EMDR Traumatherapie

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

Technisch gesproken: we zorgen voor een optimale communicatie en integratie tussen het emotionele brein (het limbische systeem, het onbewuste van Freud) en het cognitieve brein (de neocortex, het bewuste waarin functies als geweten, reflectie, planning, aandacht, redenatie-vermogens, taal, concentratie e.d. zetelen).

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Er bestaan inmiddels een behoorlijk aantal gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot de bijnaam ‘power therapy’.
 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops