Seniorencoach

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Opleiding Seniorencoach

Bij coaching wordt in het algemeen uitgegaan van de 'maakbare' mens. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Op middelbare leeftijd spelen echter andere thema's een rol en dit vraagt om een specifieke wijze van coaching, passend bij de coachvragen van mensen op middelbare leeftijd. De volgende thema's kunnen hierbij een rol spelen:

 • Ontevreden zijn over je huidige leven
 • Op zoek zijn naar zingeving, een nieuwe richting willen geven aan je leven
 • Een intense behoefte om die lang gekoesterde droom nu eindelijk te gaan verwezenlijken
 • Verlies van werk, partner of vitaliteit
 • Omgaan met ziekte en mantelzorg
 • Hernieuwde aandacht voor verschijning en uiterlijk.

De praktijkgerichte basisopleiding tot Seniorencoach is een opleiding met diepgang, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig Seniorencoach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat de basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke vraagstukken op effectieve wijze te begeleiden.

De Academie voor Psychodynamica heeft als doel onze coaches zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne coachtechnieken en therapievormen en deze in onze opleidingen verweven. Onze coachopleiding is ontstaan vanuit een succesvolle beroepsopleiding voor Psychodynamisch therapeuten.


Waarom kiezen voor deze opleiding?

 • Integrale benadering:
  Inhoudelijke theoretische kennis van het coachvak wordt gecombineerd met het onder begeleiding intrainen van praktische vaardigheden.
 • Persoonlijke ontwikkeling:
  Een succesvol coach is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdacht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
 • Praktijkondersteuning:
  Al tijdens de opleiding ga je cliënten begeleiden en leer je, hoe jij je met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van ander coaches.
 • Persoonlijke begeleiding:
  Ons enthousiaste en ervaren team van docenten, mentoren en assistenten staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie.  Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 


Opleiding Seniorencoach

Een praktijkgerichte beroepsopleiding tot Seniorencoach, bedoeld voor hen die zich als zelfstandig coach willen vestigen of coachgericht binnen een organisatie willen werken. Het lesprogramma omvat alle basistechnieken welke nodig zijn om coachgerichte persoonlijke vraagstukken op effectieve wijze te begeleiden.

Binnen de opleiding Seniorencoach leer je alle benodigde basisvaardigheden en –kennis, om cliënten op professionele wijze en verdiepend te coachen op levensvragen en midlife problematiek. Na het afronden van deze module ben je een startbekwaam Seniorencoach.

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Opleiding Seniorencoach - Start donderdag 19 september 2019

 Groep SC04

 Seniorencoach

 Start opleiding

 19 september, 2019

 Locatie

 Koetshuis – Scherpenzeel

 Studiedagen

 20 donderdagen, verdeeld over 9 maanden.
 Lesdagen van 10.00 – 17.00u.

 Studiebelasting

 4-6 uur per week

 Toelatingscriteria

 HBO werk- en denkniveau.
 Openstaand voor zelfonderzoek en feedback.

 Collegegeld

 € 3.600,=
 Additionele kosten ± €620,= (zie opmerkingen)

Vroegboekkorting:

Als je minimaal drie maanden vóór de start van de opleiding inschrijft, krijg je €200,= korting op het lesgeld.

Opmerkingen :  
 
-           Additionele kosten voor studieboeken (± €120,=), supervisie (± €100,=) 
            en coachsessies (± €400,=).
-           Wij bieden mogelijkheden tot betaling van het lesgeld in vier termijnen, tegen meerkosten.
-           Het collegegeld is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig.
-           Lesgroepen starten bij een minimum aantal van 10 inschrijvingen.

Studiebelasting

 Studiebelasting 

 SBU's

 College 

180

 Intervisie (4 u./mnd.)

54

 Supervisie & theoretische toetsing

7

 Leertherapie (4 sessies à 1,5 u.)

12

 Praktijkontwikkeling (4 sessies à 1,5 u.)

12

 Thuisstudie (syllabus, literatuur en verslagen)

160

 Totaal SBU’s

425

 


Lesprogramma Seniorencoach

 Lesdag

 Lesvak 

 Inhoud

 Docent

 Lesdag 1  Communicatie 1 Wat is communicatie? Hoe pas je het effectief toe? Wat zijn jouw blokkades om effectief te communiceren. Hoe voer  je een intakegesprek?  CVE
 Lesdag 2  Communicatie 2 Hoe kun je op een verdiepende wijze te communiceren, emotionele ladingen herkennen en vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem te werken?  CVE
 Lesdag 3  Communicatie 3 Vanuit de hulpvraag naar de kern en vervolgens het doel bepalen.  VN
 Lesdag 4  Geweldloze communicatie 
 Ethiek & wetgeving
Onderscheid tussen waarnemen en oordelen, gedachten & gevoelens en de onderliggende (on)vervulde behoeften. Het verwoorden van eisen en verzoeken. Compassie voor jezelf en de ander om van daaruit te luisteren en verwoorden.

Praktijkopdracht Ethiek & wetgeving
 
 MVK
 Lesdag 5  Assen van Verandering 1
Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’
 
 JO
 Lesdag 6  Assen van Verandering 2
Begeleiding van innerlijke en uiterlijke veranderingsprocessen middels het model
‘Assen van Verandering’
 
 JO
 Lesdag 7  RET Rationeel Emotieve
 Therapie
Ongewenst gedrag of emoties ombuigen naar gewenst gedrag of gewenste emoties.  KK
 Lesdag 8  Logische Niveau’s Op zoek naar jouw passie. Waar sta jij voor? Waar sta je absoluut achter? Wat vind jij belangrijk in het leven? Waarvoor ben jij hier op aarde?  JV
 Lesdag 9  Insights Discovery

Insights Discovery geeft je middels persoonlijkheids kenmerken zelfinzicht en inzicht in de ander. Insights Discovery werkt met 4 kleuren en is daardoor gemakkelijk te begrijpen.

 MVK
 Lesdag 10  Zingeving Zingeving, bezieling en waardigheid

 RE

 Lesdag 11  Systemisch Werk 1 Bij het ‘Systemisch werk’ leer je de basiskennis  van Familieopstellingen: hoe werken gezinssystemen?   NVL
 Lesdag 12  Systemisch Werk 2 De tweede dag van ‘Systemisch werk’ gaan we praktisch aan de slag met technieken die in de individuele praktijk kunnen worden ingezet.  NVL
 Lesdag 13  Relatietherapie EFT  Gebaseerd op de uitgangspunten van de Emotionally Focused Therapy (EFT), waarbij eerste hechtingsbehoeften en hechtingsproblematiek de basis van de relatie vormen.  JV
 Lesdag 14

 Seksualiteit & intimiteit

Seksualiteit, intimiteit en gespreksvoering  MB
 Lesdag 15  Voeding en vitaliteit Welke invloed heeft voeding op de psyche en vitaliteit van volwassenen en ouderen?  AB
 Lesdag 16  Vitaliteit, beweging en energie Welke invloed heeft sport en beweging op de psyche en vitaliteit van volwassenen en ouderen?  MV
 Lesdag 17  Omgaan met verlies en
 ziekte, mantelzorg
De vijf meest voorkomende vormen van dementie
Coaching bij (mantelzorgers van) mensen met dementie  en  ParkinsonCoaching  bij CVA
 MB
 Lesdag 18  Rouwverwerking Theorieën in rouwbegeleiding en het eigen rouwproces.
Fases van rouwverwerking
Begeleidingstechnieken
De coach als begeleider bij rouw.
Aan bod komt wat jou als begeleider dient, steunt en welke valkuilen op kunnen treden.
 RE
 Lesdag 19  Levensfase gerelateerde
 problematiek (Erik Erikson)
Theorie van Erik Erikson
De acht ontwikkelingsfasen
Eenzaamheid, depressie en trauma
Onomkeerbaarheid van tijd en feiten
 MB
 Lesdag 20  Theorie en praktijk examen

 
 Mentor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einddoelen: 

Als Seniorencoach speel je in op de meest fundamentele hulpvragen van ouderen. Je bent in staat om ouderen met persoonlijke problematiek, resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
• De Seniorencoach zet verstand en gevoel in, ten behoeve van een resultaatgericht coachproces.
• De Seniorencoach onderzoekt onderliggende problematiek die aan de coachvraag ten
  grondslag ligt.
• De Seniorencoach helpt de coachee bij het ontdekken van de persoonlijke kracht biedt mogelijkheden
  om vanuit wensen en verlangens vorm en inhoud te geven aan wat deze werkelijk wil in het leven.
• De Seniorencoach werkt op een persoonlijke manier en is betrokken bij haar cliënten en opdrachtgevers.
• De Seniorencoach is een gelijkwaardige gesprekspartner die denkt vanuit mogelijkheden en die
   de coachee laat ontdekken wat deze wil en wat bij hem/haar past.
• De Seniorencoach helpt bij de rouwverwerking van verlies. Niet alleen het verlies van naasten, maar
  ook door het leven. Verlies van bijvoorbeeld werk, huwelijk, goede vriendschap of van gezondheid.
• De Seniorencoach onderzoekt de interactiepatronen tussen de coachee en zijn/haar omgeving.
• De Seniorencoach herkent en benoemt interactiepatronen tussen de coachee en zichzelf.
• De Seniorencoach geeft de coachee feedback op gedrag- en denkpatronen en het effect daarvan.
• De Seniorencoach kent de grenzen en mogelijkheden als coach en kan indien nodig door verwijzen.

Toelatingscriteria

Deelname aan de opleiding Seniorencoach wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Bij voorkeur HBO vooropleiding of HBO werk- en denkniveau. Bij inschrijving word je uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek kan mogelijk vervallen wanneer je aan een introductiemiddag hebt deelgenomen.

Belastingaftrek studiekosten

De kosten voor de opleiding Seniorencoach kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl   


 

Certificering:

Als je aan alle studietaken hebt voldaan en het examen met een voldoende hebt afgerond, kom je in aanmerking voor het diploma Seniorencoach. Heb je alle lesdagen gevolgd, het examen met een voldoende afgerond, maar de studietaken niet afgerond, dan krijg je een certificaat. Volg je alle lesdagen, dan kom je in aanmerking voor een bewijs van deelname.  


Beroepsvereniging:

Afgestudeerde Seniorencoaches komen in aanmerking voor een basisaansluiting bij het NOBCO.

   

CRKBO-registratie:

De Academie voor Psychodynamica is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in 2014 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

 

 

 

 

Digitale brochure opleiding Seniorencoach aanvragen

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de brochure binnen enkele ogenblikken in uw mailbox. Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

  Inschrijven  Gratis Introductiemiddag

Vroegboekkorting

Als je minimaal drie maanden vóór de start van
de opleiding inschrijft, krijg je een
vroegboekkorting van 
€200,= op het collegegeld.

Lesagenda SC04
Lesagendadownloads: 2323 | type: xls | size: 80 kB

Download hier de lesagenda

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops