Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie (RET) 1 & 2

Cognitieve herstructureringen zijn bij een effectieve gedragsverandering onontbeerlijk. De oudste vorm die zich hiermee bezighoudt, is RET (Rationeel-Emotieve Therapie). Toen Albert Ellis in ‘63 zijn RET-visie publiceerde, reageerde hij daarmee vooral op de mechanistische, reductionistische mensvisie van de toen oppermachtige gedragstherapeuten. Deze laatsten zagen de mens in de eerste plaats als een stimulus-respons mechanisme, een soort ingewikkeld Pavlov-hondje. Ellis daarentegen beziet de mens als een denkend, oordelend en filosoferend wezen.

In zijn model vloeien emoties en bijbehorend gedrag voort uit het denken. Ons gedrag wordt onderhouden door irrationele zelf-verbalisaties, die resulteren in negatieve emotionele effecten en daaruit voortvloeiend gedrag. Het centrale thema van RET is:

  • Dat de mens zowel een uniek rationeel als een uniek irrationeel wezen is.
  • Dat zijn emotionele en geestelijke moeilijkheden grotendeels voortspruiten uit zijn onlogisch denken.
  • Dat hij zichzelf van zijn psychische problemen kan bevrijden door te leren het rationele denken te maximaliseren en het irrationele denken te minimaliseren.

Ellis: Een menselijk wezen kan net als een dier worden beloond of bestraft door zijn sensaties en kan bijgevolg ook conclusies trekken over het benaderen of vermijden van zekere situaties. Maar de mens zit ingewikkelder in elkaar: hij kan bovendien zichzelf  belonen of straffen door zijn eigen denken (autosuggestie, irrationele aannames) of dat van anderen (suggestie, indoctrinatie).

Deze aannames beïnvloeden op hun beurt de waarneming zelf (Ellis spreekt van een irrationele bril), zodat de vicieuze cirkel rond is: origineel foutieve interpretaties verharden tot eeuwige waarheden/self-fulfilling prophecies/geloofsstructuren.

Ellis: Het zijn niet zozeer de feiten die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar vooral de persoonlijke interpretaties ervan. Epictetus drukte dezelfde gedachte in de eerste eeuw na Christus als volgt uit: ‘Het gaat er niet om wat er met je gebeurt. Het gaat erom hoe jij er op reageert. Onze eigen reactie brengt de verwarring.”

Afbeeldingsresultaat voor ret therapie

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Wilt u meer informatie over de Academie voor Psychodynamica en wat wij u te bieden hebben?

 

Bekijk onze introductieworkshops