ik of een opleiding Familieopstellingen bij mij past?

De meest belangrijke informatie over onze opleiding Familieopstellingen, vind je in de opleidingsbrochure. Om een nog betere indruk van de opleiding te krijgen, kun je het best deelnemen aan een introductiemiddag. Hier krijg je informatie over de inhoud van de opleiding Familieopstellingen en maak je kennis met enkele docenten en de leslocatie.

Wat is het verschil tussen een éénjarige en een meerjarige opleiding?

Onze opleiding Familieopstellingen duurt ongeveer 8 maanden. In deze tijd leer je alle basiskennis en -technieken, benodigd om startbekwaam als systeem opsteller aan de slag te kunnen.

Onze opleiding tot Psychodynamisch Therapeut duurt vier jaar. Tijdens deze periode leer je alle kennis en technieken om als therapeut en coach aan de slag te kunnen. De eerste twee jaar zijn gericht op vakgericht onderwijs en zelfonderzoek. Het 3e en 4e lesjaar zijn gericht op thema gericht onderwijs en ontwikkeling van therapeutschap en het opbouwen van jouw therapeutische praktijk

Wat is het verschil tussen familieopstellingen en coaching?

Bij coaching kijken we vooral naar hoe je het probleem (coachvraag) in het heden ervaart en wat we nu kunnen doen om daar verbetering in te brengen. Hierbij kijken we naar Wie ben ik? Wat wil ik? En Wat kan ik?

Bij familieopstellingen gaan we vooral op zoek naar wat er mis is gegaan binnen het systeem. Middels opstellingen met representanten, kijken we aan de hand van de vier basisprincipes naar wat er hersteld kan worden binnen het systeem.

 

Inschrijving:

Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit onze opleidingen, organiseren wij meerdere keren per jaar introductie (mid)dagen. Tijdens deze dagen kun je presentaties van de specifieke opleidingen bijwonen en kennismaken met onze docenten en medewerkers. Inschrijven voor onze intro’s kan via deze link. https://www.psychodynamica.nl/introductiedagen/

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseurs.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Familieopstellingen?

 Vooropleiding

Voor deelname aan onze opleiding Familieopstellingen vragen wij een HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen

Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen

Voor al onze opleidingen geldt dat fysieke beperkingen in principe geen belemmering hoeven te zijn voor het volgen van een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. De meeste lesruimtes zijn rolstoel toegankelijk. Met zwangerschap wordt, indien nodig, voldoende rekening gehouden.

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de opleiding Familieopstellingen?

Contacturen

Voor de opleiding Familieopstellingen geldt dat je gemiddeld één lesblok van twee dagen per maand hebt. Je hebt 6 effectieve lesuren per lesdag, waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)

SBU’s bestaan uit contacturen maal een factor voor voorbereiding of literatuurstudie. EC’s staan voor European Credits, waarbij een EC staat voor 28 studie uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen van het lesmateriaal en de literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je medestudenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal SBU’s en EC’s.

Verhouding theorie-praktijk

De opleiding Familieopstellingen heeft een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de opleiding Familieopstellingen te combineren met een (fulltime) baan?

De meeste van onze studenten combineren de opleiding Familieopstellingen met een baan. Zij die fulltime werken kiezen vaak voor een weekendopleiding. Zij die meer tijd beschikbaar hebben, kiezen vaak voor een doordeweekse opleiding.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde lesvakken?

Het is voor individuele lessen binnen de opleiding Familieopstellingen niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. Voor hen die een vervolgopleiding volgen binnen ons instituut, zijn vaak wel bepaalde vrijstellingen van toepassing.

Is de opleiding Familieopstellingen erkend?

Als je aangesloten bent bij de NOBCO, dan kun je de opleiding Familieopstellingen gebruiken om PE punten te verzamelen .

Wie zijn mijn medestudenten?

Het profiel van een gemiddelde student binnen de opleiding Familieopstellingen is; tussen de 20 en 50 jaar, werkend (fulltime of deeltijd), wil graag anderen helpen en is op zoek naar verdieping. De achtergronden van onze studenten zijn zeer divers; onderwijs, maatschappelijk werk, bankwezen, HRM en IT.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met de opleiding Familieopstellingen?

Met een diploma Familieopstellingen van de Academie voor Psychodynamica kun je:

 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van Familie- en Organisatieopstellingen.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Waar kan ik de lesroosters vinden?

Deze vind je op de betreffende opleidingspagina bij ‘startdata eerstvolgende opleidingen’. Hier vind je bij elke opleiding Familieopstellingen een link naar het lesrooster.

Tot wanneer kan ik annuleren?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens het consumentenrecht, deelname aan de opleiding Familieopstellingen kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

 

Studiemateriaal

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Na inschrijving via onze website ontvang je van ons een bevestigingsmail met een toegangscode voor jouw persoonlijke account. Ongeveer 2 weken voorafgaand van de eerste lesdag heb je toegang tot de digitale leeromgeving. Hier vind je al het benodigde lesmateriaal voor de opleiding Familieopstellingen.

Ik heb een vraag over de inhoud van het lesmateriaal, waar kan ik terecht?

Voor vragen over de inhoud van het lesmateriaal van de opleiding Familieopstellingen, kun je terecht bij de betreffende docent.

Moet ik het studiemateriaal zelf aanschaffen?

Het digitale studiemateriaal van de opleiding is inbegrepen in de prijs van de opleiding Familieopstellingen. Studieboeken dien je zelf aan te schaffen. Zie hiervoor ‘studiekosten’ op de betreffende opleidingspagina.

 

Financiële zaken

Wat zijn de kosten van de opleiding Familieopstellingen?

De studiekosten zijn inclusief het digitale lesmateriaal. Bijkomende kosten worden vermeld op de opleidingspagina onder het kopje ‘studiekosten’. Bijkomende kosten bestaan uit:

Literatuur

Enkele boeken worden aangemerkt als verplichte literatuur. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen, maar moeten wel worden gelezen. Binnen het lesmateriaal wordt soms verwezen naar aanbevolen boeken. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding Familieopstellingen.

Lunch
In Scherpenzeel bieden wij je tijdens de pauzes koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen.

Vroegboekkorting:

Voor hen die zich minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding Familieopstellingen inschrijven, bieden wij een vroegboekkorting van 200 Euro.

Zijn de opleidingskosten inclusief of exclusief BTW?

Als opleidingsinstituut zijn wij vrijgesteld van BTW. Op onze facturen voor het lesgeld is daarom 0% BTW vermeld. Over de bijkomende kosten als boeken en leercoaching kan evt. wel BTW geheven worden.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Onze betalingsvoorwaarden kun je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Kan ik de opleiding Familieopstellingen in termijnen betalen?

Het is mogelijk om de opleiding Familieopstellingen in 4 termijnen te betalen, meerkosten hiervoor bedragen 100 Euro. Op het inschrijfformulier op de website kun je aangeven of je vooraf of in 4 termijnen wilt betalen.

Kan ik gebruik maken van een vroegboekkorting?

Ja dat kan. Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding Familieopstellingen inschrijft, kom je in aanmerking voor een vroegboekkorting van 200 Euro.

Staat de opleiding Familieopstellingen in het UWV scholingsregister?

De afgelopen jaren hebben veel studenten met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

De opleiding Familieopstellingen staat in het UWV scholingsregister, zie voor details het UWV stappenplan.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

 

Examens

Wat moet ik doen om mijn diploma Kindercoach te krijgen?

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kun je de gemiste lesdag binnen een andere lesgroep inhalen.

Intervisie

Binnen de opleiding Familieopstellingen worden intervisiegroepen gevormd. Je wordt tijdens de opleiding geacht om deel te nemen aan minimaal 8 intervisiebijeenkomsten.

Wanneer ontvang ik mijn diploma Familieopstellingen?

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je bent geslaagd voor het examen je diploma Kindercoach per post.

 

Lesdagen

Waar vinden de lesdagen plaats?

De meeste opleidingen Familieopstellingen vinden plaats op onze basislocatie in Scherpenzeel. Sommige opleidingen Familieopstellingen vinden plaats op onze leslocaties in Sassenheim of Tilburg. Inhaallessen vinden plaats in Scherpenzeel.

Waar kan ik mij afmelden voor een lesdag?

Als je onverhoopt een lesdag van de opleiding Familieopstellingen moet missen, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar ons secretariaat: info@psychodynamica.nl

Hoe kan ik een lesdag inhalen?

Stuur een email naar info@psychodynamica.nl met jouw naam, lesgroep en de lesdagcode van de in te halen lesdag. Hierna zal het secretariaat per mail aangeven waar, wanneer en in welke lesgroep je de betreffende les kunt inhalen. Je kunt ook ‘voorhalen’; wanneer je al weet dat je in de toekomst een  lesdag gaat missen, b.v. vanwege een vakantie.

Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Onze basisleslocatie is in Scherpenzeel.

Burgemeester Royaardslaan 3
3925 GG Scherpenzeel

Kan ik parkeren bij de leslocatie?

Bij onze leslocaties kun je gratis parkeren

Is de leslocatie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Onze leslocaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie hiervoor ‘leslocatie’ op de opleidingspagina Familieopstellingen.

Vinden er lesdagen plaats tijdens schoolvakanties?

Tijdens de zomervakantie van half juli tot half augustus vinden er geen lessen plaats, dit geldt ook voor de periode kerst en oud en nieuw. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de schoolvakanties en regio gebonden vakanties.

Hoe kom ik in contact met mijn docenten en medestudenten?

Na inschrijving krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving. Hier kun je middels de chatfunctie in contact komen met de docenten en medestudenten uit jouw lesgroep.

Is de lunch tijdens de lesdagen inbegrepen?

Voor de lesgroepen Familieopstellingen in Scherpenzeel geldt dat wij zorgen voor koffie, thee en koekjes. De lunch is niet inbegrepen. De meeste studenten nemen zelf een lunch mee of maken gebruik van een van de horeca gelegenheden op loopafstand van de leslocatie. Voor de lesgroepen die les hebben in Sassenheim of Tilburg geldt dat de catering, inclusief de lunch, inbegrepen is.

 

Overige vragen

Kan ik mijn opleiding Familieopstellingen tijdelijk onderbreken?

Het kan voorkomen dat je de opleiding Familieopstellingen tijdelijk moet onderbreken vanwege b.v. een zwangerschap of ziekte. Wij bieden de mogelijkheid om binnen 1 jaar weer aan te sluiten bij een volgende lesgroep, mits er bij de start van die lesgroep plaats over is. Kosten voor overstappen naar een andere lesgroep bedragen in dat geval 300 Euro.

Hebben jullie een klachtenregeling?

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te vinden. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten. Bekijk hier onze klachtenprocedure. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO.

Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt.

Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn een aantal beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Coach, Professioneel Coach, Kindercoach en Leefstijlcoach zijn vrije beroepen.

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn behoorlijk prijzig. Als je als Familieopsteller lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl.

Wat is een ethische code?

Een ethische code is een set van gedragsregels die je van een Familieopsteller mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de ethische gedragscode van de NRTO (zie NTRO keurmerk) op onze website. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels waar de vereniging voor staat.

Wat houdt Post-HBO in?

In Nederland maken we onderscheid tussen 2 soorten opleidingen: Regulier en particulier.

Regulier onderwijs wordt geaccrediteerd door de NVAO en is dan een opleidingsinstituut dat valt onder de overheid. Deze opleidingen worden geregistreerd in het CROHO. DUO is de beheerder van CROHO. Voor deze opleiding kun je studiefinanciering bij de overheid (via DUO) aanvragen).

Particuliere opleidingsinstituten moeten zelf bepalen of ze een accreditatie op hbo of mbo willen en daarvoor moeten ze ook een particulier (dus niet gesubsidieerde) instantie raadplegen. NOBCO en BLCN zijn bv. zulke instanties. Hoewel zij dezelfde criteria hanteren als bij het reguliere onderwijs geldt dit niet als regulier. Daarom heten deze opleiding ook Post-hbo of Post-mbo. Dientengevolge kunnen deze opleidingen ook niet ingeschreven worden in het CROHO. Dus vallen ze niet onder DUO. Dus kun je niet bij de overheid een financiering aanvragen.

 

Waarom een CPION diploma?

Het CPION diploma geeft aan dat je een officieel geaccrediteerde post-hbo opleiding hebt gevolgd. Je diploma wordt dan gekenmerkt met een nummer en ingeschreven in het post-hbo register.
Dit dient als een bewijs. Soms vragen werkgevers hierom of wil je dat zelf officieel bevestigd hebben.

 

Algemeen
Voordelen
Onze docenten
Investering
Lesprogramma
Studietaken
Studiebelasting
Accreditatie
Toelatingscriteria
Einddoelen
Opleidingslocatie
Veelgestelde vragen

Algemeen

Tijdens de opleiding Familieopstellingen leer je in 16 intensieve lesdagen hoe je zelf Familieopstellingen en Organisatieopstellingen begeleidt. Je leert alle benodigde kennis en vaardigheden om opstellingen te begeleiden en je leert hoe je individueel systemisch werkt. Tevens ga je ontdekken of er nog mogelijke blokkades bij jouzelf zijn, om verdiepend met opstellingen te kunnen werken.

Je ontwikkelt tijdens de opleiding een authentieke basis, waardoor je vol zelfvertrouwen Familie- en Organisatieopstellingen zult begeleiden.

