Psychosomatiek

Psychosomatiek is een therapievorm welke de wisselwerking tussen lichaam en psyche behandeld.
‘Mens sana in corpore sano’, een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze oude Romeinse stelling is heden ten dage nog behoorlijk actueel.

De verwijzing binnen deze stelling over het elkaar functioneel in balans houden van geest en lichaam, is het vertrekpunt van de psychosomatische therapie. ‘Psyche’ en ‘soma’, geest en lichaam, hier in het Grieks samengevoegd duiden op eenzelfde zienswijze.

Een grote hoeveelheid klachten ontstaat uit de balansverstoring tussen lichaam en geest. Zeker nu in onze huidige samenleving, met de druk van de 24 uurs maatschappij, de overvolle wegen, de overbelaste agenda’s, is het uitermate belangrijk een evenwicht te (her)vinden. Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er vaak gefundeerde redenen waarom symptomen optreden. 

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops