Kindercoach

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Eenjarige Post-HBO registeropleiding tot Kindercoach

Ben je op zoek naar een erkende registeropleiding tot Kindercoach met diepgang? Tijdens onze éénjarige opleiding tot Kindercoach leer je kinderen en pubers te coachen op sociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Daarnaast leer je ook hoe je de ouders en/of opvoeders optimaal begeleidt. Onze opleiding Kindercoach is geaccrediteerd door het CPION en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Waarom kiezen voor deze opleiding?

 • Integrale benadering:
  Inhoudelijke kennis van kinder- en puberproblematiek wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Persoonlijke ontwikkeling:
  Kinderen letten vooral op non-verbale communicatie en zijn erg gevoelig voor overdacht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
 • Oefenen met kinderen:
  Tijdens de opleiding zijn er oefenmomenten waarbij je onder begeleiding echte kinderen coacht. Dit is bijzonder leerzaam omdat deze kinderen waardevolle feedback geven. 
 • Praktijkondersteuning:
  Tijdens de opleiding doorloop je een coachtraject met een kind, onder begeleiding van een mentor. 
 • Accreditatie:
  Onze opleiding Kindercoach is geaccrediteerd door de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
   

Opleiding kindercoach

Algemeen

Kindercoaching is een relatief jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen. Kinderen die thuis of op school vastlopen, gedrag vertonen waar ouders of omgeving geen raad mee weten, gepest worden of moeite hebben met leren. Kinderen en (vaker nog) ouders hebben een groeiende behoefte aan vakkundige en professionele kindercoaches bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen en twijfels.

De Academie voor Psychodynamica biedt de meest complete opleiding Kindercoach in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng van onze ervaren docenten hebben wij een opleiding met diepgang samengesteld welke breed, vernieuwend, onderscheidend en compleet is.

Filosofie en Missie

Het is onze filosofie en missie hoogwaardige Kindercoaches op te leiden. Dit houdt in dat er zowel gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling, als aan de opbouw van hoogwaardige theoretische en praktische kennis. Daartoe bieden wij een uitzonderlijk breed, gevarieerd en boeiend lesprogramma met diepgang.

Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Naast de theorie wordt tijdens de lesdagen veel gewerkt met praktische technieken welke direct toepasbaar zijn.     

Een succesvol Kindercoach is zelfreflectief. Daarom richt onze opleiding zich op verdieping van jouw zelfinzicht en zelfbewustzijn. Oude maskers afwerpen en eindelijk jezelf worden. Als coach en mens zul je hierdoor gelukkiger en zelfbewuster in het leven staan.

Persoonlijke aandacht

Binnen onze maatschappij is er weinig tijd om dingen met aandacht te doen. De drukte van alledag en de hectiek van het leven slokt ons op. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom mensen uiteindelijk een therapeut of coach nodig hebben. Er is een groot verlangen naar tijd en aandacht. Vanuit onze visie staat ‘de mens’ centraal. Deze visie maakt dat we graag persoonlijk reageren als je belangstelling hebt voor de opleiding. Vragen die je hebt kunnen op deze manier gemakkelijk worden beantwoord door de directie of onze communicatiemedewerkers. Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.


Opleidingsprogramma

De Academie voor Psychodynamica heeft als doel Kindercoaches zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen onze opleiding kindercoach hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne kindercoachtechnieken en therapievormen en deze in de opleiding verweven.

Kinderen binnen verschillende leeftijdsgategorieën hebben hun eigen problematiek en vragen daarom ook hun eigen specifieke benadering. Om relevante praktijkervaring op te doen, zal er tijdens de opleiding onder supervisie gewerkt worden met echte kinderen.   

Opzet van de Kindercoach opleiding:

De Kindercoach opleiding bestaat uit twee praktijkgerichte modules:

Module 1   Betreft een opleiding Psychodynamische basiskennis en vaardigheden, voor hen die nog geen
                    Psychodynamische vooropleiding gevolgd hebben.

Module 2   Kindercoach opleiding voor hen die een Professioneel Coach opleiding
                    Psychodynamisch Therapeut opleiding, of module 1 van Kindercoachopleiding gevolgd hebben.
                    Na afronding van Module 2 ben je startbekwaam als Kindercoach.

Verdiepende opleidingen:   Na het volgen van de opleiding Kindercoach kun je de verdiepende opleidingen
                                               Familieopstellingen en Verlieskundige volgen.
 

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag
 

Opleiding Kindercoach - donderdaggroep - start 27 maart 2019

Soort opleiding Module 1: Psychodynamische Basiskennis
Groepsnaam KC21                                 
Start opleiding 27 maart 2019
Locatie Koetshuis - Scherpenzeel
Lesdagen 3 tweedaagse lesblokken op woensdag-donderdag, verdeeld over 3 maanden.
Lestijden van 10.00 - 17.00u.
Studiebelasting 2 uur per week
Toelatingscriteria   HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback
Collegegeld €950,= (incl. syllabus)

 

 

 

Soort opleiding Module 2: Opleiding Kindercoach 
Groepsnaam KC21
Start opleiding 13 juni 2019
Locatie  Koetshuis - Scherpenzeel
Lesdagen 14 lesdagen op donderdag, 2 lesdagen op zondag, verdeeld over 8 maanden
Lestijden van 10.00 - 17.00u.
Studiebelasting     4-6 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback.
Module 1 afgerond
Collegegeld €2.500,= (incl. syllabus)
Additionele kosten ± €500,= (zie opmerkingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding Kindercoach - dinsdaggroep - start 10 september 2019

Soort opleiding Module 1: Psychodynamische Basiskennis
Groepsnaam KC22                                 
Start opleiding 10 september 2019
Locatie Koetshuis - Scherpenzeel
Lesdagen 3 tweedaagse lesblokken op dinsdag-woensdag, verdeeld over 3 maanden.
Lestijden van 10.00 - 17.00u.
Studiebelasting 2 uur per week
Toelatingscriteria   HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback
Collegegeld €950,= (incl. syllabus)

 

 

 

Soort opleiding Module 2: Opleiding Kindercoach 
Groepsnaam KC22
Start opleiding 19 november 2019
Locatie  Koetshuis - Scherpenzeel
Lesdagen 14 lesdagen op dinsdag, 2 lesdagen op zondag, verdeeld over 7 maanden
Lestijden van 10.00 - 17.00u.
Studiebelasting     4-6 uur per week
Toelatingscriteria HBO werk- en denkniveau. Openstaand voor zelfreflectie en feedback.
Module 1 afgerond
Collegegeld €2.500,= (incl. syllabus)
Additionele kosten ± €500,= (zie opmerkingen)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen : 

-   Additionele kosten voor studieboeken (± €100,=), leercoaching (± €300,=) en
     supervisiesessies (± €100,=) .
-   Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het lesgeld
     tegen meerkosten.
-   Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
-   Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen. 


Studiebelasting opleiding Kindercoach 

Studiebelasting in SBU's Module 1 Module 2
College 42 112
Intervisie     40
Praktijkontwikkeling       6
Supervisie       7
Leercoaching       6
Thuisstudie 24 205
Totaal 66 376

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding kindercoach

Docenten

De ware kracht van een opleiding zit in de kwaliteit van de docenten. De Academie voor Psychodynamica prijst zich gelukkig met haar team van enthousiaste en gespecialiseerde docenten. Elke docent is tevens therapeutisch geschoold en heeft een eigen unieke specialisatie en werkwijze. Vanuit deze verschillende werkwijzen zul jij uiteindelijk jouw persoonlijke werkwijze ontwikkelen.

Cor van Ewijk Communicatie, Bejegeningsmethode
Nicole van Leeuwen Systemisch werk, Gezinssystemen
Susan te Raa Kind- en gezinsgerelateerde werkvormen
Saskia Lemmens Beroepscode, Overlevingsstrategieën 
Sandra Nootenboom Kindermishandeling
Karin Scharff Rouwverwerking, Ethiek en wetgeving 
Boudewijn Stouthart Innerlijk Kindwerk, puberproblematiek

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding kindercoach


Lesprogramma

Module 1 :  Psychodynamische basiskennis 

Deze basismodule is bedoeld voor hen die geen of weinig therapeutische- en/of coachingsvaardigheden bezitten. In deze module maak je kennis met de meest belangrijke peilers van de Psychodynamica:

Innerlijk Kindwerk:

De module ‘Innerlijk kindwerk’ is een procesblok. Hier leer je middels zelfreflectie jouw eigen kinddelen te herkennen en deze effectief in te zetten als coachinstrument. 