Waarom kiezen voor de opleiding Familieopstellingen?

 • Integrale benadering:Inhoudelijke theoretische kennis wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Kleinschalig
  De Academie voor Psychodynamica is een kleinschalig opleidingsinstituut, waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor onze studenten.
 • Persoonlijke ontwikkeling:Een succesvol systemisch begeleider is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze  opleiding.
 • NOBCO erkende nascholing: Als je aangesloten bent bij de NOBCO, verdien je met deze opleiding 96 PE punten.

Klik op de foto’s voor meer informatie

Nicole van Leeuwen

Justin Cooper

Marlou van Maagdenburg

Investering (inclusief digitale syllabus)€3885,-
Of betaal in 4 termijnen van€996,-
 • Additionele kosten voor studieboeken (± 30,=)
 • Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het collegegeld in vier termijnen, tegen 100 Euro meerkosten.
 • Het collegegeld is aan een halfjaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
 • Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen.

Vroegboekkorting:

Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijg je 200 Euro vroegboekkorting.

Facturatie:

De factuur voor de opleidingskosten wordt na de eerste lesdag toegestuurd. Wil je de factuur eerder ontvangen, dan kun je dat bij inschrijving aangeven.

Belastingvoordeel:

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

Betaling door werkgever:

Mogelijk heeft jouw werkgever een opleidingsbudget waarmee jij je kunt ontwikkelen en mogelijk doorgroeien binnen jouw carrière. Je kunt nagaan wat de mogelijkheden zijn binnen jouw organisatie door je arbeidsvoorwaarden erop na te slaan of door dit na te vragen bij je leidinggevende of HR. Indien gewenst kunnen wij een offerte opstellen voor jouw werkgever.

Jouw opleiding betaald krijgen door het UWV

Het UWV heeft met Psychodynamica een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van scholing. Bekijk hier het stappenplan om een opleiding via het UWV vergoed te kunnen krijgen.

Lesprogramma:

Het lesprogramma van de opleiding Familieopstellingen is verdiepend, breed en compleet. Hieronder vind je een overzicht van de lesvakken welke aan bod komen.

De basisprincipes van het systemisch werk

In het eerste blok maak je kennis met de vier basisprincipes van het systemische werk. Vanuit deze principes leer je om gericht waar te nemen. Wanneer je leert waarnemen vanuit deze principes is het mogelijk om in het volgende blok de fenomenologische waarneming te verdiepen. Het zijn de richtlijnen van het systemische werk.

Verder leer je in dit blok te werken met het systemisch interview:

 • Wat is het verschil met een individueel gericht interview?
 • Hoe krijg je de systemische vraagstelling helder?

Naast het interview besteden we aandacht aan het maken van een genogram, waardoor er al veel systemische patronen duidelijk kunnen worden. Vervolgens zullen we een begin maken met het bestuderen van de verschillende vormen van het geweten. Wat zijn de verschillen en hoe werkt dit geweten door in een opstelling. Hoe werkt het geweten in je eigen systeem? Tot slot besteden we aandacht aan binding, de magische liefde en de doorwerking hiervan.


Individuele opstellingen

Met behulp van poppetjes, sjablonen en visualisaties  kunnen opstellingen ook in een individuele situatie toegepast worden. Wat is het verschil met een groepssituatie, wat zijn de beperkingen, wat zijn de voordelen hiervan?

Iedere methode zal gedemonstreerd worden waarna er in kleine groepjes geoefend wordt.


Het helen van de moeder- en vaderwond

In dit blok gaan we de relatie met onze ouders onderzoeken. Wanneer onze ouders niet emotioneel beschikbaar zijn en/of er sprake is van een onveilige en dysfunctionele hechting met de ouders, ontstaat er een moeder- en vaderwond. Centraal hierbij is de onderbroken uitreiking. Het kind heeft het uitreiken naar de ouder(s) opgegeven omdat het te pijnlijk is geworden om de afwijzing te verdragen. Daarnaast ontwikkelt het kind een strategie om de liefde van haar ouders te krijgen en ook haar liefde aan haar ouders te geven.

Het zichtbaar maken en erkennen van deze onderbroken uitreiking en verborgen liefde, staat centraal in dit blok. Van daaruit kunnen we de nodige stappen zetten om de verbinding te herstellen met zowel de onderliggende pijn en verlangens van het kind als de verbinding met de (innerlijke) ouders. Dit blok staat in het teken van jouw eigen proces.


