banner
3 minuten leestijd

Wat is systemisch werken?

Wat is systemisch werken?

Systemisch werken is een benadering die erkent dat alles met elkaar verbonden is in systemen. Deze systemen kunnen variëren van families en organisaties tot gemeenschappen en zelfs de natuurlijke omgeving. De kern van systemisch werken ligt in het begrijpen van de dynamiek en patronen die in deze systemen spelen, en het identificeren van de onderliggende oorzaken van problemen en uitdagingen.

Een van de meest bekende technieken binnen systemisch werken zijn familieopstellingen, waarbij deelnemers de dynamiek binnen hun familiesysteem verkennen door middel van fysieke representaties van familieleden en andere elementen. Door deze opstellingen kunnen verborgen patronen en verstoringen aan het licht komen, waardoor heling en transformatie mogelijk worden.

Hoe werkt systemisch werken?

Systemisch werken begint met het erkennen van de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid binnen systemen. Het gaat verder dan het analyseren van individuele problemen en richt zich op het begrijpen van de bredere context waarin deze problemen zich voordoen. Door deze bredere context te verkennen, kunnen dieperliggende oorzaken worden blootgelegd en kunnen duurzame oplossingen worden gevonden.

Een belangrijk aspect van systemisch werken is het concept van ‘ordening’, dat verwijst naar de natuurlijke balans en harmonie binnen systemen. Wanneer deze orde verstoord raakt, bijvoorbeeld door onderdrukte emoties, onverwerkte trauma’s of onuitgesproken conflicten, kunnen er problemen ontstaan. Systemisch werken richt zich op het herstellen van deze orde door middel van bewustwording, acceptatie en heling.

Toepassingen van systemisch werken

Systemisch werken kan worden toegepast in verschillende contexten, waaronder individuele therapie, coaching, organisatieontwikkeling en conflictbemiddeling. In een therapeutische setting kan het helpen bij het identificeren en transformeren van belemmerende patronen en overtuigingen. In een organisatorische context kan het bijdragen aan het verbeteren van de communicatie, het oplossen van conflicten en het creëren van een gezonde werkcultuur.

Een van de krachtigste toepassingen van systemisch werken is in het faciliteren van verandering en transformatie op een diepgaand niveau. Door de onderliggende dynamiek en patronen binnen systemen te begrijpen en te transformeren, kunnen blijvende veranderingen worden gerealiseerd die niet alleen individuen, maar ook hele organisaties en gemeenschappen ten goede komen.

image

Conclusie

Systemisch werken biedt een nieuwe en diepgaande benadering van verandering, waarbij de focus ligt op de onderlinge verbondenheid en dynamiek binnen systemen. Door deze benadering kunnen dieperliggende oorzaken van problemen en uitdagingen worden blootgelegd en kunnen duurzame oplossingen worden gevonden. Of het nu gaat om persoonlijke groei, organisatorische ontwikkeling of conflictbemiddeling, systemisch werken biedt een krachtig kader voor het realiseren van positieve verandering op alle niveaus.

Zoek je een gedegen opleiding Familieopstellingen met diepgang? Kijk dan eens op: https://www.psychodynamica.nl/opleidingen/familie-opstellingen/

 

 

Meer informatie?

Cor van Ewijk

Opleidingsadvies

033 277 88 73
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur

Gerelateerde blogs