Systemisch werk:

Binnen de module ‘Systemisch werk’ leer je de basisbegrippen van het systemisch werk, hoe werken gezinssystemen? Hoe maak je een organigram? Hoe pas je systemisch werk toe bij kinderen? 

Communicatie: 

Binnen de module ‘Communicatie’ leer je op een verdiepende wijze te communiceren en vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem te werken.
 

Einddoelen: 

-  De student kan op een verdiepende wijze met een cliënt communiceren;
-  De student heeft zelf de effecten van Innerlijk kindwerk ervaren;
-  De student kan aangeven waarom het van belang is af te stemmen op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau
   van het kind;
-  De student kent de vier basisprincipes van het systemische werk;
-  De student herkent bij het uitvragen van de hulpvraag welk basisprincipe bij de cliënt speelt;
-  De student kan vragen stellen om belangrijke gebeurtenissen binnen een familie in kaart te brengen;
-  De student weet het verschil tussen persoonlijk geweten en collectief geweten;
-  De student kan m.b.v. een interview een genogram in kaart brengen en hierbij bijzonderheden noteren;
-  De student is in staat belangrijke systemische lijnen en patronen te herkennen en te benoemen.
 

Opleiding kindercoach

 

Inhoud lesdagen: 

Lesdag 1:  Innerlijk kindwerk       
-  Verdiepende workshop
-  Zelfonderzoek naar eigen kinddelen

Lesdag 2:  Innerlijk kindwerk       
-  Verdiepende workshop
-  Zelfonderzoek naar eigen kinddelen

Lesdag 3:  Systemisch werk       
-  Basisbegrippen systemisch werk
-  Organigrammen

Lesdag 4:  Systemisch werk       
-  Basisbegrippen systemisch werk

Lesdag 5:   Communicatie I
-  Basisbegrippen
-  Communicatieve vaardigheden
-  Afstemmen en sturen
-  Representatiesystemen

Lesdag 6:   Communicatie II       
-  Modaliteiten
-  Secundaire winst
-  Overdracht en tegenoverdracht
-  Projectie
-  Rand-kern methode
-  Communiceren met kinderen  
 

Opleiding kindercoach


Module 2 :  Opleiding Kindercoach 

Een praktijkgerichte opleiding tot Kindercoach, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Kindercoach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Coachvragen zijn overwegend toekomst gericht (wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?) . Een Kindercoach beheerst naast coachtechnieken tevens therapeutische technieken om onderliggende problematiek, welke aan de coachvraag ten grondslag ligt, samen met het kind en/of de ouders op effectieve wijze te onderzoeken.

Einddoelen: 

Als Kindercoach ben je in staat om kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en ouders met persoonlijke problematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
-  Je zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces;
-  Je onderzoekt onderliggende (therapeutische)problematiek die aan de coachvraag ten grondslag ligt;
-  Je onderzoekt de interactiepatronen tussen het kind en zijn/haar omgeving;
-  Je herkent en benoemt interactiepatronen tussen het kind en jezelf;
-  Je geeft het kind feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan;
-  Je kent je grenzen en mogelijkheden als coach.