Organisatie opstellingen

Dit blok staat in het teken van verschillende werkvormen die we kunnen gebruiken in het opstellingenwerk. Hierin komen o.a. organisatie-, blinde-, structuur- en procesgeoriënteerde opstellingen aan de orde.

Structuuropstellingen zijn bijzonder behulpzaam om patronen te verhelderen en losser te maken. We maken dan gebruik van abstracte elementen, zoals het Ik, het Zelf, het Thema waar het om gaat en het Thema achter het thema. Bij structuuropstellingen wordt er vaak verdekt gewerkt, zonder dat iemand (de cliënt) de inhoud vooraf openbaart.

De mogelijkheden zijn heel divers en hebben een diepgaande werking.


Familielot en daders/slachtoffers

In dit lesblok gaan we werken met het familielot. Ieder mens draagt zaken met zich mee die vanuit het familiesysteem komen, soms al generaties lang. Dit maakt dat we onvrij zijn in het maken van onze eigen keuzes en vanuit de loyaliteit voor het familiesysteem blijven we dit, zo nodig, ons hele leven doen.

Door te werken met het familielot kunnen we zaken weer terugleggen, daar waar ze thuishoren en in vrijheid verder ons eigen pad bewandelen. Hier zullen we ook oefenen met de idiomen. Idiomen raken de kern van erkennen. Erkennen is nodig om los te kunnen laten en heeft een ongelooflijk diepe werking.

Tevens gaan we in op de dynamiek tussen dader en slachtoffer. We zullen veel praktisch werken met de voorbeelden die vanuit onze eigen systemen voortkomen. We zullen de dynamiek bestuderen, interventies testen en het effect daarvan ervaren. Welke interventie maakt dat de energie weer vrij kan stromen?


Man/vrouw energie in opstellingen

Ongeacht onze gender en seksuele geaardheid, hebben we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons en dat geldt voor elk systeem.

In dit blok verdiepen we ons in de alchemie en onderlinge dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe we dit systemisch kunnen inzetten. Erg belangrijk in relaties en familie dynamieken, maar zeker ook van belang in andere vormen van opstellingen.

We werken eerst met het medicijn wiel en de innerlijke familie (je innerlijke man, vrouw, jongen en meisje) en vervolgens duiken we in de fascinerende wereld van relatiedynamieken.

Maximaal 4 studenten kunnen hun partners meenemen voor een relatieopstelling. Dit zijn diepgaande en helende opstellingen waar geen relatietherapie tegenop kan. Echt een aanrader!


Zelf opstellingen begeleiden

Thema’s die hier (opnieuw) aandacht krijgen zijn:

 • de systemische vraagstelling helder krijgen
 • de start van een opstelling
 • het zoeken en zichtbaar maken van de dynamiek
 • wat zijn keuzemomenten
 • oplossingen m.b.t. verbale uitspraken en non-verbale
  rituelen
 • basispresentie en vaardigheden van de opsteller


Integratie en afsluiting

Wat heb je geleerd en ontwikkeld tijdens de opleiding? Hoe past dit binnen je huidige levens- en beroepservaring? Welke thema’s hebben nog aandacht nodig voor jou? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wat wil je met dit werk? Al deze vragen krijgen een plek binnen dit laatste blok. Als afronding maakt iedereen zijn eigen eindevaluatie en krijgt persoonlijk feedback.

Praktijkgroepen

Aan het begin van de opleiding worden praktijkgroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband intrainen van technieken die op de lesdagen gedoceerd worden. De praktijkgroepen komen minimaal eens per maand samen.

Studiebelasting:

 

StudiebelastingSBU’s
College (16 lesdagen)112
Intervisie (8×4 u.)32
Thuisstudie90
Totaal234

 

Accreditatie:

NOBCO erkende nascholing:

Als je aangesloten bent bij de NOBCO, verdien je met deze opleiding 96 PE punten.


NBVH erkende nascholing:

Als je aangesloten bent bij de NBVH, verdien je met deze nascholing 90 punten.


NRTO-registratie:

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Academie voor Psychodynamica voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

 

CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

Toelatingscriteria

Deelname aan de opleiding Familieopstellingen wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO of HBO denkniveau en openstaand voor zelfreflectie en feedback.

Als je niet hebt deelgenomen aan een introductiemiddag, word je uitgenodigd voor een intake gesprek.

Einddoelen opleiding Familieopstellingen

 • Je kunt effectief communiceren en kaders stellen
 • Je kunt zelfstandig systemische opstellingen begeleiden
 • Je kunt 1 op 1 systemisch werken
 • Je kunt reflecteren op eigen handelen
 • Je herkent systemische verstrikkingen
 • Je kunt werken met systemische rituelen en interventies
 • Je kunt inzicht geven naar het systeem van herkomst

Scherpenzeel – ‘Landgoed Huize Scherpenzeel’

De lessen vinden plaats in het kasteel en het koetshuis op het ‘Landgoed Huize Scherpenzeel’. Ondanks de rustige ligging is het centrum van Scherpenzeel slechts enkele loopminuten verwijderd. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de buslijn Amersfoort-Veenendaal stopt bij ons voor de deur. Tevens beschikken we over gratis parkeergelegenheid op het landgoed.

 

Studiekeuze:

Hoe weet ik of een opleiding Familieopstellingen bij mij past?

De meest belangrijke informatie over onze opleiding Familieopstellingen, vind je in de opleidingsbrochure. Om een nog betere indruk van de opleiding te krijgen, kun je het best deelnemen aan een introductiemiddag. Hier krijg je informatie over de inhoud van de opleiding Familieopstellingen en maak je kennis met enkele docenten en de leslocatie.

Wat is het verschil tussen een éénjarige en een meerjarige opleiding?

Onze opleiding Familieopstellingen duurt ongeveer 8 maanden. In deze tijd leer je alle basiskennis en -technieken, benodigd om startbekwaam als systeem opsteller aan de slag te kunnen.

Onze opleiding tot Psychodynamisch Therapeut duurt vier jaar. Tijdens deze periode leer je alle kennis en technieken om als therapeut en coach aan de slag te kunnen. De eerste twee jaar zijn gericht op vakgericht onderwijs en zelfonderzoek. Het 3e en 4e lesjaar zijn gericht op thema gericht onderwijs en ontwikkeling van therapeutschap en het opbouwen van jouw therapeutische praktijk

Wat is het verschil tussen familieopstellingen en coaching?

Bij coaching kijken we vooral naar hoe je het probleem (coachvraag) in het heden ervaart en wat we nu kunnen doen om daar verbetering in te brengen. Hierbij kijken we naar Wie ben ik? Wat wil ik? En Wat kan ik?

Bij familieopstellingen gaan we vooral op zoek naar wat er mis is gegaan binnen het systeem. Middels opstellingen met representanten, kijken we aan de hand van de vier basisprincipes naar wat er hersteld kan worden binnen het systeem.

 

Inschrijving:

Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit onze opleidingen, organiseren wij meerdere keren per jaar introductie (mid)dagen. Tijdens deze dagen kun je presentaties van de specifieke opleidingen bijwonen en kennismaken met onze docenten en medewerkers. Inschrijven voor onze intro’s kan via deze link. https://www.psychodynamica.nl/introductiedagen/

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseurs.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Familieopstellingen?

 Vooropleiding

Voor deelname aan onze opleiding Familieopstellingen vragen wij een HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO IV en openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen

Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen

Voor al onze opleidingen geldt dat fysieke beperkingen in principe geen belemmering hoeven te zijn voor het volgen van een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. De meeste lesruimtes zijn rolstoel toegankelijk. Met zwangerschap wordt, indien nodig, voldoende rekening gehouden.

Hoeveel tijd heb ik nodig voor de opleiding Familieopstellingen?

Contacturen

Voor de opleiding Familieopstellingen geldt dat je gemiddeld één lesblok van twee dagen per maand hebt. Je hebt 6 effectieve lesuren per lesdag, waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)

SBU’s bestaan uit contacturen maal een factor voor voorbereiding of literatuurstudie. EC’s staan voor European Credits, waarbij een EC staat voor 28 studie uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen van het lesmateriaal en de literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je medestudenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal SBU’s en EC’s.

Verhouding theorie-praktijk

De opleiding Familieopstellingen heeft een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de opleiding Familieopstellingen te combineren met een (fulltime) baan?

De meeste van onze studenten combineren de opleiding Familieopstellingen met een baan. Zij die fulltime werken kiezen vaak voor een weekendopleiding. Zij die meer tijd beschikbaar hebben, kiezen vaak voor een doordeweekse opleiding.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde lesvakken?

Het is voor individuele lessen binnen de opleiding Familieopstellingen niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. Voor hen die een vervolgopleiding volgen binnen ons instituut, zijn vaak wel bepaalde vrijstellingen van toepassing.

Is de opleiding Familieopstellingen erkend?

Als je aangesloten bent bij de NOBCO, dan kun je de opleiding Familieopstellingen gebruiken om PE punten te verzamelen .

Wie zijn mijn medestudenten?