Inhoud lesdagen: 

Lesdag 1:  Kennismaking      
-  Studieopdrachten
-  Introductie Kindercoaching
-  Intakegesprek met ouders/docenten
-  Autobiografie schrijven
-  Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
-  Ethiek & Beroepsattitude

Lesdag 2:  Ontwikkelingspsychologie     
-  Levensfases en thematieken
-  Ontwikkeling van het zelfbeeld
-  Sociale vaardigheden en trainingen
  
Lesdag 3:  Overlevingsstrategieën     
-  Herkennen van patronen
-  Geweldloze communicatie
-  Zelfvertrouwen

Lesdag 4:  Kinderproblematiek    
-  Sociale kaart
-  Psychiatrische stoornissen (ADHD, autisme, angststoornissen)
-  Hooggevoeligheid

Lesdag 5:  Kindgerelateerde werkvormen     
-  Tekenen, schilderen
-  Muziek
-  Gebruik van overgangsobjecten (poppen, knuffels)
-  Spelmaterialen

Lesdag 6:  Kindgerelateerde werkvormen   
-  Verhalen en metaforen
-  Ontspanningsoefeningen
-  Drama
-  Sport en spel

Lesdag 7:  Gezinsproblematiek      
-  Gezinssystemen
-  Scheiding
-  Samengestelde gezinnen
-  Begeleiden van ouders
-  Gesprekvoering met ouders

Lesdag 8:  Omgaan met verlies & rouw    
-  Herinneringsboeken
-  Vormen van verlies en rouw

Lesdag 9:  Supervisiedag
-  Praktijkdag werken met kinderen

Lesdag 10:  Kindermishandeling
-  Agressie & geweld
-  Herkennen van kindermishandeling
-  Terugkoppeling naar ouders
-  Meldcode/beroepsgeheim

Lesdag 11:  Seksualiteit         
-  Grenzen stellen
-  Assertiviteit
-  Zelfbeeld
-  Homo- en biseksualiteit

Lesdag 12:  Puberproblematiek     
-  Verslavingen
-  Jeugdcriminaliteit
-  Groepsgedrag
-  Loverboys
-  Multiculturele problematiek

Lesdag 13:  Pesten
-  Vormen van pesten
-  Cyberpesten
-  Groepsvorming
-  Zelfbeeld/zelfvertrouwen
-  Multiculturele problematiek

Lesdag 14:  Bejegeningsmethode
- Werken met de Axenroos (volwassenen)
- Werken met de Axenroos (kinderen)

Lesdag 15:  Eindpresentatie POP
- Eindpresentatie Persoonlijk Ontwikkelplan

Lesdag 16:  Examen      
-  Theorie examen
-  Praktijk examen

Opleiding kindercoach

 

Toetsing en certificering

Persoonlijk Ontwikkelthema

Aan het begin van module 2 bepaalt de student een persoonlijk Persoonlijk Ontwikkelthema (POP). De student kiest een persoonlijk ontwikkelthema waaraan tijdens de kindercoach training gewerkt gaat worden. Dit thema zal verder uitgediept worden tijdens de lesdagen, in de intervisiegroep en tijdens de supervisie. Het persoonlijk ontwikkelthema wordt verwerkt in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Intervisie

Aan het begin van module 2 worden intervisiegroepen samengesteld van vier of meer personen. Doel van deze groepen is het in klein verband oefenen van interventietechnieken welke tijdens de lesdagen gedoceerd worden. De intervisiegroepen komen minimaal eens per maand samen.

Supervisie

Tijdens de opleiding Kindercoach volgt de student minimaal twee supervisiesessies bij een gediplomeerd coach/therapeut. Doel hiervan is het onderzoeken van het persoonlijk functioneren in relatie tot cliënten en het bekend te raken met de praktische werkwijze van coaches.

Praktijkontwikkeling

Tijdens module 2 begeleidt de student minimaal vier coachsessies met cliënten van buiten de opleiding. Het doel hiervan is dat je door de praktijkervaring je eigen leerpunten als coach duidelijk krijgt. Van elke sessie stuur je een kort verslag via e-mail naar de mentor voor feedback. Deze feedback gebruik je voor de volgende sessie. Voor vakgerichte vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende docent, bij voorkeur tijdens de lesdagen.

Leercoaching

Tijdens module 2 volgt de student minimaal vier coachsessies bij een gediplomeerd coach/therapeut. Doel is het persoonlijk jaarthema uit te diepen en bekend te raken met de praktische werkwijze van coaches.