Het profiel van een gemiddelde student binnen de opleiding Familieopstellingen is; tussen de 20 en 50 jaar, werkend (fulltime of deeltijd), wil graag anderen helpen en is op zoek naar verdieping. De achtergronden van onze studenten zijn zeer divers; onderwijs, maatschappelijk werk, bankwezen, HRM en IT.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met de opleiding Familieopstellingen?

Met een diploma Familieopstellingen van de Academie voor Psychodynamica kun je:

 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van Familie- en Organisatieopstellingen.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Waar kan ik de lesroosters vinden?

Deze vind je op de betreffende opleidingspagina bij ‘startdata eerstvolgende opleidingen’. Hier vind je bij elke opleiding Familieopstellingen een link naar het lesrooster.

Tot wanneer kan ik annuleren?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens het consumentenrecht, deelname aan de opleiding Familieopstellingen kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

 

Studiemateriaal

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Na inschrijving via onze website ontvang je van ons een bevestigingsmail met een toegangscode voor jouw persoonlijke account. Ongeveer 2 weken voorafgaand van de eerste lesdag heb je toegang tot de digitale leeromgeving. Hier vind je al het benodigde lesmateriaal voor de opleiding Familieopstellingen.

Ik heb een vraag over de inhoud van het lesmateriaal, waar kan ik terecht?

Voor vragen over de inhoud van het lesmateriaal van de opleiding Familieopstellingen, kun je terecht bij de betreffende docent.

Moet ik het studiemateriaal zelf aanschaffen?

Het digitale studiemateriaal van de opleiding is inbegrepen in de prijs van de opleiding Familieopstellingen. Studieboeken dien je zelf aan te schaffen. Zie hiervoor ‘studiekosten’ op de betreffende opleidingspagina.

 

Financiële zaken

Wat zijn de kosten van de opleiding Familieopstellingen?

De studiekosten zijn inclusief het digitale lesmateriaal. Bijkomende kosten worden vermeld op de opleidingspagina onder het kopje ‘studiekosten’. Bijkomende kosten bestaan uit:

Literatuur

Enkele boeken worden aangemerkt als verplichte literatuur. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen, maar moeten wel worden gelezen. Binnen het lesmateriaal wordt soms verwezen naar aanbevolen boeken. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding Familieopstellingen.

Lunch
In Scherpenzeel bieden wij je tijdens de pauzes koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen.

Vroegboekkorting:

Voor hen die zich minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding Familieopstellingen inschrijven, bieden wij een vroegboekkorting van 200 Euro.

Zijn de opleidingskosten inclusief of exclusief BTW?

Als opleidingsinstituut zijn wij vrijgesteld van BTW. Op onze facturen voor het lesgeld is daarom 0% BTW vermeld. Over de bijkomende kosten als boeken en leercoaching kan evt. wel BTW geheven worden.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Onze betalingsvoorwaarden kun je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Kan ik de opleiding Familieopstellingen in termijnen betalen?

Het is mogelijk om de opleiding Familieopstellingen in 4 termijnen te betalen, meerkosten hiervoor bedragen 100 Euro. Op het inschrijfformulier op de website kun je aangeven of je vooraf of in 4 termijnen wilt betalen.

Kan ik gebruik maken van een vroegboekkorting?

Ja dat kan. Als je minimaal 3 maanden voor de start van de opleiding Familieopstellingen inschrijft, kom je in aanmerking voor een vroegboekkorting van 200 Euro.

Staat de opleiding Familieopstellingen in het UWV scholingsregister?

De afgelopen jaren hebben veel studenten met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

De opleiding Familieopstellingen staat in het UWV scholingsregister, zie voor details het UWV stappenplan.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

 

Examens

Wat moet ik doen om mijn diploma Kindercoach te krijgen?

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kun je de gemiste lesdag binnen een andere lesgroep inhalen.

Intervisie

Binnen de opleiding Familieopstellingen worden intervisiegroepen gevormd. Je wordt tijdens de opleiding geacht om deel te nemen aan minimaal 8 intervisiebijeenkomsten.

Wanneer ontvang ik mijn diploma Familieopstellingen?

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je bent geslaagd voor het examen je diploma Kindercoach per post.

 

Lesdagen

Waar vinden de lesdagen plaats?

De meeste opleidingen Familieopstellingen vinden plaats op onze basislocatie in Scherpenzeel. Sommige opleidingen Familieopstellingen vinden plaats op onze leslocaties in Sassenheim of Tilburg. Inhaallessen vinden plaats in Scherpenzeel.

Waar kan ik mij afmelden voor een lesdag?

Als je onverhoopt een lesdag van de opleiding Familieopstellingen moet missen, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar ons secretariaat: info@psychodynamica.nl

Hoe kan ik een lesdag inhalen?

Stuur een email naar info@psychodynamica.nl met jouw naam, lesgroep en de lesdagcode van de in te halen lesdag. Hierna zal het secretariaat per mail aangeven waar, wanneer en in welke lesgroep je de betreffende les kunt inhalen. Je kunt ook ‘voorhalen’; wanneer je al weet dat je in de toekomst een  lesdag gaat missen, b.v. vanwege een vakantie.

Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Onze basisleslocatie is in Scherpenzeel.

Burgemeester Royaardslaan 3
3925 GG Scherpenzeel

Kan ik parkeren bij de leslocatie?

Bij onze leslocaties kun je gratis parkeren

Is de leslocatie bereikbaar met het openbaar vervoer?

Onze leslocaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie hiervoor ‘leslocatie’ op de opleidingspagina Familieopstellingen.

Vinden er lesdagen plaats tijdens schoolvakanties?

Tijdens de zomervakantie van half juli tot half augustus vinden er geen lessen plaats, dit geldt ook voor de periode kerst en oud en nieuw. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de schoolvakanties en regio gebonden vakanties.

Hoe kom ik in contact met mijn docenten en medestudenten?

Na inschrijving krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving. Hier kun je middels de chatfunctie in contact komen met de docenten en medestudenten uit jouw lesgroep.

Is de lunch tijdens de lesdagen inbegrepen?

Voor de lesgroepen Familieopstellingen in Scherpenzeel geldt dat wij zorgen voor koffie, thee en koekjes. De lunch is niet inbegrepen. De meeste studenten nemen zelf een lunch mee of maken gebruik van een van de horeca gelegenheden op loopafstand van de leslocatie. Voor de lesgroepen die les hebben in Sassenheim of Tilburg geldt dat de catering, inclusief de lunch, inbegrepen is.

 

Overige vragen

Kan ik mijn opleiding Familieopstellingen tijdelijk onderbreken?

Het kan voorkomen dat je de opleiding Familieopstellingen tijdelijk moet onderbreken vanwege b.v. een zwangerschap of ziekte. Wij bieden de mogelijkheid om binnen 1 jaar weer aan te sluiten bij een volgende lesgroep, mits er bij de start van die lesgroep plaats over is. Kosten voor overstappen naar een andere lesgroep bedragen in dat geval 300 Euro.

Hebben jullie een klachtenregeling?

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te vinden. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten. Bekijk hier onze klachtenprocedure. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO.

Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt.

Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn een aantal beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Coach, Professioneel Coach, Kindercoach en Leefstijlcoach zijn vrije beroepen.

Waar kan ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn behoorlijk prijzig. Als je als Familieopsteller lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl.

Wat is een ethische code?

Een ethische code is een set van gedragsregels die je van een Familieopsteller mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de ethische gedragscode van de NRTO (zie NTRO keurmerk) op onze website. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels waar de vereniging voor staat.

Wat houdt Post-HBO in?

In Nederland maken we onderscheid tussen 2 soorten opleidingen: Regulier en particulier.

Regulier onderwijs wordt geaccrediteerd door de NVAO en is dan een opleidingsinstituut dat valt onder de overheid. Deze opleidingen worden geregistreerd in het CROHO. DUO is de beheerder van CROHO. Voor deze opleiding kun je studiefinanciering bij de overheid (via DUO) aanvragen).

Particuliere opleidingsinstituten moeten zelf bepalen of ze een accreditatie op hbo of mbo willen en daarvoor moeten ze ook een particulier (dus niet gesubsidieerde) instantie raadplegen. NOBCO en BLCN zijn bv. zulke instanties. Hoewel zij dezelfde criteria hanteren als bij het reguliere onderwijs geldt dit niet als regulier. Daarom heten deze opleiding ook Post-hbo of Post-mbo. Dientengevolge kunnen deze opleidingen ook niet ingeschreven worden in het CROHO. Dus vallen ze niet onder DUO. Dus kun je niet bij de overheid een financiering aanvragen.

 

Waarom een CPION diploma?

Het CPION diploma geeft aan dat je een officieel geaccrediteerde post-hbo opleiding hebt gevolgd. Je diploma wordt dan gekenmerkt met een nummer en ingeschreven in het post-hbo register.
Dit dient als een bewijs. Soms vragen werkgevers hierom of wil je dat zelf officieel bevestigd hebben.