Examen & Supervisie

Aan het eind van de opleiding Kindercoach wordt een schriftelijk examen afgenomen over de gedoceerde lesstof, de syllabus en de verplichte literatuur. Tevens laat je middels een supervisiesessie zien dat je een coachsessie kunt leiden met de geleerde technieken. Je krijgt daarbij feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van geleerde technieken en de houding als coach. Om voor het diploma Kindercoach in aanmerking te komen dienen het tentamen en de supervisiesessie met een voldoende afgesloten te worden.

Examenregels Kindercoach: 

* Schriftelijk examen met voldoende afgesloten
* Supervisiesessie met voldoende afgesloten
* Studieboeken gelezen
* Vier coachsessies met oefencliënt(en) van buiten de opleiding
* Twee supervisiesessies ondergaan bij een erkend coach
* Alle verslagen ingediend
* Minimaal 12 lesdagen van Module 2 bijgewoond
* Minimaal 4 intervisiebijeenkomsten bijgewoond

Bij een onvoldoende is één herkansing mogelijk middels een herexamen.

Certificering

Als je aan alle studietaken hebt voldaan en het examen met een voldoende hebt afgerond, kom je in aanmerking voor het diploma Post-HBO Kindercoach. Je kunt je dan als coach aansluiten bij het NOBCO en je kunt je inschrijven in het Post HBO register van het CPION (kosten voor inschrijving in het CPION Post HBO register bedragen €75,-). Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alle lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.  

Post HBO certificering:

De opleiding Kindercoach is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Daarmee is de opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Meer informatie is te vinden op www.cpion.nl.  


SKJ accreditatie:

Onze opleiding Kindercoach is geaccrediteerd door de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Het accreditatienummer / ID nummer:

SKJ202298

Geaccrediteerde punten totaal:

315.00Expertisenetwerk:

Afgestudeerde Kindercoaches kunnen zich aansluiten bij Adiona, het expertisenetwerk voor Kindercoaches.

Adiona


Beroepsvereniging:

Afgestudeerde kindercoaches van onze kindercoachopleiding komen in aanmerking voor een basisaansluiting bij het NOBCO.

Register voor Kindercoaches

Afgestudeerde kindercoaches kunnen opgenomen worden in het register van het Gilde voor Kindercoaches. 


Toepassingsgebieden:

Na de beroepsopleiding bestaat de mogelijkheid je te vestigen als zelfstandig Kindercoach, individueel of aangesloten bij een groepspraktijk, als deel- of voltijd coach. Ben je reeds werkzaam als coach of therapeut, dan kun je de geleerde technieken goed benutten als aanvulling op je bestaande werkwijze.

Syllabus & verplichte literatuur 

De syllabus vormt het basisdocument behorend bij de opleiding. De syllabus omvat per lesdag en lesvak separate lesstof. Daarnaast wordt de student geacht tijdens de opleiding de studieboeken te lezen zoals aangegeven in de verplichte boekenlijst.  

Verplichte boekenlijst Module II    
Jong verlies    Riet Fiddelaers Jaspers   ISBN 97890 25904265
Jef en Lien  Pat Patfoort en Andy Delmé   ISBN 97890 54610090
Illusies  Ingeborg Bosch  ISBN9789045029825

 

 

 

                                                                   

Vrijstellingen

Vanwege de specifieke inhoud van het lesprogramma voor de coachopleiding, worden in principe geen vrijstellingen verleend.

Zorg voor onze studenten 

Wij vinden het belangrijk dat wij elke student voldoende persoonlijke begeleiding kunnen geven. Wij bieden een prettige, veilige plek om te experimenteren en te leren, goed verzorgd en uitgebreid lesmateriaal, deskundige studiebegeleiding en we creëren een sfeer waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen.

Voor module 2 bieden wij een flexibele betalingsregeling in 4 termijnen tegen meerkosten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding kindercoach aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Vroegboekkorting

Als je minimaal drie maanden vóór de start van een opleiding inschrijft, krijg je de volgende korting op het collegegeld:

Module 1:  €50,=
Module 2: €150,=

Onze contactgegevens

Tel. 033-2778873 
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00u.)

Email:  info@psychodynamica.nl

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops